Aanleg busbaan bij P57 en OCC (Schiphol-Oost) van start

(11 april 2018)

Maandag 16 april start Van Gelder-Mobilis met de aanleg van de busbaan tussen de nieuwe fly-over en de aansluiting op de Walaardt Sacréstraat. De aannemer zal, naast de aanleg van de busbaan, de haltes ‘Knooppunt Oost’ en ‘Oostgat’ bouwen, openbare verlichting plaatsen en oversteekvoorzieningen aanleggen. De verwachting is dat deze werkzaamheden medio september 2018 klaar zijn.

Bereikbaarheid P57 & kantoren

Tijdens de werkzaamheden is op vier locaties altijd een tijdelijke, met hekken afgeschermde, voetgangersoversteek aanwezig. Zo kunnen voetgangers te allen tijde veilig en vlot het werkterrein tussen P57 en de kantoren oversteken.

Oversteek - kaartje

Bereikbaarheid parkeerplaats OCC-gebouw

De werkzaamheden op en rond de kruising van de nieuwe busbaan en de toegangsweg naar de parkeerplaats van het OCC-gebouw worden gefaseerd uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden wordt indien nodig een halve rijbaan afgezet. Hierdoor blijft het parkeerterrein altijd bereikbaar.

Aanleg busbaan bij P57 en OCC van start