Proef met crowdfunding voor erfgoed geslaagd

Ruim 500 Noord-Hollanders gaven een financiële bijdrage aan Noord-Hollands erfgoed. Daarmee is de proef van de provincie met crowdfunding voor erfgoedprojecten een succes.

Met de bijdragen worden onder andere Chocoladefabriek Ringers, de St Michaëlskerk en het kleinste politiebureau van Nederland nieuw leven in geblazen. 

Chocoladefabriek Ringers

De afgelopen maanden kregen meer dan 10 projecten begeleiding bij het opzetten van een crowdfundingcampagne. Dit traject is opgezet in opdracht van de provincie Noord-Holland en is uitgevoerd door adviesbureau Douw&Koren. Met het initiatief wil de provincie onderzoeken of crowdfunding voor erfgoed van meerwaarde kan zijn bij het behouden en opknappen van erfgoed, ook voor de langere termijn. Een deel van de projecten heeft met offline activiteiten geld bijeen kunnen krijgen.

Jack van der Hoek, gedeputeerde Cultuur: “Het is duidelijke dat crowdfunding het verschil kan maken voor erfgoedprojecten.”  

Café ’t Sluisje haalt 900.000 euro op!

Café ’t Sluisje in Amsterdam heeft 900.000 euro opgehaald in de vorm van certificaten. Het Haarlemse Seinwezen had een vergelijkbare aanpak; tijdens een diner is het gelukt  bijdragen te krijgen voor de financiering van een verbouwing. Daarnaast heeft het traject geleid tot 4 online campagnes. De campagne van Stichting Boei was een groot succes: Alkmaarders hielpen massaal om de gevel van Chocoladefabriek Ringers in ere te herstellen. Stadsherstel Hoorn vroeg hulp bij de financiering van de restauratie van het dak van de St Michaëlskerk. Vereniging Hendrick de Keyser heeft een actie opgezet om de tegeltableaus van het huisje van Balk in Oosterleek te restaureren. Ook de campagne van Stadsherstel Amsterdam was succesvol. Inmiddels is 37.000 euro geïnvesteerd in de herbestemming van het kleinste politiebureautje van Nederland. Het pandje, dat staat in Sloten, wordt omgetoverd tot dorpswinkeltje.

Kernkansen voor crowdfunding en erfgoed

Gedeputeerde Jack van der Hoek: “De boodschap ‘red een stukje geschiedenis’ blijkt minder aan te spreken dan een campagne die gericht is op de toekomst. Wat wordt de nieuwe functie van het gebouw? Hoe kun je de schoonheid en historie een plek geven in een nieuwe toepassing en welke rol krijgt het pand voor de leefomgeving? Organisaties die meedoen aan het programma zijn positief over de mate waarin crowdfunding bijdraagt aan de betrokkenheid van de directe omgeving. Het krachtige van deze methode is dat de steun niet alleen bestaat uit het geven van geld, maar ook dat mensen daarna vaak betrokken zijn als ambassadeur, vrijwilliger en gids. Hierdoor komt het erfgoed weer tot leven.”

Komende maanden gaan 3 andere erfgoedprojecten met crowdfunding aan de slag.

Uitgelicht