50%-versie omgevingsvisie onderwerp van gesprek

(20 april 2018)

De Omgevingsvisie NH2050 nadert zijn afronding. De afgelopen 2 jaar hebben inwoners, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven, kennisinstellingen en belangenorganisaties input geleverd voor de omgevingsvisie van Noord-Holland. Dit heeft geleid tot een 50%-versie.

Deze versie is op het werkcongres van 17 april 2018 in De Vest in Alkmaar met 150 professionals besproken. Wat mist er nog? Zijn er verbeteringen nodig? Wat hebben we nodig om dit waar te maken? Er waren veel complimenten voor het stuk en de wijze waarop dit tot stand komt. ‘Eindelijk wordt er echt integraal naar de opgave gekeken’, was een veel gehoorde opmerking.

Maar we zijn er nog niet! Er is in Alkmaar waardevolle input opgehaald om de 50%-versie verder te brengen, zodat we halverwege juni ter inzage kunnen gaan met de Ontwerp Omgevingsvisie NH2050. Naar verwachting stellen Provinciale Staten de definitieve Omgevingsvisie NH2050 november 2018 vast.