September 2017

 • Commissie m.e.r. oordeelt positief over milieueffectrapport Verbinding A8-A9

  29 september 2017

  Commissie m.e.r. oordeelt positief over milieueffectrapport Verbinding A8-A9 Het milieueffectrapport voor de Verbinding A8-A9 is door de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) positief beoordeeld. De commissie vindt het rapport “helder en overzichtelijk”.

 • Ruimte voor 300.000 woningen in metropoolregio Amsterdam

  29 september 2017

  Ruimte voor 300.000 woningen in metropoolregio Amsterdam In de Metropoolregio Amsterdam is tot 2040 ruimte voor de bouw van bijna 300.000 woningen. Deze conclusies uit de ‘Monitor Plancapaciteit MRA 2017’ worden omarmd door de bestuurders van de gemeenten en provincies in de MRA.

 • Coalitieakkoord Ruimte voor Groei ligt op koers

  29 september 2017

  Coalitieakkoord Ruimte voor Groei ligt op koers Halverwege de collegeperiode ligt de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Groei’ op koers. Dit schrijven Gedeputeerde Staten (GS) in een brief aan Provinciale Staten (PS).

 • Provinciale subsidie om leegstand winkelstraten terug te dringen

  29 september 2017

  Provinciale subsidie om leegstand winkelstraten terug te dringen Als het aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland ligt, komt er binnen afzienbare tijd subsidie beschikbaar om gemeenten te helpen de leegstand in winkelstraten terug te dringen. Een voorstel daarvoor hebben zij op 26 september aan Provinciale Staten voorgelegd.

 • Noord-Holland stopt overdracht aan de SP

  29 september 2017

  Noord-Holland stopt overdracht aan de SP De provincie Noord-Holland stopt met onmiddellijke ingang de overdracht van de staten- en onkostenvergoedingen voor Statenleden van de SP aan hun partij.

 • SolaRoad verlicht rotonde in Frankrijk

  28 september 2017

  SolaRoad verlicht rotonde in Frankrijk SolaRoad, de weg die zonlicht omzet in elektriciteit, is nu ook toegepast in Frankrijk.

 • Provinciaal Inpassingsplan voor N247

  28 september 2017

  Informatieavond reconstructie N247 tussen Het Schouw en Edam-Volendam Voor de herinrichting van de N247 tussen Amsterdam en Edam-Volendam stellen Gedeputeerde Staten een provinciaal inpassingsplan (PIP) voor. Zij doen dit op verzoek van de gemeenten Amsterdam en Waterland.

 • Herstelwerkzaamheden aan toe- en afritten van Ring Alkmaar

  28 september 2017

  Herstelwerkzaamheden aan toe- en afritten van Ring Alkmaar, teaser De provincie Noord-Holland verricht herstelwerkzaamheden aan het nieuwe asfalt op de afrit naar de Nieuwe Schermerweg (N244/N243) en de af- en toerit naar de Nollenweg (N508).

 • Nederlandse Vereniging voor de Specerijhandel nu ‘Koninklijk’

  27 september 2017

  Nederlandse Vereniging voor de Specerijhandel nu ‘Koninklijk’ Johan Remkes, commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, heeft namens Zijne Majesteit de Koning het predicaat ‘Koninklijk’ uitgereikt aan de Nederlandse Vereniging voor de Specerijhandel in Amsterdam. De vereniging ontvangt het predicaat ter gelegenheid van haar 100-jarig jubileum.

 • HOV in ’t Gooi: Meerijden via de Meent stap dichterbij

  27 september 2017

  HOV in ’t Gooi: Meerijden via de Meent stap dichterbij Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland hebben op 26 september ingestemd met de aanpassing van het tracé voor HOV in ‘t Gooi, waarbij de vrije busbaan in Huizen en Blaricum wordt vervangen door de variant ‘meerijden via de Meent’.

 • Cultuureducatie in Noord-Holland: een stand van zaken

  27 september 2017

  Cultuureducatie in Noord-Holland: een stand van zaken Over het belang van cultuureducatie zijn de sprekers op de kennisbijeenkomst van Provinciale Staten op maandag 25 september eensgezind. Het is goed voor verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen en communicatieve vaardigheden van kinderen.

 • Provincie Noord-Holland investeert € 194 miljoen in natuur

  27 september 2017

  Provincie Noord-Holland investeert € 194 miljoen in natuur Extra kilometers fiets- en wandelpad, een grotere variatie aan dieren en planten, weidevogelbeheer en het afmaken van het Natuurnetwerk Nederland.

 • Welvaart Noord-Holland neemt toe

  27 september 2017

  Welvaart Noord-Holland neemt toe De welvaart in Noord-Holland groeit. Dat blijkt uit de ‘Barometer Welvaart en Welzijn’ van de provincie Noord-Holland. Hierin brengt de provincie alle factoren bij elkaar die bepalend zijn voor welvaart en welzijn.

 • Weekendafsluiting A7 toe- en afrit 7 (Avenhorn) richting Amsterdam

  26 september 2017

  Weekendafsluiting A7 toe- en afrit 7 (Avenhorn) richting Amsterdam Van vrijdagavond 6 oktober 2017 18.00 uur tot en met maandagmorgen 9 oktober 2017 5.00 uur voert Heijmans in opdracht van de provincie Noord-Holland diverse werkzaamheden uit ter hoogte van de kruising N243/N247.

 • Provincie Noord-Holland al 3 jaar de beste OV-opdrachtgever van het land

  26 september 2017

  Provincie Noord-Holland al 3 jaar de beste OV-opdrachtgever van het land De reizigerswaardering wordt jaarlijks gemeten met een grootschalig landelijk klanttevredenheidsonderzoek door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer. De reizigers in de provincie Noord-Holland beoordeelden het openbaar busvervoer in 2016 wederom met een 7,7.

 • Vernieuwde hoofdrijbaan Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat volledig in gebruik

  26 september 2017

  Vernieuwde hoofdrijbaan Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat volledig in gebruik De provincie Noord-Holland is volop bezig met de herinrichting van de Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat. De N241 is vanaf de kruising met de Kanaalweg (N248) tot aan de Moerbeek volledig vernieuwd.

 • Kijk digitaal waar nieuwe huizen in de MRA kunnen komen

  26 september 2017

  Kijk digitaal waar nieuwe huizen in de MRA kunnen komen De gemeenten en provincies in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben afspraken gemaakt over afstemming en programmering van de woningbouwopgave. Zij geven ook aan welke locaties de komende 4 tot 10 jaar beschikbaar komen om woningen te bouwen.

 • Enge schrijf- en tekenwedstrijd tijdens Kinderboekenweek

  26 september 2017

  Enge schrijf- en tekenwedstrijd tijdens Kinderboekenweek Opsomming De mensen van Huis van Hilde maken tijdens de Kinderboekenweek, vanaf 4 oktober 2017, een tournee langs bibliotheken in de regio rond Castricum.

 • 125 buren op bezoek bij de N23 Westfrisiaweg

  26 september 2017

  125 buren op bezoek bij de N23 Westfrisiaweg Tijdens de Nationale Burendag op 23 september 2017 bezochten 125 buren van de N23 Westfrisiaweg de in aanbouw zijnde onderdoorgang bij de Streekweg in Hoogkarspel. De provincie Noord-Holland organiseerde de burendag samen met aannemer Heijmans.

 • Nachtelijke werkzaamheden N242 en N243 van 11 tot en met 13 oktober 2017

  26 september 2017

  Nachtelijke werkzaamheden N242 en N243 van 11 tot en met 13 oktober 2017 Opsomming De provincie Noord-Holland verricht van woensdag 11 oktober tot en met vrijdag 13 oktober 2017 herstelwerkzaamheden op de N242 en de N243.

 • Gooilandseweg (N236) bij Weesp weer open

  26 september 2017

  Gooilandseweg (N236) bij Weesp weer open Na 9 dagen vol werkzaamheden is het weer mogelijk om tussen Weesp en Ankeveen over de Gooilandseweg te rijden. Vanaf maandag 25 september 5.00 uur rijdt het verkeer over een verbrede weg en 2 nieuwe rotondes bij de Lage Klompweg en de Dammerweg.

 • Voorlopige gunning groot onderhoud N246-N244 tot Alkmaar

  26 september 2017

  Voorlopige gunning groot onderhoud N246-N244 tot Alkmaar De voorlopige gunning van het groot onderhoud N246 en N244 tot Alkmaar is afgerond. De verwachting is dat de definitieve gunning in december 2017 plaatsvindt. Daarna start de voorbereiding van het werk door de aannemer. De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting rond de zomer 2018.

 • Bas Eenhoorn benoemd als waarnemend burgemeester Amstelveen

  25 september 2017

  Bas Eenhoorn benoemd als waarnemend burgemeester Amstelveen In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Amstelveen heeft commissaris van de Koning Johan Remkes besloten Bas Eenhoorn met ingang van 1 oktober 2017 te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Amstelveen.

 • Prettig en bereikbaar wonen langs de Kennemerlijn

  25 september 2017

  Prettig en bereikbaar wonen langs de Kennemerlijn Opsomming Woningen, meer voorzieningen bij treinstations, extra fietsenstallingen, snelle fietsroutes naar stations, betere verbindingen en bewegwijzering en goede ‘park and ride’ faciliteiten. Dit is een greep uit de ambities voor de stationsgebieden langs de Kennemerlijn.

 • Gezond naar buiten op eerste Beleefdag Noord-Holland

  25 september 2017

  Gezond naar buiten op eerste Beleefdag Noord-Holland Opsomming Buiten zijn in de natuur is gezond! Uit onderzoek blijkt dat er een directe link is tussen groen en gezondheid.

 • Busbaan in beeld

  25 september 2017

  Busbaan in beeld, Legmeerdijk Benieuwd hoe de busbaan er straks uit ziet? Reizigers en omwonenden kunnen de huidige en toekomstige situatie bekijken op een speciale website.

 • Samen sterk voor het IJsselmeergebied

  25 september 2017

  Samen sterk voor het IJsselmeergebied Opsomming De provincies rond het IJsselmeergebied willen de ruimtelijk-economische opgaven in dit gebied, zoals de overgang naar duurzame energie, gezamenlijk aanpakken.

 • Afsluiting fietspad Oostdijk (N509) in Noordbeemster

  22 september 2017

  Afsluiting fietspad Oostdijk (N509) in Noordbeemster De provincie Noord-Holland heeft vanaf donderdag 21 september 2017 het fietspad langs de Oostdijk (N509) in beide richtingen afgesloten.

 • Informatiemarkt over natuurgebied Waalenburg

  22 september 2017

  Informatiemarkt over natuurgebied Waalenburg De provincie Noord-Holland houdt op dinsdagavond 26 september tussen 19.00 en 21.30 uur een informatiemarkt op het gemeentehuis in Den Burg over het natuurgebied Waalenburg. Op deze inloopavond lichten de provincie en projectpartners de plannen toe en beantwoorden zij vragen.

 • Ring Alkmaar: herstelwerkzaamheden toe- en afritten Nollenweg en Bestevaerstraat in avond en nacht

  22 september 2017

  Ring Alkmaar herstelwerkzaamheden toe- en afritten Nollenweg en Bestevaerstraat in avond en nacht De provincie Noord-Holland verricht herstelwerkzaamheden aan het nieuwe asfalt op de afrit naar de Nollenweg (N508) en de af- en toerit naar de Bestevaerstraat van woensdag 27 september tot en met zaterdag 30 september 2017 tussen 20.00 uur en 4.00 uur.

 • Burgervlotbrug te Schagen weer in gebruik voor fietsers en voetgangers

  21 september 2017

  Burgervlotbrug te Schagen weer in gebruik voor fietsers en voetgangers De provincie heeft met succes noodreparaties uitgevoerd aan de Burgervlotbrug in Schagen. Hierdoor kan de vlotbrug weer veilig open en dicht. De Burgervlotbrug is vanaf donderdag 21 september uitsluitend toegankelijk voor (brom)fietsers en voetgangers.

 • Nachtwerkzaamheden tussen Singelweg en Lokkemientjeweg Edam

  21 september 2017

  Nachtwerkzaamheden tussen Singelweg en Lokkemientjeweg Edam In de nachten van 25 tot en met 30 september 2017 zijn er werkzaamheden aan de N247 ter hoogte van Edam. De provincie Noord-Holland vervangt het asfalt tussen de Singelweg en de rotonde Lokkemientjeweg. De werkzaamheden duren steeds van 20.00 uur ’s avonds tot 5.00 uur ’s morgens.

 • Inloopavond aanleg fietspad langs Westelijke Randweg (N208) Haarlem

  21 september 2017

  Inloopavond aanleg fietspad langs Westelijke Randweg (N208) Haarlem De provincie Noord-Holland houdt op dinsdag 3 oktober 2017 een inloopavond over de aanleg van een nieuw fietspad langs de Westelijke Randweg (N208). Het fietspad komt tussen de Parnassiakade en de Leidsevaart en vormt de laatste schakel in het netwerk van fietsroutes langs de N208.

 • Afsluiting fietspad langs Westerweg (N242)

  21 september 2017

  Afsluiting fietspad langs Westerweg (N242) De provincie Noord-Holland voert van vrijdag 29 september 08.00 uur tot maandag 9 oktober 17.00 uur 2017 herstelwerkzaamheden uit aan het fietspad langs de Westerweg (N242) vanaf De Overtoom tot de Nelson Mandelabrug.

 • Meer geld voor zelfbouwers met kluspanden

  21 september 2017

  Meer geld voor zelfbouwers met kluspanden De provincie Noord-Holland stelt meer subsidie beschikbaar voor zelfbouwgroepen die bestaande gebouwen (kantoren, scholen) ombouwen tot woningen.

 • Provincie start opruimwerkzaamheden in natuurgebied Hanenplas

  21 september 2017

  Provincie start opruimwerkzaamheden in natuurgebied Hanenplas Deze week start de provincie Noord-Holland met voorbereidende werkzaamheden in natuurgebied Hanenplas op Texel.

 • Ondernemersevent over circulaire economie in Koepel Haarlem

  21 september 2017

  Ondernemersevent over circulaire economie in Koepel Haarlem Namens de provincie Noord-Holland en Rabobank Haarlem en Omstreken organiseert PIM op 17 oktober een ondernemersevent met als thema ‘Hoe kan ik succesvol ondernemen in een circulaire economie?’.

 • Pilot Buitenpoorten brengt het landschap dichterbij

  20 september 2017

  Pilot Buitenpoorten brengt het landschap dichterbij Slimme marketing en een goed ruimtelijk ontwerp zorgen voor meer bezoekers aan natuur- en recreatiegebieden in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is de belangrijkste uitkomst van de ‘pilot Buitenpoorten’.

 • Vragen over HOV in Hilversum? Bezoek Burendag!

  20 september 2017

  Vragen over HOV in Hilversum? Bezoek Burendag! Op 23 september is het weer landelijke Burendag, een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. ProRail doet mee in 25 buurten door het hele land, waaronder Hilversum. Onder het genot van koffie en koek gaan medewerkers met omwonenden in gesprek over de actuele en toekomstige werkzaamheden in de buurt.

 • Werkzaamheden Gooilandseweg in volle gang

  20 september 2017

  Werkzaamheden Gooilandseweg in volle gang Vanaf vrijdagavond 20.00 uur wordt er volop gewerkt aan de nieuwe Gooilandseweg (N236) tussen Weesp en Ankeveen. De weg is nog afgesloten tot 25 september 5.00 uur.

 • Van Kemenadeprijs voor Raad voor het openbaar bestuur

  20 september 2017

  Van Kemenadeprijs voor Raad voor het openbaar bestuur De prof. dr. J.A. van Kemenadeprijs wordt dit jaar toegekend aan de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland op voordracht van de jury besloten. De Van Kemenadeprijs wordt voor het laatst uitgereikt en heeft tot doel het stimuleren van het denken over het openbaar bestuur.

 • Ethiek tentoonstellen menselijke resten onderwerp van Hilde-lezing

  19 september 2017

  Ethiek tentoonstellen menselijke resten onderwerp van Hilde-lezing Opsomming Op donderdag 5 oktober geeft Liselotte Gertenbach in Huis van Hilde een lezing over de ethiek van het tentoonstellen van menselijke resten.

 • Reparatiewerkzaamheden Burgervlotbrug te Schagen van start

  19 september 2017

  Reparatiewerkzaamheden Burgervlotbrug te Schagen van start De komende dagen voert provincie Noord-Holland noodreparaties uit aan de Burgervlotbrug in Schagen. Onderzocht wordt of de brug weer open en dicht kan en gebruikt kan worden door (brom)fietsers en voetgangers. Dit zal in de loop van deze week duidelijk worden.

 • Provincie verduidelijkt regelgeving zonneparken

  19 september 2017

  Provincie verduidelijkt regelgeving zonneparken De kaders voor de aanleg van zonneparken zijn aangescherpt door de provincie. Voor het bouwen van zonneparken in Noord-Holland is verduidelijkt dat zonneparken ook naast dorpslinten ontwikkeld kunnen worden.

 • Natuurbrug Zeepoort: voor grote grazers en klein grut

  18 september 2017

  Natuurbrug Zeepoort: voor grote grazers en klein grut “Met behulp van deze natuurbrug ontstaat een natuurgebied van 7000 hectare, dat is heel bijzonder”, vertelt boswachter Jamie Jenner terwijl ze naar de fonkelnieuwe natuurbrug Zeepoort achter haar wijst. Zo’n 20 geïnteresseerden lopen vandaag met haar mee over de brug bij Bloemendaal. Het is de eerste en laatste keer: hierna is hij het domein van de dieren en planten.

 • Nachtelijke werkzaamheden Ring Alkmaar (N242) van 27 tot en met 30 september 2017

  18 september 2017

  Nachtelijke werkzaamheden Ring Alkmaar (N242) van 27 tot en met 30 september 2017 Opsomming De provincie Noord-Holland verricht van woensdag 27 tot en met zaterdag 30 september 2017 tussen 20.00 en 04.00 uur werkzaamheden aan de Ring Alkmaar (N242) ter hoogte van het AZ-voetbalstadion.

 • Innovativiteit ten top bij ‘Hack the Road’

  18 september 2017

  Innovativiteit ten top bij ‘Hack the Road’ Opsomming 270 48 uur kregen de deelnemers van de hackathon ‘Hack the road’ om een systeem te bouwen waarmee verkeersinformatie van de provinciale wegen wordt overgebracht naar ‘slimme’ zelfrijdende auto’s.

 • Feestelijke opening Natuurbrug Zeepoort in Bloemendaal

  15 september 2017

  Feestelijke opening Natuurbrug Zeepoort in Bloemendaal De natuurbrug Zeepoort over de Zeeweg in Bloemendaal is klaar. Dat viert de provincie met alle betrokkenen én natuurliefhebbers. Vrijdag 15 september is de natuurbrug officieel geopend. Op zaterdag 16 september is er een publieksdag met allerlei gratis activiteiten voor jong en oud.

 • Planning werkzaamheden fietsbrug Nigtevecht aangepast

  15 september 2017

  Planning werkzaamheden fietsbrug Nigtevecht aangepast De provincies Noord-Holland en Utrecht werken aan een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht. Deze wordt later opgeleverd dan verwacht.

 • SHIP heet 25.000e bezoeker welkom

  15 september 2017

  SHIP heet 25.000e bezoeker welkom - opsomming Het Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) in IJmuiden heeft vrijdag, 15 september de 25.000e bezoeker verwelkomd. De heren Wijdogen en Mouthaan waren de gelukkigen.

 • Ruud van Wilgenburg benoemd tot hulpstrandvonder

  15 september 2017

  Hulpstrandvonder Velsen benoemd Ruud van Wilgenburg is donderdag 14 september door commissaris van de Koning Johan Remkes benoemd tot hulpstrandvonder in de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Zijn werkgebied bestaat uit de kust van deze gemeenten ten noorden van de pieren in IJmuiden.

 • Tijdelijke pont Burgervlotbrug in Schagen

  14 september 2017

  Tijdelijke pont Burgervlotbrug in Schagen Sinds donderdagochtend 14 september kunnen fietsers en voetgangers met een pont naar de overkant ter hoogte van de Burgervlotbrug in Schagen. Het verkeer over de brug is sinds dinsdag gestremd wegens een aanvaring van een schip.

 • Werkzaamheden N244-N247 (Edam-Volendam)

  13 september 2017

  Werkzaamheden N244-N247 (Edam-Volendam) In september en oktober 2017 zijn er weekend- en nachtwerkzaamheden op de N244-N247. De aansluiting N244-N247 wordt definitief gemaakt: de tijdelijke rotonde wordt weer een kruising met verkeerslichten. Daarnaast wordt er grootonderhoud gedaan aan de N247 tussen de aansluiting N247 en de rotonde Singelweg. De werkzaamheden voeren we in fases uit. Na deze werkzaamheden is de aansluiting N244-N247 helemaal klaar.

 • Raad van State: Beroep windpark Midwoud ongegrond

  13 september 2017

  Raad van State: Beroep windpark Midwoud ongegrond Op 17 november 2016 heeft het college van Gedeputeerde Staten de aanvraag afgewezen voor een omgevingsvergunning voor de realisering van 6 windturbines op de locatie ten westen van de dorpskern Midwoud tussen de Broerdijk en de Oosterstraat in de gemeente Medemblik. Engie heeft hiertegen beroep aangetekend bij de Raad van State.

 • Windpark Westfrisia mag worden gebouwd

  13 september 2017

  Windpark Westfrisia mag worden gebouwd De Raad van State heeft de beroepen tegen de bouw van windpark Westfrisia deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond verklaard. Het windpark, dat bestaat uit vijf turbines, mag worden gebouwen langs de Westfrisiaweg (N302) nabij Zwaagdijk in de gemeente Medemblik.

 • Tussenbalans gemeentelijke herindeling Gooi en Vechtstreek

  13 september 2017

  Tussenbalans gemeentelijke herindeling Gooi en Vechtstreek Gedeputeerde staten (GS) vragen aan een aantal gemeenten in de Gooi en Vechtstreek om nadere informatie over hun standpunten over bestuurlijke herindeling van de gemeenten in de regio.

 • Leerlingen bedenken oplossing voor Noord-Hollandse leegstaande kerken

  13 september 2017

  Leerlingen bedenken oplossing voor Noord-Hollandse leegstaande kerken “We hebben echt invloed.” Dat beseften de scholieren van het Hageveld College en Stedelijk Gymnasium uit Haarlem tijdens de Statencommissie Economie, Energie en Bestuur afgelopen 11 september. Hier werd hun oplossing voor leegstaande kerken in Noord-Holland – Adopteer een kerk – besproken door de aanwezige Statenleden.

 • Aanvaring Burgervlotbrug: verkeer gestremd

  12 september 2017

  Aanvaring Burgervlotbrug verkeer gestremd Dinsdagmiddag 12 september is een schip tegen de Burgervlotbrug in Schagen aangevaren. Het verkeer tussen de N9 en de Burgerweg is daardoor gestremd.

 • Blokgouw bij Volendam afgesloten van 15 tot 18 september

  12 september 2017

  Blokgouw bij Volendam afgesloten van 15 tot 19 september Vanwege werkzaamheden aan de N247 is de Blokgouw bij Volendam afgesloten van vrijdag 15 september om 20.00 uur tot maandag 18 september om 5.00 uur. Er kan er geen verkeer langs.

 • Statenleden over de verbinding A8-A9

  12 september 2017

  Statenleden over de verbinding A8-A9 Het ontbreken van een goede oost-westverbinding zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. Dit leidt in Krommenie en Assendelft tot ernstige overlast zoals sluipverkeer, geluidshinder en een slechte luchtkwaliteit. Een betere verbinding tussen de A8 en A9 is van groot belang om deze problemen op te lossen.

 • Veel interesse voor ontwerp nieuwe busbaan

  12 september 2017

  Veel interesse voor ontwerp nieuwe busbaan 1 Ruim 150 ondernemers en inwoners uit Aalsmeer en omgeving bezochten maandag 11 september de inloopbijeenkomsten over de plannen van het project HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid.

 • Proef met OV-deelfiets bij busstation Huizen

  12 september 2017

  Proef met OV-deelfiets bij busstation Huizen 1 Reizigers kunnen vanaf 16 september een fiets huren bij het busstation in Huizen. Het gaat om een proef van een jaar. Tijdens de proef onderzoekt de provincie Noord-Holland of reizigers een deelfiets willen gebruiken vanaf een busstation en of daarmee het reizen met de bus aantrekkelijker wordt.

 • Maak Plaats! in Hong Kong

  12 september 2017

  Maak Plaats! in Hong Kong Paul Chorus van het programma OV-knooppunten was een van de sprekers op het congres ‘3rd Annual Transit-oriented Development congress Asia dat op 23 en 24 augustus plaatsvond in Hong Kong.

 • Verregaande ambities regio Noord-Holland Noord gepresenteerd

  11 september 2017

  Verregaande ambities regio Noord-Holland Noord gepresenteerd Opsomming Noord-Holland Noord heeft verregaande ambities om de regio de komende decennia uit te laten blinken op de economische speerpunten agri-food, energie, water en toerisme.

 • Provincie partner 3D Makers Zone Haarlem

  08 september 2017

  Provincie partner 3D Makers Zone Haarlem De provincie is een partnerschap aangegaan met de 3D Makers Zone in de Haarlemse Waarderpolder. Algemeen directeur Renée Bergkamp tekende 6 september 2017 een overeenkomst die de provincie het komende jaar als partner aan het innovatie-experimenteercentrum verbindt.

 • Scholieren mavo Duin en Kruidberg bezoeken Provinciale Staten

  07 september 2017

  Scholieren mavo Duin en Kruidberg bezoeken Provinciale Staten Yasmin Khoshknab (15) en Stef Jansen (16) bezochten woensdag 6 september met hun klas het provinciehuis van de provincie Noord-Holland. Beiden zitten op de Duin en Kruidbergmavo in Driehuis.

 • Inloopspreekuur Renovatie Braakbrug in gemeente Hollands Kroon

  07 september 2017

  Inloopspreekuur Renovatie Braakbrug in gemeente Hollands Kroon De provincie Noord-Holland start 4 oktober met de renovatie van de Braakbrug (de brug over de Braaksluis) in de Westfriesedijk in Lutjewinkel, gemeente Hollands Kroon. Het wegverkeer en de scheepvaart is ter hoogte van de Braakbrug gestremd. WaakSaam voert de werkzaamheden uit.

 • Nieuwe Beeldenroute leidt langs Paviljoen Welgelegen en Haarlemmerhout

  07 september 2017

  Nieuwe Beeldenroute leidt langs Paviljoen Welgelegen en Haarlemmerhout Jack van der Hoek, gedeputeerde Duurzaamheid, Bestuur en Cultuur van de provincie Noord-Holland en Jur Botter, wethouder WMO, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed van de gemeente Haarlem onthullen op donderdag 14 september het kunstwerk ‘Samenwerking’ van Frank Rosen. Het kunstwerk maakt deel uit van een nieuwe Beeldenroute in de serie Haarlems beeld.

 • Begroting Noord-Holland 2018 online

  07 september 2017

  Begroting Noord-Holland 2018 online De begroting van de provincie Noord-Holland voor 2018 staat online. In de begroting staat wat de provincie in 2018 wil gaan doen en wat dat gaat kosten.

 • Vernieuwen rotonde Provincialeweg (N241) in Zijdewind, Hollands Kroon

  07 september 2017

  Vernieuwen rotonde Provincialeweg (N241) in Zijdewind, Hollands Kroon De provincie Noord-Holland vernieuwt de rotonde op de Provincialeweg (N241) ter hoogte van de Zandweg en Hartweg in Zijdewind, gemeente Hollands Kroon. De Zandweg is daardoor afgesloten voor autoverkeer tussen de N241 en de Havenstraat van 18 tot en met 29 september 2017.

 • Oplossing tegen trillingen bij Wilhelminasluis Zaandam

  07 september 2017

  Oplossing tegen trillingen bij Wilhelminasluis Zaandam Wanneer een groot schip vanaf de Zaan de Wilhelminasluis invaart kunnen trillingen ontstaan als het schip de kant raakt. De provincie Noord-Holland start deze week met een maatregel om de overlast weg te nemen. De werkzaamheden hiervoor duren naar verwachting 4 weken.

 • Nieuwe lezingenserie historie en archeologie in Huis van Hilde

  07 september 2017

  Nieuwe lezingenserie historie en archeologie in Huis van Hilde Onder de titel ‘Hilde kan me nog meer vertellen’ bieden de Stichting Oer-IJ en Huis van Hilde vanaf oktober 2017 een nieuwe serie van 8 lezingen. De lezingen worden gehouden in het archeologiecentrum in Castricum, en bieden verdieping op verschillende thema’s uit de geschiedenis en archeologie van de regio. Vanzelfsprekend komen ook het ontstaan van het Oer-IJ en het landschap van Noord-Holland aan bod.

 • Aanbrengen slijtlaag op asfalt N246 in Assendelft

  06 september 2017

  Aanbrengen slijtlaag op asfalt N246 in Assendelft De provincie Noord-Holland houdt een proef waarbij ongeveer 900 meter van de N246 in Assendelft een slijtlaag krijgt. Dit is het deel tussen de Vaartdijk en de Zaandammerweg. Tijdens 3 nachten, van dinsdag 12 tot en met vrijdag 15 september 2017, zijn er tussen 19.00 uur en 06.00 uur werkzaamheden. De nacht van donderdag 14 september op vrijdag 15 september is reserve.

 • Fons Hertog benoemd tot waarnemend burgemeester Huizen

  06 september 2017

  Burgemeesters Blaricum en Zandvoort wisselen tijdelijk van stoel In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Huizen heeft Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, met ingang van 1 november 2017 Fons Hertog benoemd tot waarnemend burgemeester.

 • Leeghwaterbrug: testen in de avond op 7 september

  06 september 2017

  Leeghwaterbrug: testen in de avond op 7 september Op donderdagavond 7 september 2017 gaat de aannemer proefdraaien met de brug richting Heerhugowaard. Dit start ongeveer rond 21.15 uur en duurt ongeveer een uur. De weg wordt om 21.00 uur afgesloten en is rond 22.30 uur weer open. Het verkeer wordt dan omgeleid.

 • September in het teken van Landschap en natuur

  27 december 2017

  September in het teken van Landschap en natuur Natuur en landschap staan de hele maand september in de schijnwerpers in Noord-Holland. Naast de Landschapstriënnale met ruim 50 activiteiten is er deze maand ook het MOOOISTE landschapsfestival, de nationale Natuurtop en de opening van de natuurbrug Zeepoort. Een maand vol excursies, tentoonstellingen en debatten.

 • Warmtenetten: een duurzaam alternatief voor aardgas

  06 september 2017

  Warmtenetten: een duurzaam alternatief voor aardgas TNO en ECN Duurzaam hebben in opdracht van het programma Warmte en Koude in de Metropoolregio Amsterdam uitgezocht hoe duurzaam de warmtebronnen in de warmtenetten van de regio Amsterdam zijn. Naar aanleiding van dit onderzoek is een CO2-ladder voor de warmtebronnen ontwikkeld om afnemers van warmte inzicht te geven in het nut van warmtenetten. In alle gevallen is de CV-ketel thuis het minst duurzaam, zelfs de restwarmte uit een kolencentrale is in dat opzicht een betere keuze.

 • De provincie Noord-Holland coördineert besluiten versterking Markermeerdijken

  06 september 2017

  De provincie Noord-Holland coördineert besluiten versterking Markeermeerdijken De provincie Noord-Holland coördineert de besluiten die nodig zijn voor de vergunningen en ontheffingen voor het project versterking Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. Dit gebeurt op verzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

 • Alle vergaderingen PS live te volgen

  06 september 2017

  Alle vergaderingen PS live te volgen Vanaf deze week kunt u alle politieke discussies van Provinciale Staten (PS) en de Statencommissies thuis of op de werkplek live volgen via deze website. Geen tijd om een vergadering live te volgen? De uitzending is later terug te bekijken.

 • Digitaal magazine buitenplaatsen ‘Anno 1609’

  06 september 2017

  Digitaal magazine buitenplaatsen ‘Anno 1609’ Speciaal voor Open Monumentendag stelde Oneindig Noord-Holland een digitaal magazine samen over een aantal prachtige buitenplaatsen in Noord-Holland en hun eigen unieke verhalen. In deze 'Anno 1609' zijn 8 van de mooiste Noord-Hollandse buitenplaatsen op een rijtje gezet, die onder andere te bezoeken zijn tijdens Open Monumentendag 2017.

 • Inloopbijeenkomsten Verbinding A8-A9 op 18 en 21 september

  05 september 2017

  Inloopbijeenkomsten Verbinding A8-A9 op 18 en 21 september In juli werden de onderzoeksresultaten van de planstudie Verbinding A8-A9 door Gedeputeerde Staten (GS) vrijgegeven voor inspraak. GS merkten nog geen alternatief aan als voorlopig voorkeursalternatief.

 • Provincie Noord-Holland telt mee met Nationale FietsTelweek 2017

  05 september 2017

  Provincie Noord-Holland telt mee met Nationale FietsTelweek 2017 De derde editie van de Nationale FietsTelweek, het grootste fietsonderzoek van Nederland, gaat maandag 18 september van start. Fietsers kunnen met het onderzoek meedoen door de gratis fietstel-app te downloaden. De app registreert vervolgens alle fietsbewegingen gedurende een week. De provincie Noord-Holland doet mee aan dit onderzoek.

 • Informatieavond over groot onderhoud aan de weg naar Marken (N518)

  05 september 2017

  Informatieavond over groot onderhoud aan de weg naar Marken (N518) De provincie Noord-Holland organiseert op donderdag 14 september een informatieavond over het groot onderhoud aan de N518 tussen Monnickendam en Marken. De werkzaamheden zijn van 2 tot en met 29 oktober 2017 en bestaan uit het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag, bermverharding in krappe bochten en parkeerhavens verwijderen en ombouwen.

 • Praktijkconferentie zonne-energie Noord-Holland

  05 september 2017

  Praktijkconferentie zonne-energie Noord-Holland In 2050 moet al onze energie duurzaam opgewekt worden. In de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie heeft 'zon' de toekomst! Zonne-energie is onmisbaar en zit in de lift. Het zijn al lang niet meer alleen de traditionele blauwe panelen op daken.

 • Noord-Holland groen en leefbaar houden

  05 september 2017

  Noord-Holland groen en leefbaar houden Statenleden bezochten samen met enkele natuurbeheerders het Wormer- en Jisperveld. De druk op de groene gebieden in Noord-Holland neemt toe. De bevolking groeit, het aantal toeristen stijgt en er is meer behoefte aan ruimte voor recreatie.

 • Start je toekomst als MRA-trainee

  04 september 2017

  Start je toekomst als MRA-trainee Vandaag start de werving voor nieuwe trainees voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In het MRA-trainingsprogramma werkt de provincie met 9 andere overheidsorganisaties samen.

 • Publieksdag natuurbrug Zeepoort in bezoekerscentrum De Kennemerduinen

  04 september 2017

  Publieksdag natuurbrug Zeepoort in bezoekerscentrum De Kennemerduinen Opsomming De natuurbrug Zeepoort over de Zeeweg in Overveen, Bloemendaal, is klaar. Om de opening en de overdracht van de provincie Noord-Holland aan beheerder PWN te vieren is er bij het bezoekerscentrum De Kennemerduinen een publieksdag georganiseerd.

 • Werkzaamheden Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar geven week langer hinder voor scheepvaart

  01 september 2017

  Werkzaamheden Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar geven week langer hinder voor scheepvaart De provincie Noord-Holland voert ingrijpende werkzaamheden uit aan de Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar tot eind 2018. De klep van de brug richting Heerhugowaard is afgelopen weekend vervangen. De montage van het bewegingswerk kost meer tijd dan verwacht.

 • Hamming nieuwe burgemeester Zaanstad

  01 september 2017

  Burgemeesters Blaricum en Zandvoort wisselen tijdelijk van stoel Jan Hamming is benoemd tot burgemeester van Zaanstad. De benoeming gaat in op 27 september 2017.

 • Afsluiting Gooilandseweg (N236) tussen Weesp en Ankeveen

  01 september 2017

  Afsluiting Gooilandseweg (N236) tussen Weesp en Ankeveen De provincie Noord-Holland verbreedt de Gooilandseweg (N236) en vervangt de kruisingen bij de Lage Klompweg en de Dammerweg door rotondes. Hierdoor is de N236 tussen Weesp en Ankeveen van vrijdag 15 september 20.00 uur tot maandag 25 september 5.00 uur afgesloten.