Juni 2017

 • Scholieren Horizon College bezoeken Provinciale Staten

  30 juni 2017

  Scholieren Horizon College bezoeken Provinciale Staten 2 Aylin Kuiper (18) en Bas Kitsz (18) bezochten vrijdag 30 juni met hun klas het provinciehuis. Beiden doen de opleiding juridisch administratieve dienstverlening op het Horizon College in Alkmaar.

 • Duurzame teelt goed bewaard geheim

  30 juni 2017

  Duurzame teelt goed bewaard geheim 2 De land- en tuinbouw bieden de oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst: voldoende voedsel voor de groeiende wereldbevolking en duurzame productiemethoden met minder gebruik van grondstoffen en minder uitstoot.

 • DAGERAAD VAN INDUSTRIEEL NOORD-HOLLAND – nieuwe tentoonstelling in provinciehuis

  30 juni 2017

  DAGERAAD VAN INDUSTRIEEL NOORD-HOLLAND – nieuwe tentoonstelling in provinciehuis In Noord-Holland willen we in 2050 een duurzame energievoorziening. Het is niet de eerste keer dat de wereld voor zo’n grote omslag staat.

 • Voetakkers in Lutjebroek opengesteld voor fietsers

  30 juni 2017

  Voetakkers in Lutjebroek opengesteld voor fietsers In de loop van vrijdag 30 juni wordt Voetakkers in Lutjebroek weer opengesteld voor fietsers. Voor automobilisten is Voetakkers vooralsnog niet toegankelijk.

 • Nieuwsupdate HOV in 't Gooi week 26

  30 juni 2017

  Nieuwsupdate HOV in 't Gooi week 26 Deze week zijn we bezig geweest met verschillende voorbereidende werkzaamheden rondom het project HOV in ‘t Gooi. Zo gingen we in gesprek met buurtvereniging Eiland van Eemnes over de westelijke bushalte.

 • Minder geluidbelasting op provinciale weg

  29 juni 2017

  Minder geluidbelasting op provinciale weg De provincie onderzoekt sinds 2006 wat de geluidbelasting is langs provinciale wegen. Geluidbelasting op omliggende woningen kan gezondheidseffecten en hinder voor bewoners opleveren.

 • Noord-Hollandse ondernemers opgelet: PIM is gestart

  28 juni 2017

  Noord-Hollandse ondernemers opgelet: PIM is gestart Het Programma Investeringsgereedheid Innovatief MKB (PIM) is tijdens een inspirerend bezoek aan innovatieve ijsmaker Professor Grunschnabel formeel gelanceerd. De provincie Noord-Holland investeert in een duurzaam en innovatief midden- en kleinbedrijf. Om meer (duurzame) innovaties binnen het mkb te stimuleren helpt de provincie bij het wegnemen van (financiële) knelpunten. Om ondernemers daarbij te helpen is op 1 juni PIM opgericht. Op 17 oktober organiseert PIM een eerste grote event om ondernemers te informeren over de mogelijkheden.

 • Aantal inwoners Noord-Holland stijgt naar 3,2 miljoen in 2040: 212.000 woningen nodig

  28 juni 2017

  Aantal inwoners Noord-Holland stijgt naar 3,2 miljoen in 2040: 212.000 woningen nodig De bevolking in Noord-Holland groeit van 2,8 miljoen inwoners in 2017 naar bijna 3,2 miljoen in 2040. Het grootste deel van de groei zit in het zuiden van de provincie; vooral in en rondom Amsterdam neemt de bevolking fors toe. Tegelijkertijd vergrijst de bevolking in de hele provincie. Ook het aantal huishoudens neemt hierdoor toe, dit zorgt voor een groei van de woningbehoefte van 212.000 woningen.

 • Provincie steunt fusie gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude met Haarlemmermeer

  28 juni 2017

  Provincie steunt fusie gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude met Haarlemmermeer De provincie adviseert de Minister van Binnenlandse Zaken om de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude per 1 januari 2019 in zijn geheel te fuseren met Haarlemmermeer. Gedeputeerde Staten (GS) ondersteunen hiermee de besluiten van de raden om beide gemeenten met elkaar te laten fuseren.

 • Europa erkent belang van Vismigratierivier Afsluitdijk

  28 juni 2017

  Europa erkent belang van Vismigratierivier Afsluitdijk De Europese Unie draagt met een LIFE subsidie van 3,5 miljoen Euro bij aan de aanleg van de Vismigratierivier Afsluitdijk.

 • Afsluiting fietspad Gooilandseweg (N236) in Weesp

  27 juni 2017

  Afsluiting fietspad Gooilandseweg (N236) in Weesp Van maandag 3 juli 06.00 uur tot vrijdag 11 augustus 16.00 uur wordt het fietspad langs de Gooilandseweg (N236) tussen Aetsveld en de Lage Klompweg in Weesp afgesloten.

 • Wonen, werken en vermaak op bedrijventerrein van de toekomst

  27 juni 2017

  Wonen, werken en vermaak op bedrijventerrein van de toekomst Werklocaties, zoals bedrijventerreinen, gaan in hun huidige vorm verdwijnen. In de toekomst kunnen we er ook wonen en recreëren. Tegelijkertijd moeten bedrijven die willen uitbreiden daar de ruimte voor krijgen. De overheden binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben hierover nieuwe afspraken gemaakt.

 • Provincie en Den Helder organiseren Europees festival voor de zeeën

  26 juni 2017

  Provincie en Den Helder organiseren Europees festival voor de zeeën De gemeente Den Helder en de provincie Noord-Holland gaan de European Maritime Day (EMD) in 2021 organiseren. Dit heeft de Europese Commissie vandaag bekend gemaakt.

 • Unieke kansen voor techniekstudenten in 'Holland boven Amsterdam'

  26 juni 2017

  Unieke kansen voor techniekstudenten in 'Holland boven Amsterdam' De provincie Noord-Holland gaat een tweede samenwerking aan met het bedrijfsleven, onderwijs, onderzoeksinstellingen en overheden en dit keer in Noord-Holland Noord. Doel is dat meer leerlingen kiezen voor een technische opleiding (hbo) en dat hun opleiding beter aansluit op de arbeidsmarkt.

 • Tijdelijke afsluiting Voetakkers

  24 juni 2017

  Tijdelijke afsluiting Voetakkers De Voetakkers in Lutjebroek is vanwege scheurvorming ter hoogte van de N23 tijdelijk afgesloten voor verkeer. Fiets- en autoverkeer wordt omgeleid via de Houterweg en Florasingel.

 • Noord-Hollandse wateractiviteiten op je mobiel

  23 juni 2017

  Noord-Hollandse wateractiviteiten op je mobiel De zon schijnt en het water lonkt. Je hebt zin om met familie of vrienden naar buiten te gaan en iets leuks te doen. Maar wat en waar?

 • Leden Provinciale Staten op de fiets in Scandinavië

  23 juni 2017

  Leden Provinciale Staten op de fiets in Scandinavië Leden van Provinciale Staten stappen 26 en 27 juni in Kopenhagen en Malmö op de fiets. Tijdens het werkbezoek doen ze ideeën op voor innovatieve en duurzame mobiliteit. Belangrijk onderdeel hiervan is het fietsbeleid.

 • Brakke natuur onder de rook van Amsterdam

  22 juni 2017

  Brakke natuur onder de rook van Amsterdam Kluut De Houtrakpolder tussen Amsterdam en Haarlem krijgt 57 hectare bijzondere natuur. De provincie Noord-Holland trekt daar € 900.000,- voor uit.

 • Geen unaniem advies stuurgroep A8-A9 aan Gedeputeerde Staten

  22 juni 2017

  Geen unaniem advies stuurgroep A8-A9 aan Gedeputeerde Staten De leden van de stuurgroep Verbinding A8-A9, bestaande uit de Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen, hebben kennis genomen van de onderzoeken om te komen tot een voorkeursalternatief.

 • Monitor Wind op Land 2016: Noord-Holland ligt op koers

  21 juni 2017

  Monitor Wind op Land 2016: Noord-Holland ligt op koers De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de Monitor Wind op Land 2016 gepubliceerd. RVO bevestigt dat Noord-Holland op koers ligt en het beter doet dan het landelijk gemiddelde.

 • Inloopbijeenkomst op 6 juli voor N231

  21 juni 2017

  Inloopbijeenkomst op 6 juli voor N231 De provincie Noord-Holland organiseert samen met Antea Group op donderdag 6 juli van 19.00 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst over het groot onderhoud aan de provinciale weg N231 tussen de rotonde Legmeerdijk/Japanlaan en de rotonde Bosrandweg/Nieuwe Meerlaan.

 • Luchtkwaliteit in Noord-Holland ook in 2016 op orde

  21 juni 2017

  Luchtkwaliteit in Noord-Holland ook in 2016 op orde De provincie Noord-Holland meet jaarlijks, in de regio’s IJmond, Havengebied Amsterdam en Haarlemmermeer, de luchtkwaliteit. Uit de meetresultaten is gebleken dat ook in 2016, op alle meetlocaties, is voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden. In alle 3 de regio’s wordt op geen enkele locatie voor de jaargemiddelde concentraties fijnstof (PM10 en PM2,5) overschreden. Ten opzichte van 2015, zijn er op sommige plekken wel lichte stijgingen voor stikstofdioxide (NO2 ) gemeten. Deze waarden liggen nog wel ruim onder de grenswaarden. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de datarapporten luchtkwaliteit over 2016.

 • Rondetafelgesprek over archeologie van Waterland

  21 juni 2017

  Rondetafelgesprek over archeologie van Waterland Op donderdag 29 juni kunnen leden van historische verenigingen, musea en geïnteresseerden meepraten over hun kijk op de archeologie van Waterland. De provincie Noord-Holland en het Steunpunt voor Monumenten en Archeologie organiseren een gesprek met ‘het veld’ om na te denken over hoe archeologie benut en beleefd kan worden in de regio. De middag is in het Waterlands Archief te Purmerend.

 • Geen bouwverkeer in ochtendspits kruising Driemond

  21 juni 2017

  Geen bouwverkeer in ochtendspits kruising Driemond Om de kruising bij Driemond tijdens de spits te ontlasten is met de aannemer afgesproken in de ochtendspits (tussen 07.00 uur en 09.00 uur) geen bouwverkeer ten behoeve van de werkzaamheden toe te staan.

 • Koers bepalen tijdens SAIL Den Helder

  20 juni 2017

  Koers bepalen tijdens Sail Den Helder Geef aan welke toekomstige koers jij vindt dat Noord-Holland moet varen tijdens het grootste nautische evenement van dit jaar: SAIL Den Helder.

 • Wegwerkzaamheden en tijdelijke weginrichting bij Dorpsstraat/Weerestraat in Obdam

  20 juni 2017

  Wegwerkzaamheden en tijdelijke weginrichting bij Dorpsstraat/Weerestraat in Obdam Opsomming Rondom de Dorpsstraat en Weerestraat in Obdam voert Heijmans in opdracht van de provincie Noord-Holland van 3 tot en met 18 juli 2017 diverse werkzaamheden uit.

 • Kom naar SAIL Den Helder

  19 juni 2017

  Kom naar SAIL Den Helder De 5e editie van SAIL Den Helder van 22 juni tot en met 25 juni 2017 is met ruim 30 Tall Ships groter dan ooit. Zowel internationale Tall Ships als schepen van het nationale varende erfgoed brengen een bezoek aan de stad in de Kop van Noord-Holland.

 • Nieuwe burgemeester Stede Broec

  19 juni 2017

  Nieuwe burgemeester Stede Broec Opsomming De heer R.A.P. (Ronald) Wortelboer is benoemd tot burgemeester van Stede Broec. De benoeming gaat in op 13 juli 2017.

 • Fotowedstrijd: verbeeld 'Het volgende landschap'

  19 juni 2017

  Fotowedstrijd: verbeeld 'Het volgende landschap' Opsomming De hele maand september staat het landschap in de schijnwerpers tijdens de Landschapstriënnale, een driejaarlijks festival dat deze keer in Noord-Holland wordt georganiseerd.

 • Werkzaamheden ovonde Langereis (N241) vorderen gestaag

  19 juni 2017

  Werkzaamheden ovonde Langereis (N241) vorderen gestaag Opsomming De provincie Noord-Holland werkt sinds maart 2017 aan de ovonde Langereis (N241).

 • Nieuw stationsplein voor Zandvoort

  16 juni 2017

  Nieuw stationsplein voor Zandvoort Gedeputeerde Geldhof heeft op 16 juni 2017 samen met wethouder Bluijs het nieuwe stationsplein in Zandvoort geopend. De verbetering van het Stationsplein is een onderdeel van het project Entree Zandvoort.

 • Ook Groningen aan de energie van SolaRoad

  16 juni 2017

  Ook Groningen aan de energie van SolaRoad Na Krommenie maakt nu ook het Groningse Oldambt gebruik van de techniek van het SolaRoad-fietspad. Op 16 juni 2017 werd daar officieel een slimme bank in gebruik genomen, waarvoor de elektriciteit word opgewerkt door de SolaRoad Kit.

 • In actie voor de tapuit

  16 juni 2017

  In actie voor de tapuit Het gaat slecht met de tapuit want het aantal broedparen neemt af. De tapuit is een bijzonder mooie broedvogel waar er nog maar weinig van over zijn (250 paartjes in heel Nederland).

 • Extra veiligheidsmaatregelen tijdelijke pontonbrug Gein

  16 juni 2017

  Extra veiligheidsmaatregelen tijdelijke pontonbrug Gein Vanwege de veiligheid voor langzaam verkeer zijn de afgelopen week aanpassingen gedaan bij de pontonbrug over het Gein.

 • Nieuwe Hollandse Waterlinie voordragen als UNESCO-Werelderfgoed

  14 juni 2017

  Nieuwe Hollandse Waterlinie voordragen als UNESCO-Werelderfgoed De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste rijksmonument van Nederland. De provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant willen het laten voordragen als UNESCO-Werelderfgoed.

 • De Vuntus weer open voor recreanten

  14 juni 2017

  De Vuntus weer open voor recreanten Natuurgebied de Vuntus is weer geopend voor wandelaars, fietsers en waterliefhebbers.

 • Definitieve vergunning voor Windpark Waardpolder

  14 juni 2017

  Definitieve vergunning voor Windpark Waardpolder De provincie Noord-Holland heeft besloten de definitieve vergunningen voor windpark Waardpolder te verlenen. Met de verleende vergunningen, kan de initiatiefnemer verdere voorbereidingen treffen voor de realisatie van het windpark.

 • Provincie zoekt kabinetschef

  14 juni 2017

  Provincie zoekt kabinetschef De provincie Noord-Holland zoekt een nieuwe kabinetschef. De kabinetschef adviseert en ondersteunt de commissaris van de Koning in de uitvoering van zijn ambt als rijksheer.

 • Werk aan Julianaviaduct in Haarlem

  14 juni 2017

  Werk aan Julianaviaduct in Haarlem Op dit moment voert de provincie Noord-Holland onderhoud uit aan het Julianaviaduct.

 • Nieuwsupdate HOV in 't Gooi week 24

  14 juni 2017

  Nieuwsupdate HOV in 't Gooi week 24 Deze week zijn we bezig geweest met verschillende voorbereidende werkzaamheden rondom het project HOV in ‘t Gooi. Vooruitlopend op de start van de aanbestedingsprocedure is op 9 mei een marktconsultatie gehouden. Daarnaast zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de bergingsbak voor het riool in de Willem Bontekoestraat gestart.

 • Nieuw voorstel HOV in ’t Gooi Huizen en Blaricum

  14 juni 2017

  Nieuw voorstel HOV in ’t Gooi Huizen en Blaricum Gedeputeerde Staten hebben een brief aan de gemeente Huizen gestuurd naar aanleiding van een door de gemeente gewenste aanvulling op het provinciale voorstel om uit de bestuurlijke impasse rondom het project HOV in ’t Gooi te komen.

 • Omgevingsvergunning voor Windpark Westeinde

  13 juni 2017

  Omgevingsvergunning voor Windpark Westeinde De provincie Noord-Holland heeft de omgevingsvergunning verleend voor de vervanging van Windpark Westeinde in Hollands Kroon.

 • Informatieavond ontwerpvarianten Franse Kampweg in Hilversum (N236)

  13 juni 2017

  Informatieavond ontwerpvarianten Franse Kampweg in Hilversum (N236) De provincie Noord-Holland organiseert op maandagavond 19 juni een informatieavond over de ontwerpvarianten voor de Franse Kampweg (N236). De provincie presenteert dan 4 ontwerpen voor de herinrichting van de N236 tussen de rotonde Nieuwe ’s-Gravelandseweg en het kruispunt Noordereinde (fase 2) in Hilversum.

 • Jaarrekening 2016 in één oogopslag

  13 juni 2017

  Jaarrekening 2016 in één oogopslag Weten wat de provincie in 2016 allemaal heeft gedaan om de doelstellingen uit het coalitieakkoord te bereiken? Lees het in het Jaarverslag 2016.

 • Europese samenwerking voor de land- en tuinbouw van morgen op 29 en 30 juni

  13 juni 2017

  Europese samenwerking voor de land- en tuinbouw van morgen op 29 en 30 juni De wereldbevolking en de steden groeien. Hoe zorgen we voor voldoende voeding en leefbaarheid? En hoe doen we dat op een slimme en duurzame manier? Daarover spreken land- en tuinbouwspecialisten uit heel Europa tijdens een conferentie die de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland en de gemeente Westland op 29 en 30 juni organiseren.

 • Aansluiting parallelweg N241 op Hartweg in Hollands Kroon

  13 juni 2017

  Aansluiting parallelweg N241 op Hartweg in Hollands Kroon De provincie Noord-Holland is bezig met de herinrichting van de N241. Een van de onderdelen is de aansluiting van de nieuwe parallelweg langs de Provincialeweg (N241) in Hollands Kroon op de Hartweg.

 • Weekendwerkzaamheden Thorbeckeweg in Zaandam en Kolkweg in Oostzaan (N516)

  13 juni 2017

  Weekendwerkzaamheden Thorbeckeweg in Zaandam en Kolkweg in Oostzaan (N516) De provincie Noord-Holland voert groot onderhoud uit aan de Thorbeckeweg in Zaandam en de Kolkweg in Oostzaan, samen de N516.

 • Provincie investeert in karakteristieke natuurlijke landschapselementen

  13 juni 2017

  Provincie investeert in karakteristieke natuurlijke landschapselementen De provincie Noord-Holland stelt vanaf volgend jaar subsidie beschikbaar voor het natuurbeheer van een aantal karakteristieke landschapselementen in de provincie.

 • Nieuwe wereldvondst uit Texels wrak kort tentoongesteld

  13 juni 2017

  Nieuwe wereldvondst uit Texels wrak kort tentoongesteld Opsomming De belangrijkste ankerplaats van de Gouden Eeuw bij Texel levert opnieuw een vondst van wereldformaat.

 • Windmolen of zonnepanelen? Scholieren pitchen

  12 juni 2017

  Windmolen of zonnepanelen? Scholieren pitchen Je krijgt een stuk grond in Noord-Holland waar je duurzame stroom gaat opwekken. Plaats je windmolens of zonnepanelen? Die opdracht kregen 2 groepen 4-havoleerlingen van de Jan Arentsz school in Alkmaar op 7 juni. Op 9 juni probeerden ze gedeputeerde duurzaamheid Jack van der Hoek via een pitch te overtuigen van hun keuze.

 • Filmpje over de Zeepoort in tv-programma ‘Ons NH’

  12 juni 2017

  Filmpje over de Zeepoort in tv-programma ‘Ons NH’ Eind mei 2017 maakte regiozender NH een filmpje over de natuurbrug Zeepoort. Starring boswachter Ko van der Bijl en projectleider Maarten Broos.

 • Natuurbrug Zeepoort over de Zeeweg bijna klaar

  12 juni 2017

  Natuurbrug Zeepoort over de Zeeweg bijna klaar Opsomming De afgelopen periode is hard gewerkt rond de natuurbrug Zeepoort aan de Zeeweg. De bovenkant van de brug is klaar, de middenberm is netjes afgewerkt en de tijdelijke asfaltstrook die nodig was om het verkeer van de ene naar de andere rijbaan te kunnen geleiden, is verwijderd.

 • 42 kandidaten burgemeester Ouder-Amstel

  09 juni 2017

  42 kandidaten burgemeester Ouder-Amstel Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Ouder-Amstel hebben 42 personen gesolliciteerd, 16 vrouwen en 26 mannen. Dit heeft Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel.

 • Werkzaamheden Mientbrug en Scheidersbrug over Kanaal Omval Kolhorn in Hollands Kroon

  08 juni 2017

  Werkzaamheden Mientbrug en Scheidersbrug over Kanaal Omval Kolhorn in Hollands Kroon De provincie Noord-Holland renoveert de Mientbrug en de Scheidersbrug over het Kanaal Omval Kolhorn in de gemeente Hollands Kroon. Het dek van de bruggen wordt onder meer vervangen. De werkzaamheden duren tot en met oktober 2017. Het verkeer en de vaarweggebruikers worden omgeleid.

 • Afsluiting Middenweg

  08 juni 2017

  Afsluiting Middenweg De provincie vervangt de huidige kruising van de Middenweg met de Provincialeweg (N241) door een plateau. Het nieuwe fietspad en de nieuwe fietsstraat langs de N241 worden aangesloten op het plateau.

 • Aanleg spitsbusbaan tussen Purmerend en Ilpendam (N235) voor betere bereikbaarheid regio Waterland

  08 juni 2017

  Aanleg spitsbusbaan tussen Purmerend en Ilpendam (N235) voor betere bereikbaarheid regio Waterland Om de bereikbaarheid in de regio Waterland voor fietsers, automobilisten en reizigers met het openbaar vervoer te bevorderen komt er een spitsbusbaan tussen Purmerend en Ilpendam (N235).

 • Restwerkzaamheden Bergerweg (N510) tussen Alkmaar en Bergen

  08 juni 2017

  Restwerkzaamheden Bergerweg (N510) tussen Alkmaar en Bergen De provincie verricht in de week van maandag 12 tot en met vrijdag 16 juni 2017, tussen 09.00 en 15.00 uur, restwerkzaamheden aan de Bergerweg (N510) tussen de Groeneweg in Alkmaar en de Nesdijk in Bergen.

 • Rondetafelgesprek ‘Archeologie van Waterland’

  08 juni 2017

  Rondetafelgesprek ‘Archeologie van Waterland’ Waarom is Waterland 1 van de 10 provinciale archeologiegebieden en hoe zijn die waardevolle archeologische sporen te benutten en te beleven? Kunnen we ze vertalen naar beleid? Praat mee tijdens het rondetafelgesprek ‘Archeologie van Waterland’ op 29 juni in het Waterlands Archief in Purmerend.

 • Werkzaamheden Geinbrug Driemond

  08 juni 2017

  Werkzaamheden Geinbrug Driemond Vanaf dinsdagmorgen 6 juni zijn de werkzaamheden aan de Geinbrug ter hoogte van Driemond in volle gang. Inmiddels is de eerste laag asfalt en een groot deel van de brug al verwijderd.

 • OV Knooppunten presenteert zich in Japan

  08 juni 2017

  OV Knooppunten presenteert zich in Japan Paul Chorus van het programma OV Knooppuntontwikkeling was op 24 mei als spreker aanwezig bij een Japans symposium over de ontwikkeling van grote steden. Doel van het congres was uit te wisselen hoe Tokio en Amsterdam omgaan met groei en verdichting van steden.

 • Plan versterking Prins Hendrikzanddijk Texel goedgekeurd

  08 juni 2017

  Plan versterking Prins Hendrikzanddijk Texel goedgekeurd De provincie Noord-Holland heeft het projectplan over de versterking van de Prins Hendrikzanddijk op Texel goedgekeurd. Het projectplan en de vergunningen liggen van 8 juni tot en met 20 juli 2017 ter inzage. Versterking van de gehele Waddenzeedijk is hiermee een belangrijke stap dichterbij. Texel is straks voor de komende 50 jaar weer beschermd tegen overstromingen vanuit de Noordzee.

 • Oostkanaaldijk in Nigtevecht dicht van 16 juni tot uiterlijk 19 juni

  07 juni 2017

  Kanaaldijk Oost in Nigtevecht dicht van 16 juni tot uiterlijk 19 juni De Oostkanaaldijk in Nigtevecht gaat een weekend lang dicht voor automobilisten: van vrijdagavond 16 juni 19.00 uur tot uiterlijk maandagochtend 19 juni 06.00 uur. De weg moet dicht omdat de Oostkanaaldijk op haar nieuwe plek gelegd wordt.

 • Provinciaal geld voor energiescans Noord-Hollandse monumenten

  07 juni 2017

  Provinciaal geld voor energiescans Noord-Hollandse monumenten De provincie Noord-Holland stelt voor 2017 € 100.000,- beschikbaar voor onderzoeken naar duurzame benutting van monumenten. Met de provinciale bijdrage kunnen monumenteigenaren bepalen of herbestemming kansrijk is. Met het geld kan een eigenaar nu ook een energiescan laten uitvoeren.

 • Provincie biedt start-ups onderdak

  07 juni 2017

  Provincie biedt start-ups onderdak In het provinciekantoor aan het Houtplein in Haarlem biedt de provincie Noord-Holland werkruimte aan 5 startende ondernemingen. Op 7 juni ontvingen zij uit handen van gedeputeerde Jaap Bond van Economische Zaken de sleutel van hun nieuwe onderkomen.

 • Wegwerkzaamheden rondom kruispunt N507-Westeinde bij Berkhout

  06 juni 2017

  N23 foto 2 De provincie Noord-Holland start op maandag 12 juni 2017 met de aanleg van een rotonde en fietsonderdoorgang bij het kruispunt N507-Westeinde bij Berkhout.

 • Shoppen we straks alleen maar online?

  06 juni 2017

  Shoppen we straks alleen maar online? 3D-printen, big data en robotisering zijn zo maar een paar trends die de economie sterk beïnvloeden.

 • Fotowedstrijd op Instagram brengt veelzijdigheid Noord-Holland in beeld

  02 juni 2017

  Fotowedstrijd op Instagram brengt veelzijdigheid Noord-Holland in beeld Wat worden er veel mooie foto’s gemaakt in Noord-Holland. Dat is goed zichtbaar op Instagram, de app waar je beelden kunt delen. Er zijn de afgelopen maanden al 1152 foto’s gepost met de hashtag oogvoornoordholland.

 • Slimme vrachtwagens praten met verkeerslichten

  02 juni 2017

  Slimme vrachtwagens praten met verkeerslichten In de regio Schiphol is een proef gestart waarin vrachtwagens voor het eerst met verkeerslichten communiceren via het 4G netwerk van KPN. Dat is een primeur. Elke dag rijden er duizenden vrachtwagens van en naar het gebied. Het voorkomen van onnodig afremmen en optrekken van vrachtwagens zorgt voor minder uitstoot, minder vertraging, minder brandstofkosten en betrouwbaardere reistijden. In de proef werkt de provincie Noord-Holland samen met KPN, VolkerWessels onderneming Vialis, Dynniq, FloraHolland, Rietveld, Dobbe transport en het programma Beter Benutten.

 • Inschrijving provinciale pachtgronden voor 2018 gestart

  02 juni 2017

  Inschrijving provinciale pachtgronden voor 2018 gestart De provincie Noord-Holland wil met de gronden die zij verpacht bijdragen aan biodiversiteit, waterkwaliteit, duurzame landbouw en natuurwaarden. Daarom stelt zij voorwaarden aan de agrariërs die de gronden willen pachten. Wie in 2018 grond van de provincie wil pachten kan dat tot uiterlijk 30 juni laten weten.

 • Aandacht voor natuur en milieu op grond van de provincie

  02 juni 2017

  Aandacht voor natuur en milieu op grond van de provincie De provincie Noord-Holland geeft bij de verpachting van haar eigen gronden voorkeur aan boeren die aantoonbaar bijdragen aan waterkwaliteit, duurzame landbouw en biodiversiteit. Om weidevogels de ruimte te geven mag bijvoorbeeld pas na 15 juni gemaaid worden en voor de insecten moeten bloemrijke kruiden gezaaid worden rondom de akkers.

 • Veiligheidsoefening in Abdijtunnel

  02 juni 2017

  Veiligheidsoefening in Abdijtunnel Hulpdiensten hielden gisteravond in de Abdijtunnel een veiligheidsoefening. De Abdijtunnel is een openbaar-vervoer-tunnel van de provincie Noord-Holland waardoor bussen rijden tussen Hoofddorp en Schiphol.

 • Nieuwe Lasschoterbrug (N241) kanaal Schagen-Kolhorn open

  02 juni 2017

  Nieuwe Lasschoterbrug (N241) kanaal Schagen-Kolhorn open De provincie Noord-Holland stelt op vrijdag 9 juni 2017 de vernieuwde Lasschoterbrug (N241) over het kanaal Schagen-Kolhorn open voor al het verkeer. De oude brug is gesloopt en vervangen door een bredere brug.

 • Onderhoudswerkzaamheden N232 bijna afgerond

  01 juni 2017

  Onderhoudswerkzaamheden N232 afgerond De onderhoudswerkzaamheden aan de N232 zijn bijna afgerond. Van eind januari tot eind mei 2017 werkte de provincie Noord-Holland aan de N232 tussen de Vijfhuizerweg en de kruising met de Drie Merenweg (N205). Er moet nog wel wat werk gedaan worden in de bermen. Dat gebeurt binnenkort. Het verkeer heeft daar geen last van.

 • Update aansluiting A9 Heiloo

  01 juni 2017

  Update aansluiting A9 Heiloo De ontwerp bestemmingsplannen voor de nieuwe aansluiting op de A9 lagen in Heiloo en Castricum ter inzage van 23 maart 2017 tot en met 3 mei 2017. Er zijn circa 40 zienswijzen binnen gekomen. Deze worden de komende maanden bestudeerd en, als ze geldig en toepasbaar zijn, verwerkt in de plannen.

 • OBS De Boemerang uit Purmerend is Cultuurschool Noord-Holland 2017

  01 juni 2017

  OBS De Boemerang uit Purmerend is Cultuurschool Noord-Holland 2017 kinderen Openbare Basisschool De Boemerang uit Purmerend is de Cultuurschool van Noord-Holland 2017 geworden. Op 31 mei werd de Cultuurschooltrofee uitgereikt door Jack van der Hoek, gedeputeerde voor cultuur van de provincie Noord-Holland.

 • Werkzaamheden Ring Alkmaar: mogelijk ernstige hinder Laan van Tata (N245)

  01 juni 2017

  Werkzaamheden Ring Alkmaar: mogelijk ernstige hinder Laan van Tata (N245) De provincie Noord-Holland verricht van dinsdag 6 tot en met vrijdag 16 juni 2017 asfaltwerkzaamheden bij de kruising Laan van Tata (N245). De afsluitingen en omleidingen kunnen voor ernstige hinder zorgen, zoals filevorming of vertraging.

 • Besluiten Provinciale Staten 29 mei 2017

  01 juni 2017

  PS 29 mei 2017 installatie Deen Provinciale Staten van Noord-Holland hebben ingestemd met het provinciaal inpassingsplan brug Ouderkerk, waardoor de brug kan worden vernieuwd. Ook besloten zij 700.000 euro beschikbaar te stellen voor de monitoring van CO2 en gaven zij groen licht voor de windparken Waardpolder en Westeinde.

 • Afsluiting Voetakkers Lutjebroek voor aanleg vrijliggend fietspad

  01 juni 2017

  Afsluiting Voetakkers Lutjebroek voor aanleg vrijliggend fietspad Een deel van de rijbaan van de Voetakkers in Lutjebroek is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanaf dinsdagavond 6 juni tot en met donderdagochtend 8 juni 2017. Ook is het fietspad deze dagen beperkt bereikbaar.

 • Waarnemend burgemeester Langedijk benoemd

  01 juni 2017

  Waarnemend burgemeester Langedijk benoemd-2 In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Langedijk heeft de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Johan Remkes, besloten Jan Hoekema te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Langedijk.