Onderhoudswerkzaamheden aan de brug in N203 bij Krommenie

De provincie Noord-Holland voert onderhoudswerkzaamheden aan de brug bij Krommenie. Het gaat om de brug die ligt in de provinciale weg (N203) nabij de op- en afritten van de N246.

De werkzaamheden aan de stalen bovenbouw van het brugdek aan de noordzijde van de N203 zijn nodig om de veiligheid van de constructie te waarborgen. De werkzaamheden vinden plaats van 10 juli tot en met 15 juli 2017 van 20.00 uur tot 5.00 uur in de ochtend. 

De brug loopt tegen het einde van zijn levensduur. Door het uitvoeren van deze onderhoudswerkzaamheden blijft de veiligheid van de brug gewaarborgd. De provincie Noord-Holland wil na de zomer samen met de aannemer en de gemeente Zaanstad in overleg over een duurzame oplossing.

Hinder

De provincie vindt het belangrijk om hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Daarom wordt het verkeer ter plaatse over het andere brugdeel bij Krommenie geleid. Het scheepvaartverkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden, omdat deze worden uitgevoerd buiten de bedieningstijden.

Vragen

Bij vragen of klachten over de werkzaamheden kunnen weg- en vaarweggebruikers bellen naar het Servicepunt provincie Noord-Holland, 0800 - 020 06 00 (gratis) of mailen naar servicepunt@noord-holland.nl.