Kaas is goed voor weidevogels

'Rondje Rondehoep’, zo heet de kaas die Mathilde van Otterloo en Joost van der Kroon maken. Kaas die goed is voor de weidevogels bij Amsterdam. Want een deel van de verkoopopbrengst gaat naar het weidevogelbeheer. Met deze kaas wonnen de kaasmakers 8 maart 2017 €15.000 met de prijsvraag Amstelland Natuurlijk Culinair voor het meest duurzame streekproduct uit Amstelland.

Rondje Rondehoep, is een frisse, melkige kaas gemaakt op Franse wijze. Van Otterloo en Van der Kroon kunnen de geldprijs besteden aan de ontwikkeling en marketing van het product. De kaas wordt gemaakt met de melk van weidevogelboer Joost en wordt vlakbij in Amsterdam afgezet. De provincie Noord-Holland is partner van de prijsvraag van de Vogelbescherming. De provincie vindt het belangrijk om landbouwers te stimuleren om rekening te houden met de natuur.

Bijzondere inzendingen

De 5 juryleden kozen voor Rondje Rondehoep vanwege de kwaliteit en uitwerking van het productidee, het verhaal over de weidevogels en de bijzonder frisse smaak van deze op Franse wijze gemaakte Hollandse kaas. Van Otterloo bedacht de kaas samen met Van der Kroon, melkveehouder in Amstelland. De jury vond de keuze lastige, want onder de inzendingen waren bijzondere producten als onkruidenboter, ijs van biologische karnemelk, een honingstick, Natuurlijk Bij-o-Logisch en paardenbloemensiroop en –wijn. De winnaars waren blij verrast. Van der Kroon: “Ik probeer steeds de connectie te zoeken met de stad. Dit product biedt daarvoor een uitstekende kans.” Van Otterloo gaat allereerst op zoek naar een locatie in Amstelland om de kaasmakerij te starten.

Prijswinnaars Mathilde van Otterloo staat links met de kaasjes in haar handen en Joost van der Kroon staat links met de cheque in zijn handen.
Prijswinnaars Joost van der Kroon en Mathilde van Otterloo

Behoud landschap en weidevogel doel prijsvraag

De prijsvraag, een initiatief van Vogelbescherming Nederland, gaf ondernemers de kans om samen met boeren uit Amstelland een kwaliteitsproduct te creëren dat bijdraagt aan de biodiversiteit en het behoud van weidevogels. Melk of vlees van koeien die dagelijks grazen in bloem- en kruidenrijke weides zoals in Amstelland, lenen zich uitstekend voor de verwerking naar een culinair streekproduct. Vogelbescherming ziet het stimuleren van duurzaam ondernemerschap via korte ketens als een belangrijke stimulans voor boeren om ‘natuurvriendelijker’ te werk gaan.

Uniek landschap en weidevogel onder druk

Amstelland is een uniek gebied met decennia oude bloem- en kruidenrijke weides waar jaarlijks vele weidevogels broeden. De weilanden van Amstelland staan echter onder druk door intensivering van de landbouw. Hierdoor dreigt de biodiversiteit in het gebied en daarmee de verschillende weidevogels, zoals de grutto, te verdwijnen. Vogelbescherming Nederland zet zich in voor de weidevogels en wil verslechtering van het landschap daarom tegengaan.

Jury

De 5 juryleden die zich bogen over de inzendingen waren naast Nadia Zerouali, Micha Lubbers, programmamanager Groen Kapitaal (Provincie Noord-Holland), Willem Treep, De Kleine Producent, prof. dr. Jeltje van der Meer-Kooistra, Faculteit economie RUG en Fred Wouters, Directeur Vogelbescherming Nederland.