Werkzaamheden Provincialeweg Oudendijk (N247) op 4 december 2017

De provincie Noord-Holland verricht op maandag 4 december 2017 werkzaamheden aan de brugleuning op de N247 ter hoogte van de bushaltes Oudendijk.

De werkzaamheden vinden plaats van 10.00 tot 15.00 uur. Het verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid. Om de veiligheid van weggebruikers te borgen zet de provincie verkeersregelaars in. De provincie doet er alles aan om hinder zoveel mogelijk te voorkomen. 

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via de website gebiedscontractmiddennoord of Twitter.