Statenleden over de verbinding A8-A9

Het ontbreken van een goede oost-westverbinding zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. Dit leidt in Krommenie en Assendelft tot ernstige overlast zoals sluipverkeer, geluidshinder en een slechte luchtkwaliteit. Een betere verbinding tussen de A8 en A9 is van groot belang om deze problemen op te lossen.

Er zijn 3 mogelijkheden: de Nul-plusvariant (verhoogde N203 bij Assendelft-Krommenie), de Heemskerk- en Golfbaanvariant. Begin 2018 maken Provinciale Staten een definitieve keuze. Wat is volgens de fracties in Provinciale Staten van GroenLinks en de VVD de oplossing?

Servaz van BerkumServaz van Berkum (Statenlid GroenLinks)

Groen Links is tegen alle drie de varianten. Wij willen de leefbaarheid verbeteren bij Krommenie-Assendelft. Maar dan moet je meer doen dan alleen investeren in doorstroming van verkeer. Met de Golfbaan- en Heemskerkvariant verplaats je bovendien het probleem naar de bewoners van de Broekerpolder, Busch en Dam en andere plaatsen. Ook trek je verkeer, dat nu vanuit het noorden via Amsterdam naar het oosten rijdt, naar Zaanstad. Terwijl  je de overlast daar nauwelijks oplost. Dat doe je alleen met een tunnel in de N203, gecombineerd met een snelheid van 50 kilometer. Bovendien doorsnijden zowel de Golfbaan- als de Heemskerkvariant de Stelling van Amsterdam, werelderfgoed van UNESCO. Daar kunnen we als provincie -hoeder van cultureel erfgoed- toch nooit voor zijn? Om te zorgen dat minder mensen met de auto over de A9 rijden moet je meer investeren in het openbaar vervoer: sluit de Kennemer-  en Zaanlijn aan op het Amsterdamse metronet. En maak voor het lokale verkeer de fiets aantrekkelijker.

Hanneke Kaamer van Hoegee Hanneke Kaamer van Hoegee (Statenlid VVD)

De VVD is tegen de Nulplusvariant bij Krommenie-Assendelft. Een weg op palen -ingeklemd tussen spoor en huizen-  is te bizar voor woorden! Bovendien wegen de  kosten niet op tegen de baten. De tunnelvariant die GroenLinks wil is geen oplossing, niet voor de weggebruikers en ook niet voor de omwonenden. Zeker niet als je bedenkt dat een van de tunnelopeningen uitkomt bij een school en juist daar sprake is van een verhoogde uitstoot van uitlaatgassen. En de andere varianten? De VVD wacht het onderzoek naar geluidshinder bij de Golfbaanvariant af. Een keuze voor de Golfbaanvariant of de Heemskerkvariant mag  niet leiden tot het verlies van de erfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam. Laten we eerst kijken wat wel mogelijk is en afwachten wat een werkbezoek van ICOMOS -de internationale organisatie die UNESCO adviseert- aan het gebied oplevert. Ook de inspraakreacties die nu binnenkomen kunnen nog tot nieuwe inzichten leiden.