Werkzaamheden hefbrug Oterleek: stremming 13 juli ‘s ochtends

De provincie Noord-Holland verricht op donderdag 13 juli 2017 tussen 9.00 en 12.00 uur onderhoudswerkzaamheden aan de hefbrug Oterleek in de gemeente Alkmaar. Deze hefbrug over de Schermerringvaart wordt gesmeerd. Daarnaast onderhoudt de provincie de hydraulische installatie.

De hefbrug Oterleek is op 13 juli tussen 9.00 en 12.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via borden. De brug blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Ook kan de brug voor recreatiescheepvaart normaal worden geopend. Vanaf 12.00 uur is de hefbrug Oterleek weer toegankelijk voor alle weggebruikers.

De provincie stelt alles in het werk om hinder tot een minimum te beperken, maar enige overlast voor gemotoriseerd verkeer is mogelijk. 

Met vragen of klachten over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer 0800 - 020 06 00 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.