Februari 2017

 • Ontwerp-vergunningen Windpark Groetpolder vastgesteld

  01 maart 2017

  Ontwerp-vergunningen Windpark Groetpolder vastgesteld Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp-vergunningen en de ontwerp- verklaring van geen bedenkingen (VVGB) vastgesteld voor de herstructurering van Windpark Groetpolder. De stukken worden nu voorgelegd aan Provinciale Staten. Van de negentien windturbines die nu op de locatie staan, worden er twaalf verwijderd en vervangen door zes nieuwe grotere turbines. De stukken liggen van 9 maart t/m 20 april 2017 ter inzage.

 • Vier miljoen voor duurzame innovaties Noord-Hollands midden- en kleinbedrijf

  01 maart 2017

  Vier miljoen voor duurzame innovaties Noord-Hollands midden- en kleinbedrijf Om duurzame innovaties te stimuleren, komt vier miljoen euro beschikbaar voor Noord-Hollandse ondernemers op het gebied van Energie & Chemie, Agri & Food, Tuinbouw, Water en Logistiek. Zij kunnen subsidie vragen voor innovatie-advies, haalbaarheidsstudies en Research & Development (R&D). Noord-Holland sluit hiermee aan bij de Uitvoeringsregeling voor MKB Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren (MIT) van het Rijk.

 • Stolperbasculebrug in Schagen week afgesloten

  01 maart 2017

  Stolperbasculebrug in Schagen week afgesloten voor verkeer De provincie Noord-Holland werkt van 3 tot en met 9 maart 2017 aan de Stolperbasculebrug in de gemeente Schagen. De brug krijgt een nieuwe lager in de aandrijfas en de slijtlaag van het brugdek wordt vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de brug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en voor de recreatievaart.

 • Slinger in Thorbeckeweg langs werkzaamheden

  Slinger in Thorbeckeweg langs werkzaamheden De slinger in de Thorbeckeweg over de Zaanse Zuidervaartwatering in Zaandam, die het verkeer langs de werkzaamheden aan de Duikerbrug leidt, wordt aankomende nacht (28 februari op 1 maart) in gebruik genomen.

 • Let op! Broedseizoen start in maart

  28 februari 2017

  Let op! Broedseizoen start in maart Om vogelnesten maar ook konijnen, hazen, hagedissen en das beter te beschermen tegen verstoring door recreanten in de natuur is er een voorlichtingscampagne gestart.

 • Gezonde leefomgeving het belangrijkst voor Noord-Hollanders

  28 februari 2017

  Gezonde leefomgeving het belangrijkst voor Noord-Hollanders De provincie Noord-Holland heeft een onderzoek laten doen onder 1.586 Noord-Hollanders. Een gezondere leefomgeving, voldoende werkgelegenheid en voldoende woningen in de stad voor iedereen vinden Noord-Hollanders het belangrijkst als ze aan het jaar 2050 denken.

 • Terugkoppeling Stuurgroep Duinpolderweg 16 februari 2017

  28 februari 2017

  Terugkoppeling Stuurgroep Duinpolderweg 16 februari 2017 De stuurgroep Duinpolderweg koppelt via de projectwebsite terug wat is besproken over stukken die naar Gedeputeerde Staten gaan. De stukken worden openbaar op het moment dat deze naar de provinciale Statencommissies worden verzonden.

 • Praat mee over de toekomst van jouw Noord-Holland

  28 februari 2017

  Praat mee over de toekomst van jouw Noord-Holland De provincie Noord-Holland wil van jou weten wat jij onmisbaar vindt aan Noord-Holland. Nu en in de toekomst. Daarom start de provincie vandaag een campagne. Daarin kan iedereen meepraten op www.jouwnoord-holland.nl. Maar ook tijdens verschillende bijeenkomsten in Noord-Holland.

 • Werkzaamheden Ring Alkmaar: mijd kruising N243/N244

  27 februari 2017

  Ring Alkmaar Van woensdag 1 maart tot en met maandag 6 maart 2017 vinden asfaltwerkzaamheden plaats aan het kruispunt N243/N244 (zijde N244) op de Ring Alkmaar Noord-Oost. De afsluitingen en omleidingen kunnen, voornamelijk overdag in het weekend, voor ernstige hinder zorgen, zoals filevorming of vertraging.

 • 6-10 maart: hinder voor verkeer door werkzaamheden fly-over Schiphol-Oost

  27 februari 2017

  6-10 maart: hinder voor verkeer door werkzaamheden fly-over Schiphol-Oost Opsomming UPDATE 3 maart - De nieuwe fly-over voor de busbaan Schiphol-Oost krijgt langzaam vorm. De afgelopen maanden zijn de paalmatrassen aangebracht en alle steunpunten staan op hun positie.

 • Duurzaamheid op het water: van hybride sleepboot tot afmeren op stroom

  24 februari 2017

  Duurzaamheid op het water: van hybride sleepboot tot afmeren op stroom Met een subsidie van de provincie Noord-Holland voor de verduurzaming van Noord-Hollandse zeehavens zijn begin 2017 12 projecten van start gericht op de verduurzaming van de Noord-Hollandse zeehavens. Zo wordt in Amsterdam een hybride sleepboot gemaakt en komt er een ‘drijvend tankstation’ waar schepen groen gas kunnen tanken. In de Port of Den Helder kunnen schepen die afmeren gebruik maken van stroom in plaats van hun dieselaggregaat.

 • Start verkenning ruimtelijke kansen langs Schiphollijn

  23 februari 2017

  Eerste verkenning 2 De provincie is met verschillende partijen gestart met de verkenning naar de kansen voor de inrichting van stationsgebieden langs de Schipholcorridor. Het gaat om stations op de treinverbinding tussen Leiden, Schiphol, Amsterdam Zuid en Lelystad. Langs dit spoortraject spelen diverse uitdagingen op het gebied van mobiliteit, bebouwing en groen.De komende periode worden de uitdagingen in kaart gebracht, bepaald welke keuzes moeten worden gemaakt en wat dat betekent voor de verschillende stationsomgevingen.

 • Dansen en zingen over vrijheid in museum Kranenburgh

  22 februari 2017

  Dansen en zingen over vrijheid in museum Kranenburgh Dansgroep Met een maximale bezetting van 25 deelnemers ging afgelopen zaterdag in Bergen Noord-Holland de tweede VrijPlaats van start.

 • Uitspraak Raad van State Provinciaal Inpassingsplan

  22 februari 2017

  Uitspraak Raad van State Provinciale Staten hebben in april 2016 het PIP gewijzigd vastgesteld. Tegen dit besluit is door een beperkt aantal appellanten beroep ingesteld.

 • Nu aanmelden voor bevrijdingswandeling door Haarlem

  22 februari 2017

  Nu aanmelden voor bevrijdingswandeling Haarlem Bevrijdingspop Haarlem organiseert op vrijdag 3 maart de Bevrijdingswandeling: een wandeling die voert langs plekken in Haarlem met een link naar het thema ‘Vrijheid is niet vanzelfsprekend’.

 • Realisatie Zuidasdok definitief gegund

  21 februari 2017

  Realisatie Zuidasdok definitief gegund De opdracht voor het ontwerp en de realisatie van Zuidasdok is definitief gegund aan ZuidPlus, de combinatie van Fluor, Heijmans en Hochtief. De verbreding en het ondergronds brengen van de A10 Zuid in Amsterdam en de uitbreiding en modernisering van het station Amsterdam Zuid zijn hiermee een stap dichterbij.

 • Voorzitter gezocht voor Commissie Regionaal Overleg vliegveld Hilversum

  18 februari 2017

  Voorzitter gezocht voor Commissie Regionaal Overleg vliegveld Hilversum De provincie Noord-Holland zoekt voor de Commissie Regionaal Overleg vliegveld Hilversum een voorzitter (m/v).

 • Afsluiting doorgaand verkeer Gein Noord en Zuid bij Driemond

  17 februari 2017

  Afsluiting doorgaand verkeer Gein Noord en Zuid bij Driemond Omdat de Geinbrug (N236) bij Driemond in zeer slechte staat is, wordt hij deze zomer vervangen. Vanaf maandag 13 maart starten de voorbereidende werkzaamheden met het verleggen van een groot aantal kabels en leidingen. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, worden Gein Noord en Gein Zuid achtereenvolgens ieder een week afgesloten voor doorgaand verkeer.

 • Werkzaamheden N23 Westfrisiaweg hervat

  15 februari 2017

  Werkzaamheden N23 Westfrisiaweg hervat Heijmans en de provincie Noord-Holland hebben overeenstemming bereikt over het project N23 Westfrisiaweg. Beide partijen hebben onderling afspraken gemaakt over de verdere planning en uitvoering van het project.

 • Natuur en landschap in de schijnwerpers

  15 februari 2017

  Natuur en landschap in de schijnwerpers Het landschap in de Amsterdamse regio staat in september 2017 in de schijnwerpers tijdens de eerste Landschapstriënnale in Noord-Holland.

 • Proef met slib als bouwstof in Loosdrechtse plassen

  14 februari 2017

  Proef met slib als bouwstof in Loosdrechtse plassen De provincie Noord-Holland en het Plassenschap Loosdrecht onderzoeken samen met een aantal partijen of het mogelijk is om veenslib uit de Loosdrechtse plassen te gebruiken als bouwstof.

 • Afsluitingen Ring Alkmaar Noord-Oost

  14 februari 2017

  Afsluitingen Ring Alkmaar Noord-Oost De provincie Noord-Holland voert van 27 februari tot en met juli 2017 groot onderhoud uit aan de Ring Alkmaar Noord-Oost (de N242 tot en met de N245 en de N508).

 • Ekoland Innovatieprijs voor Ekovar

  14 februari 2017

  Ekoland Innovatieprijs voor Ekovar Een trotse Ruud, Lida en Jan Wennekers gaven Jaap Bond, gedeputeerde Landbouw, een rondleiding op hun biologische varkenshouderij Ekovar in Schagen. Het varkensbedrijf won de Ekoland Innovatieprijs 2017.

 • Dreef-expositie Beyond the Horizon

  10 februari 2017

  Dreef-expositie Beyond the Horizon De geschiedenis van het Koninklijk Instituut voor de Tropen gaat terug tot 1864 toen in Haarlem het Koloniaal Museum werd opgericht. In 1871 vond het onderdak in Paviljoen Welgelegen. De collectie bestond aanvankelijk uit allerlei wonderbaarlijke voorwerpen die Nederlanders meenamen uit de Oost.

 • Meer ruimte voor zonneparken rond Amsterdam

  08 februari 2017

  Meer ruimte voor zonneparken rond Amsterdam Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland willen meer mogelijkheden voor zonne-energie en gaan onderzoeken welke locaties geschikt zijn voor grotere zonneparken rondom Amsterdam.

 • Oproep aan minister tot aanpak overlast waterplanten

  08 februari 2017

  Oproep aan minister tot aanpak overlast waterplanten De provincies Noord-Holland en Flevoland, de gemeente Hoorn en Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren roepen minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op meer ruimte te geven aan Rijkswaterstaat voor de aanpak van waterplantenoverlast.

 • Werkzaamheden Drie Merenweg in weekend 10 tot 13 februari

  08 februari 2017

  Werkzaamheden Drie Merenweg in weekend 10 tot 13 februari Komend weekend, van vrijdag 10 februari 20.00 uur tot maandag 13 februari 05.00 uur, wordt gewerkt aan de Drie Merenweg (N205). De werkzaamheden vinden plaats tussen de kruising met de N201 en de Vijfhuizerweg.

 • Aangepaste planning asfalteringswerkzaamheden Franse Kampweg

  08 februari 2017

  Aangepaste planning asfalteringswerkzaamheden Franse Kampweg Het asfalteren van de Franse Kampweg in Hilversum is vanwege het winterse weer een aantal dagen naar achteren geschoven. Hiervoor is gekozen omdat het aanbrengen van asfalt bij koud weer ten koste gaat van de kwaliteit.

 • Aanpassing Provinciaal Inpassingsplan HOV in ‘t Gooi

  08 februari 2017

  Aanpassing Provinciaal Inpassingsplan HOV in ‘t Gooi De provincie Noord-Holland legt het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) HOV in ’t Gooi voor het tracédeel Laren- Hilversum opnieuw ter inzage vanwege drie kleine aanpassingen.

 • Start procedure gemeentelijke herindeling Gooi en Vechtstreek

  07 februari 2017

  Start procedure De provincie start de wettelijke procedure voor gemeentelijke herindeling in de Gooi en Vechtstreek om te komen tot maximaal drie gemeenten. Dit is nodig om de lokale en regionale bestuurskracht te versterken.

 • Testritten op tracé HOV Velsen

  02 februari 2017

  Testritten op trace HOV Velsen Connexxion voert vanaf begin februari tot 1 april 2017 testritten uit op het nieuwe tracé van HOV Velsen. De testritten zijn nodig voor onder meer het inregelen en testen van de verkeerslichten en het houden van rijtijdmetingen om de definitieve dienstregeling vast te kunnen stellen. Ook kunnen chauffeurs zo kennismaken met het nieuwe traject.