Prestaties busvervoer van het eerste kwartaal 2017

Voor iedereen die in één oogopslag wil zien hoe het busvervoer in de Noord-Hollandse concessies presteert, publiceert de provincie ieder kwartaal een overzichtelijke monitor met daarin cijfers van de kernprestaties omtrent het busvervoer.

Aantrekkelijk openbaar vervoer brengt reizigers snel, betrouwbaar en veilig naar de gewenste bestemming. Dé graadmeters voor de mate van kwaliteit op deze aspecten zijn de punctualiteitcijfers, het reizigersgebruik en het aantal sociale incidenten. Als opdrachtgever ziet de provincie Noord-Holland er op toe dat de gestelde normen worden gehaald.  Zo dient minimaal 85% van de bussen op tijd van (meet)haltes vertrekken en wil de provincie dat het aantal sociale incidenten daalt. Het reizigersgebruik wordt weergegeven in het aantal afgelegde kilometers per bus. Dit aantal wordt vergeleken met het gebruik in hetzelfde kwartaal van het jaar hiervoor. Een hoger gebruik duidt op een verbeterde aansluiting tussen het aanbod van bussen en de daadwerkelijke reizigersvraag.

Bus

Het eerste kwartaal van 2017 laat een forse stijging zien in het aantal sociale incidenten in vergelijking met dezelfde periode in 2016. Deze stijging werd mede veroorzaakt door een grotere meldingsbereidheid vanuit de buschauffeurs. Deze positieve trend is het gevolg van nieuwe landelijke afspraken van vervoerders om incidenten die de sociale veiligheid in en rondom de bus negatief beïnvloeden, op een betere manier te gaan registreren. Buschauffeurs zijn in dit kader actief aangemoedigd om vooral te blijven melden wat zij zien en meemaken gedurende hun dienst. Ondanks een stijging is de omvang van meest ernstige incidenten wel verminderd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit ligt in lijn met de landelijke doelstelling om het aantal geweldsdelicten in het openbaar vervoer terug te dringen. Verder was er sprake van een daling van het reizigersgebruik in de concessie Haarlem-IJmond. Hier speelde de sluiting van de Velsertunnel het busvervoer grote parten. Een flink aantal reizigers kozen door deze afsluiting voor een ander vervoermiddel dan de bus.

Bij toekomstige monitoren voorziet de provincie een trendbreuk in de aantallen reizigerskilometers door een verwachte bijstelling in het aandeel van reizigers dat reist met een los, niet verchipt buskaartje. Voor het bepalen van het aantal reizigerskilometers vormt de data afkomstig uit de OV-chipkaarten de voornaamste bron. Door de in- en uitcheckgegevens uit de OV-chipkaarten weten vervoerders namelijk exact hoeveel kilometers er per rit wordt afgelegd. Dit is echter bij losse kaartverkoop niet zo duidelijk aan te geven omdat deze geen chip bevatten. De vervoerder maakt dan ook geïnformeerde inschattingen voor het aandeel reizigerskilometers van ritten die niet met een OV-chipkaart zijn gemaakt. Het is echter de verwachting dat het aandeel reizigers met de OV-chipkaart inmiddels is gestegen waardoor een bijstelling noodzakelijk is. Hierdoor zal er een breuk ontstaan in de onderlinge vergelijking met voorgaande monitoren.

Hieronder de monitor van het eerste kwartaal van 2017.

Monitor OV 1e kwartaal 2017 (download, pdf 304 kb)

De monitoren van de voorgaande kwartalen van 2016 staan op de website.