Mei 2017

 • Provincie gaat stilte handhaven

  31 mei 2017

  Provincie gaat stilte handhaven De provincie Noord-Holland heeft plannen om de 39 stiltegebieden op te splitsen in Topstiltegebieden en Oasegebieden.

 • Provincie gaat handhaven om natuur te beschermen

  31 mei 2017

  Provincie gaat handhaven om natuur te beschermen Per 1 januari 2017 hebben de provincies nieuwe bevoegdheden en taken gekregen met de komst van de Wet natuurbescherming. Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet. De wet dient ter bescherming van gebieden, plant- en diersoorten en bossen.

 • Ontdek Noord-Hollandse kastelen en buitenplaatsen

  31 mei 2017

  Ontdek Noord-Hollandse kastelen en buitenplaatsen Sypesteyn De 10e editie van de Dag van het Kasteel vindt plaats op tweede pinksterdag, 5 juni. Ook Noord-Hollandse kastelen en buitenplaatsen zetten dan de poorten van het landgoed (en soms het huis) open om belangstellend publiek te ontvangen.

 • Vondelpark en duinen populair in Noord-Holland

  31 mei 2017

  Vondelpark en duinen populair in Noord-Holland Gaasperplas, Loosdrechtse Plassen of Texel Bos en duin? Dit zijn drie van de in totaal 65 natuur- en recreatiegebieden in Noord-Holland waar de populariteit is gemeten.

 • Busdienst tussen Bijlmer Arena en Weesp blijft toch in stand

  31 mei 2017

  Busdienst tussen Bijlmer Arena en Weesp blijft toch in stand In tegenstelling tot eerdere berichten blijft de busdienst tussen Bijlmer Arena en Weesp tijdens de werkzaamheden aan de Geinbrug in stand.

 • Grootschalige renovatie waterzuivering Naardermeer

  30 mei 2017

  Grootschalige renovatie waterzuivering Naardermeer Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat de waterzuiveringsinstallatie bij het Naardermeer grootschalig renoveren. De installatie haalt fosfaat uit het Vecht-water vóórdat het water het Naardermeer instroomt.

 • Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling brengt Jaarverslag 2016 uit

  29 mei 2017

  Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling brengt Jaarverslag 2016 uit Opsomming Schaalvergroting in de landbouw, bebouwing in dorpslinten, windenergie en de waarde van cultuurhistorie. Dit waren in 2016 belangrijke onderwerpen en aandachtspunten als het gaat om ruimtelijke plannen, zo blijkt uit het Jaarverslag 2016 van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO).

 • Benieuwd hoe jouw gemeente het doet?

  29 mei 2017

  Benieuwd hoe jouw gemeente het doet? Opsomming De provincie Noord-Holland beoordeelt per jaar hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers.

 • Provincie ondersteunt fusie gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude met Haarlemmermeer

  24 mei 2017

  Provincie ondersteunt fusie gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude met Haarlemmermeer De provincie Noord-Holland ondersteunt het advies van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude om per 1 januari 2019 met elkaar te fuseren. Dit schrijven gedeputeerde Staten (GS) in een concept-brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • Nieuwe maatregelen om N247 te verbeteren

  24 mei 2017

  Nieuwe maatregelen om N247 te verbeteren_Broek_in_waterland Op vrijdag 19 mei hebben de Stuurgroepleden van het programma Bereikbaarheid Waterland besloten om de reconstructieplannen voor het grootste deel van de N247 tussen de A10 en de N244 uit te voeren.

 • Interactieve kaart voor OV-knooppunten

  23 mei 2017

  Interactieve kaart voor OV-knooppunten Benieuwd of een woningbouwplan binnen 10 minuten fietsen van een OV-knooppunt ligt, hoeveel woningen in de afgelopen jaren zijn gebouwd bij een knooppunt of hoeveel reizigers gebruik maken van een station? Bekijk dan de planviewer OV-knooppunten, een nieuwe interactieve kaart van de provincie.

 • Scholieren bezoeken Provinciale Staten

  19 mei 2017

  scholier liggend Ramona Nielen(17) en Eline Groenink (19) bezochten vandaag samen met hun klas de provincie Noord-Holland. Beiden zitten op het ROC Kop van Noord-Holland in Schagen.

 • Gerestaureerde Grote Kerk ademt sfeer Gouden Eeuw

  19 mei 2017

  Gerestaureerde Grote Kerk ademt sfeer Gouden Eeuw Johan Remkes, commissaris van de Koning, opende 18 mei de gerestaureerde Grote Kerk in Schermerhorn. De restauratie van de kerk is mede tot stand gekomen met financiële steun van de provincie.

 • Mooi Amstelland: meer ruimte voor recreanten en weidevogels

  17 mei 2017

  Mooi Amstelland: meer ruimte voor recreanten en weidevogels Het nieuwe fietspad “Weidevogelpad” door de Bovenkerkerpolder is vandaag geopend. Dit fietspad is de laatste van 13 Mooi Amstelland projecten. Door deze projecten is het gebied aantrekkelijker geworden voor recreanten en is de natuur- en landschapswaarde vergroot. En daar profiteren de weidevogels van. Als afsluiting was er vandaag in het Dorpshuis in Nes aan de Amstel een fototentoonstelling over alle 13 projecten.

 • Provinciale Loods helpt bij herbestemming monumenten

  17 mei 2017

  Provinciale Loods helpt bij herbestemming monumenten De provincie Noord-Holland heeft de heer Oussoren benoemd tot Loods Herbestemming Monumenten in Noord-Holland. Als herbestemmingsloods begeleidt Oussoren eigenaren van monumenten bij kansen voor ontwikkeling en financiering van herbestemmingstrajecten. Zo kan de provincie subsidie voor monumenten duurzaam inzetten.

 • Extra investeringen in Noord-Holland

  17 mei 2017

  Extra investeringen in Noord-Holland Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bouwen voort op de ambitieuze keuzes voor werkgelegenheid, duurzaamheid en leefbaarheid uit het coalitieakkoord Ruimte voor groei. Zo willen zij komende jaren extra investeren in onder meer Smart Mobility, OV-knooppunten en snel internet. Het opcententarief (opslag bij de motorrijtuigenbelasting) in Noord-Holland blijft ongewijzigd en daarmee de laagste in Nederland. Dat staat in de Kaderbrief 2018, de basis voor de begroting van de provincie Noord-Holland voor 2018.

 • Uitspraak GS: Spoorwegovergang Laan van Alverna opheffen

  17 mei 2017

  Uitspraak GS: Spoorwegovergang Laan van Alverna opheffen Gedeputeerde Staten (GS) hebben in een administratief beroep de vraag voorgelegd gekregen of de gemeenteraad van Heemstede terecht heeft geweigerd de spoorwegovergang bekend als Laan van Alverna aan de openbaarheid te onttrekken. GS hebben na bestudering van de stukken en het horen van partijen gevonden dat het oordeel van de gemeenteraad niet in stand kan blijven.

 • Provincie investeert in lokale verkeersveiligheid

  17 mei 2017

  Provincie investeert in lokale verkeersveiligheid De provincie Noord-Holland investeert € 10 miljoen in lokale verkeersprojecten die de verkeersveiligheid verbeteren. Van de Kop van Noord-Holland tot ‘t Gooi wordt geïnvesteerd in wegen, kruisingen en fietspaden.

 • Financiële bijdrages zeesluis IJmuiden vastgesteld

  17 mei 2017

  Financiële bijdrages zeesluis IJmuiden vastgesteld De financiële bijdrages aan de zeesluis bij IJmuiden zijn vastgesteld. Door het slim aanbesteden en de lage rentestand zijn de kosten voor de sluis uiteindelijk in totaal €140 miljoen euro goedkoper uitgevallen. De oorspronkelijke bijdragen van de partners vallen hiermee lager uit. Voor de provincie Noord-Holland betekent dit een financiële meevaller van ruim €17 miljoen.

 • Fietstunnel Nes onder Provincialeweg (N241) in Schagen open

  17 mei 2017

  Fietstunnel Nes onder Provincialeweg (N241) in Schagen open De fietstunnel ter hoogte van de kruising Nes met de provinciale weg (N241) in Schagen gaat op maandag 22 mei 2017 open. Met de komst van de tunnel heeft de provincie Noord-Holland een veilige onderdoorgang voor (brom)fietsers en voetgangers onder de N241 gecreëerd. Om de omgeving te bedanken voor hun geduld en begrip tijdens de werkzaamheden, deelt de provincie ijsjes uit.

 • Kledingstukken Palmhoutwrak uit Ottomaanse Rijk

  11 mei 2017

  Kledingstukken Palmhoutwrak uit Ottomaanse Rijk Nieuw onderzoek bevestigt het unieke karakter van de vondst van de Duikclub Texel bij het zeventiende-eeuwse ‘Palmhoutwrak’. Een klein deel van de vondst, waaronder een unieke jurk, werd in april 2016 gepresenteerd. Een deel van de kledingstukken die de duikers vonden in het scheepswrak is waarschijnlijk van niet-westerse herkomst.

 • Subsidie opruiming drugsafval

  23 mei 2017

  Subsidie opruiming drugsafval Om illegaal gedumpt afval, afkomstig van de productie van (synthetische) drugs, op te ruimen en af te handelen heeft de provincie Noord-Holland een subsidie beschikbaar gesteld van € 18.707,33.

 • Debat Nationale Viering Bevrijding: dilemma’s van gezagsdragers

  03 mei 2017

  Debat Nationale Viering Bevrijding: dilemma’s van gezagsdragers Gisteravond, 2 mei, vond in De Balie in Amsterdam een debat plaats met de titel Burgemeester in oorlogstijd.

 • Provincie investeert in veilig verkeersgedrag Noord-Hollandse jongeren

  03 mei 2017

  Provincie investeert in veilig verkeersgedrag Noord-Hollandse jongeren Om scholieren en jongeren bewust te maken van de gevaren in het verkeer en ze daarmee te leren omgaan, investeert de provincie komend jaar ruim € 900.000,- in 17 verkeersveiligheidsprojecten.

 • Tweede proefvak fietspad van ‘glas en gras’

  02 mei 2017

  Tweede proefvak fietspad van ‘glas en gras’ Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland doen samen een proef met een nieuw soort beton van ‘glas en gras’ langs de N247 tussen Broek in Waterland en Monnickendam.