Voorselectie Herbestemming-NH 2017 bekend: Een gemaal, een boerderij en een historische verpleeginstelling

Gemaal de Poel in Waterland, de Fronik boerderij in Zaandam en de voormalige verpleeginrichting St. Joseph te Heemskerk maken kans om hét herbestemmingsproject van 2017 te worden.

Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland gaat jaarlijks voor het programma ‘Herbestemming Noord-Holland’ op zoek naar het meest markante leegstaande gebouw of complex in Noord-Holland. Veel gemeenten hebben zo’n leegstandsvraagstuk en zijn op zoek naar slimme ideeën voor herbestemming. Op woensdag 17 mei wordt uit de 3 geselecteerde objecten een project gekozen. Dit gebeurt tijdens het congres Herbestemming van de provincie Noord-Holland. Het winnende object wordt begeleid tijdens de zoektocht naar ideeën voor een succesvolle herbestemming.

De genomineerden

Fronik boerderij

De laat 19e eeuwse Fronik boerderij in Zaandam is een hooihuisboerderij, die is gesitueerd op de grens van platteland en het stedelijke gebied. Mede door het grote draagvlak onder de bewoners wordt het aangemerkt als gemeentelijk monument. Er zijn plannen om er een zorg- of ontmoetingsplek van te maken.

St Joseph

De voormalige verpleeginrichting St. Joseph te Heemskerk kenmerkt zich door de hoge monumentale waarde. Het pand is bijzonder vanwege de openbare functie in stedelijk gebied. Begin 2018 komt het pand leeg te staan wanneer het Cultuur Centrum Heemskerk naar het gemeentehuis verhuist.

Gemaal De Poel

Het gemaal de Poel te Zuiderwoude is bijzonder, omdat het gelegen is in een aantrekkelijk toeristisch gebied en gelegen is aan de dijk die als baken in de gebiedsontwikkeling vanwege de dijkversterking kan functioneren.

Dag van de Herbestemming op 12 oktober

Tussen mei en oktober 2017 organiseert Herbestemming NH op de geselecteerde locatie vervolgens innovatieve cross over sessies waarbij verschillende, bij voorkeur ontwerpende en creatieve, disciplines ideeën voor herbestemming van de desbetreffende gebouwen genereren. De vragen die bij de gemeente spelen rondom deze herbestemming, vormt daarbij het uitgangspunt. Op 12 oktober wordt het programma met de Dag van de Herbestemming afgesloten.

Herbestemming NH

Sinds 2010 gaat provincie Noord-Holland met het programma ‘Herbestemming NH’ met succes leegstand en verval van gebouwd (monumentaal) erfgoed in Noord-Holland tegen. Als aanjager initieert het programma de dialoog tussen eigenaren, experts, creatieve professionals en bewoners over potentiële nieuwe functies van leegstaande karakteristieke gebouwen. Zo krijgt niet alleen het gebouw zelf maar ook het omringende gebied een impuls.

In de afgelopen jaren zijn zo meer dan 10 gebouwen op weg geholpen naar een nieuwe bestemming. Vorig jaar waren er maar liefst drie herbestemmingsopgaven: de werkplaats van Museumstoomtram in Hoorn-Medemblik, de Doopsgezinde Kerk in Oosterend (Texel) en de Hervormde Kerk in Oostwoud.