Nieuwe Hollandse Waterlinie voordragen als UNESCO-Werelderfgoed

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste rijksmonument van Nederland. De provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant willen het laten voordragen als UNESCO-Werelderfgoed.

Op 13 juni hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland ingestemd met de voordracht van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als UNESCO Werelderfgoed. In de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant hebben Gedeputeerde Staten dat ook gedaan.

Werelderfgoedstatus voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een historische verdedigingslinie uit 1815 van 85 kilometer lang die bestaat uit 50 forten en 5 vestingsteden: Muiden, Weesp, Naarden, Gorinchem en Woudrichem. Samen met de Stelling van Amsterdam vertelt Nieuwe Hollandse Waterlinie het verhaal van water als bondgenoot bij de verdediging. Een verhaal over Nederlands vernuft op het gebied van watermanagement, militaire architectuur en landschapsplanning.

UNESCO-proces

Wat de Nieuwe Hollandse Waterlinie uniek maakt en waarom de provincies de linie willen voorgedragen voor de UNESCO-Werelderfgoedstatus, staat beschreven in een nominatiedossier. De provincies gaan dit nominatiedossier nu indienen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De ministerraad besluit in december 2017 of zij de nominatie steunt. Het Rijk kan het nominatiedossier dan begin 2018 indienen bij UNESCO in Parijs. Daarna volgt een internationale beoordeling en in juni 2019 zal bekend worden of de Nieuwe Hollandse Waterlinie daadwerkelijk het UNESCO label mag dragen en de status krijgt van werelderfgoed. Deze status helpt bij het behouden, beschermen en ontwikkelen van het monument. Ook neemt de bekendheid en aantrekkelijkheid ervan toe. Dat biedt dan nieuw perspectief voor eigenaren, ondernemers en overheden.

Nieuwe Hollandse Waterlinie voordragen als UNESCO-Werelderfgoed

Meer informatie is te vinden op de website van de Stelling van Amsterdam en die van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zowel de Stelling als de Linie zijn ook te volgen via Twitter: @StellingvanAms en @Waterlinie_NHW.