Provincie partner 3D Makers Zone Haarlem

De provincie is een partnerschap aangegaan met de 3D Makers Zone in de Haarlemse Waarderpolder. Algemeen directeur Renée Bergkamp tekende 6 september 2017 een overeenkomst die de provincie het komende jaar als partner aan het innovatie-experimenteercentrum verbindt.

3D Makers Zone in Haarlem

De provincie werkt al langer samen met de 3D Makers Zone. Dit smaakt van beide kanten naar meer en daarom is gekozen voor een structurele samenwerking. Het voornemen is meerdere jaren samen te werken, om zo het innovatieklimaat in Noord-Holland blijvend te verbeteren.

De samenwerking geeft de provincie de kans te leren hoe de partners van de 3D Makers Zone tot nieuwe business-modellen en oplossingen komen op het gebied van productie, onderhoud, beleid, educatie en publieke ruimte of infrastructuur.

Uitgelicht