Provincie steunt fusie gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude met Haarlemmermeer

De provincie adviseert de Minister van Binnenlandse Zaken om de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude per 1 januari 2019 in zijn geheel te fuseren met Haarlemmermeer. Gedeputeerde Staten (GS) ondersteunen hiermee de besluiten van de raden om beide gemeenten met elkaar te laten fuseren.

GS constateren dat de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude na een intensief, zorgvuldig en transparant proces met haar inwoners, belangenorganisaties en omliggende gemeenten heeft besloten om te fuseren met Haarlemmermeer. In april van dit jaar hebben de raden van beide gemeenten hun herindelingsadvies vastgesteld. Hierin zijn de zienswijzen verwerkt, die eerder op het ontwerp zijn ingediend. Op het ontwerp zijn 237 zienswijzen binnengekomen. Daarvan zijn 223 afkomstig uit Spaarndam-Oost. 194 zienswijzen ondersteunen het herindelingsplan. In 17 zienswijzen wordt bepleit Spaarndam-Oost door middel van een grenscorrectie te voegen bij Haarlem. Ook de gemeente Haarlem bepleit dat. In 6 zienswijzen wordt ervoor gepleit om Spaarndam-West bij de nieuw te vormen gemeente Haarlemmermeer te voegen.

De statencommissie Economie, Energie en Bestuur (EEB) heeft op 12 juni in meerderheid aangegeven het GS-standpunt te ondersteunen. Tijdens de vergadering hebben inwoners van Spaarndam-Oost hun standpunten kunnen toelichten, zowel de voorstanders van een grenscorrectie om Spaarndam-Oost bij Spaarndam-West (gemeente Haarlem) te voegen als de voorstanders om Spaarndam-Oost met de gehele gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude te fuseren met Haarlemmermeer.

Provincie steunt fusie gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude met Haarlemmermeer
Halfweg (gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude) met de fietsbrug naar Zwanenburg (gemeente Haarlemmermeer).