Provincie zoekt kabinetschef

De provincie Noord-Holland zoekt een nieuwe kabinetschef. De kabinetschef adviseert en ondersteunt de commissaris van de Koning in de uitvoering van zijn ambt als rijksheer.

Hij of zij vervult niet alleen een strategische advies- en vertrouwensrol voor de commissaris, maar ook een advies- en vertrouwensrol voor alle burgemeesters in de provincie. Daarnaast heeft de kabinetschef een belangrijke signalerende, adviserende en bemiddelende rol richting gemeenten (zowel bestuurlijk als ambtelijk) bij burgemeesterszaken, integriteit en bestuurlijke kwesties.

Bekijk het volledige profiel en verdere details van de functie op de vacaturepagina.