Jaarrekening 2016 in één oogopslag

Weten wat de provincie in 2016 allemaal heeft gedaan om de doelstellingen uit het coalitieakkoord te bereiken? Lees het in het Jaarverslag 2016.

Deze keer bevat het jaarverslag de Rekening in één oogopslag, als een kijkje in onze portemonnee. Hierin zijn de doelen van de diverse beleidsprogramma's in heldere en meetbare termen verwoord.

Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn: de vluchtelingencrisis, het herstel van de Nederlandse economie, de aantrekkende werkgelegenheid en wat deze onderwerpen voor de provincie hebben betekend. Maar ook is te lezen dat in sommige delen van Noord-Holland meer ruimte nodig zal zijn voor woningen en bedrijven en in andere regio’s juist minder.

Economie

De rekening in één oogopslag laat zien dat de provincie, als verbindende overheid, veel in huis heeft. Maar ook dat Noord-Holland altijd partners nodig heeft om de eigen provinciale doelstellingen te bereiken. In het jaarverslag valt terug te lezen welke activiteiten de provincie Noord-Holland hiervoor in 2016 heeft ondernomen.

Naar de rekening in één oogopslag.