Eerste liggers nieuwe Geinbrug gelegd

Maandagochtend 10 juli zijn de eerste van in totaal 28 liggers op de nieuwe Geinbrug geplaatst.

De liggers vormen het geraamte van de brug waarop in augustus het wegdek wordt geplaatst.

Plaatsen van liggers voor de nieuwe Geinbrug

De werkzaamheden aan de Geinbrug verlopen volgens planning. Nadat in juni de fundering van de brug in de grond is getrild, zijn ook de aansluitingen van de brug met het land, de zogenoemde ‘landhoofden’ gemaakt. Ook de eerste zijkanten zijn inmiddels afgemetseld.