Stuurgroep HOV sluit jaar af

Op vrijdag 8 december vond de laatste stuurgroep HOV in ’t Gooi in 2017 plaats.

Daarbij zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken: 

Provinciaal inpassingsplan

Sinds 25 oktober 2017 is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) onherroepelijk. De Raad van State sprak zich die dag uit over de ingediende beroepen. Zij verklaarde een van de appellanten niet-ontvankelijk en de andere beroepen ongegrond. De projectorganisatie verschuift haar aandacht nu richting uitvoering.  

Huizen-Blaricum

De afspraken over het wijzigen van de scope van deelproject Huizen-Blaricum zijn nu uitgewerkt. Concreet betekent dit dat er in Huizen en Blaricum geen vrije busbaan wordt aangelegd. In plaats daarvan rijdt de R-NET bus straks met het reguliere verkeer mee via de Meent. Als gevolg hiervan stapt Blaricum weer in het project. In de vergadering werd de wijzigingsovereenkomst met aanvullende samenwerkingsafspraken ondertekend.

Laren-Hilversum

De aanbestedingsprocedure voor dit deelproject is in volle gang. Medio december wordt het aantal gegadigden teruggebracht tot 4 kandidaten waarmee begin 2018 een volgende fase wordt ingegaan. Gunning is voorzien rond de zomer van 2018.

Oosterengweg

De voorbereidende werkzaamheden aan de Oosterengweg zijn gestart en duren tot eind 2018. Het werk bestaat uit het verleggen van het riool, de kabels en leidingen. Het onderwerp veiligheidsbewustzijn tijdens de uitvoering staat bij opdrachtgever en -nemer hoog in het vaandel. Een aparte veiligheidsdeskundige is aangetrokken voor advisering, coaching en toetsing. 

Inloopbijeenkomst

Op 20 november 2017 werd een inloopbijeenkomst georganiseerd in de wijk (Riebeeck) waar de voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden. Zo’n 100 personen lieten zich aan de hand van tekeningen en visualisaties informeren over de ingrepen in Hilversum. Daarbij kwam ook de bouw van de spoorwegonderdoorgang veelvuldig aan bod. De reacties over de eindsituatie zijn over het algemeen positief. Voor de komende periode zijn er zorgen over bereikbaarheid, parkeren en eventuele schade aan de eigen woning. In januari 2018 opent in de Riebeeck Galerij een informatiecentrum waar omwonenden tijdens de werkzaamheden op gezette tijden terecht kunnen met vragen en meldingen. 
 

Uitgelicht