Aanleg spitsbusbaan tussen Purmerend en Ilpendam (N235) voor betere bereikbaarheid regio Waterland

Om de bereikbaarheid in de regio Waterland voor fietsers, automobilisten en reizigers met het openbaar vervoer te bevorderen komt er een spitsbusbaan tussen Purmerend en Ilpendam (N235).

Ook het kruispunt met de Aalduikerweg in Ilpendam krijgt een nieuwe inrichting om de doorstroming van het verkeer op de Jaagweg (N235) te verbeteren. De werkzaamheden voor de spitsbusbaan en het kruispunt zijn 6 juni gestart en duren tot en met september 2017. Voor de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers zijn meerdere afsluitingen in de weekenden, de avonden en nachten. Het verkeer wordt omgeleid.

Aanleg spitsbusbaan

Weekendafsluitingen Jaagweg (N235)

Om de werkzaamheden aan de N235 uit te kunnen voeren zijn zes weekendafsluitingen nodig. De weekendafsluitingen zijn in alle weekenden van 14 juli tot en met 21 augustus gepland van vrijdagavond 20.00 uur tot en met maandagochtend 05.00 uur.

Avond- en nachtafsluitingen Jaagweg (N235)

Naast de weekendafsluitingen gaat de N235 ook een aantal avonden en nachten dicht. Tussen 7 en 27 augustus 2017 is de N235 afgesloten tussen 20.00 uur ’s avonds en 05.00 uur ’s ochtends. Dit wordt met borden aangegeven.
Exacte data van de afsluitingen zijn tijdig te vinden in de spitsbusbaanapp en op http://www.bereikbaarheidwaterland.nl

Omleidingsroutes

Tijdens de avond-, nacht- en weekendafsluitingen wordt het gemotoriseerd verkeer omgeleid. Het doorgaand verkeer vanuit Amsterdam wordt via de N247, N244 en A7 omgeleid. Het doorgaand verkeer vanuit Purmerend wordt via de A7, N244 en N247 omgeleid. Bestemmingsverkeer kan via de Dorpsstraat Ilpendam in rijden. Verkeer met bestemming Watergang kan gebruik maken van de N235. Verkeersregelaars zijn aanwezig bij Het Schouw en de Verzetslaan (Purmerend) om alleen bestemmingsverkeer toe te laten. 

Omleidingskaart 1

Omleidingskaart 2

Tijdelijk parkeerverbod Dorpsstraat Ilpendam

In samenspraak met de hulpdiensten en de gemeente Waterland is besloten een parkeerverbod in te stellen voor de Dorpsstraat tijdens de afsluitingen, omdat dit een smalle straat is. Wanneer er geen auto’s geparkeerd staan kunnen de nood- en hulpdiensten effectief hulpverlenen. Ook kunnen auto’s elkaar dan passeren. Tijdens het parkeerverbod kan er worden geparkeerd op Plein op de Noord (Ilpendam) en bij de sportvelden van Ilpendam.

Eenrichtingsverkeer Zonneweg Ilpendam

Op de hoek van de Zonneweg en Merelstraat in Ilpendam komt een nieuwe onderdoorgang voor voetgangers naar de vernieuwde bushalte aan de kanaalzijde van de Jaagweg (N235). Voor een veilige en bereikbare omgeving tijdens de werkzaamheden wordt er eenrichtingsverkeer ingesteld voor de Zonneweg voor de periode 6 juni tot en met september 2017.

Omleidingsroute (brom)fietsers tijdens bouw onderdoorgang

Om (brom)fietsers en bouwverkeer te scheiden tijdens de werkzaamheden aan de onderdoorgang worden (brom)fietsers omgeleid van 6 juni tot en met 14 juli 2017. Deze omleidingsroute leidt vanaf Purmerend via de Gruttostraat, Kievitstraat en de Dorpsstraat en vervolgens weer naar het fietspad richting ’t Schouw. Voetgangers kunnen het werk passeren.

Informatieavond

Op dinsdagavond 13 juni 2017 vindt in het Dorpshuis van Ilpendam een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden aan N235 plaats. De provincie Noord-Holland en aannemer Van Gelder lichten de werkzaamheden en de verkeersmaatregelen toe en kunnen vragen beantwoorden. Geïnteresseerden kunnen tussen 19.00 uur en 20.30 uur vrij binnen lopen. Er vindt om 19.00 uur een inleidende presentatie plaats.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt via telefoonnummer 0800 -0200 600 (gratis) of per e-mail: bereikbaarheidwaterland@noord-holland.nl.