Fons Hertog benoemd tot waarnemend burgemeester Huizen

In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Huizen heeft Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, met ingang van 1 november 2017 Fons Hertog benoemd tot waarnemend burgemeester.

Johan Remkes en Fons Hertog

Hertog is sinds 2012 burgemeester van Huizen. In oktober aanstaande wordt hij 70 jaar. Aan de burgemeester wordt met ingang van de eerste dag van de maand, volgend op die waarin hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, eervol ontslag verleend. 

Voor de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, waaronder de gemeente Huizen is de wettelijke procedure voor gemeentelijke herindeling gestart. Daarom wordt de burgemeestersvacature vooralsnog niet open gesteld en wordt gedurende de procedure een waarnemend burgemeester benoemd. Voor een waarnemend burgmeester geldt geen maximumleeftijd.
 
Hertog is lid van de VVD.