Afsluiting Vredemakersweg en Lijsbeth Tijsweg in Berkhout

(10 april 2018)

Voor wegwerkzaamheden is een deel van de Vredemakersweg en de Lijsbeth Tijsweg tussen de Braken (N507) en de Hulkerweg in Berkhout van maandag 23 april tot en met zaterdag 19 mei 2018 afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor fietsverkeer van maandag 14 tot en met zaterdag 19 mei 2018.

Wegwerkzaamheden kruising Braken (N507) en Vredemakersweg en Hulkerweg.

Heijmans voert deze werkzaamheden uit in opdracht van de provincie Noord-Holland, als onderdeel van het project N23 Westfrisiaweg. Na de werkzaamheden zijn de Vredemakersweg en Lijsbeth Tijlweg verbreed.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden vinden plaats tussen de kruising Braken (N507) met de Vredemakersweg en de Hulkerweg. De Lijsbeth Tijsweg en de Vredemakersweg worden verbreed naar 6 meter zodat voldoende ruimte ontstaat voor fietsers. De werkzaamheden bestaan uit het deels verwijderen van het oude asfalt en het aanbrengen van een nieuwe fundering en een nieuw wegdek. Ook wordt de Lijsbeth Tijsweg aangesloten op de inritten van de aangrenzende inritten van landerijen en woningen en wordt de kruising Hulkerweg-Lijsbeth Tijsweg opnieuw ingericht.

Wanneer?

  • Van maandag 23 april tot en met zaterdag 19 mei 2018 zijn de Vredemakersweg en de Lijsbeth Tijsweg tot aan de Hulkerweg in Berkhout afgesloten voor doorgaand verkeer. In deze periode wordt op werkdagen gewerkt tussen 07.00 en 19.00 uur. Bij uitloop wordt er ook op zaterdag gewerkt.
  • Van maandag 14 mei tot en met zaterdagochtend 19 mei 2018 wordt er ook tussen 19.00 en 05.00 uur gewerkt om te asfalteren en een drempel op de kruising Hulkerweg-Lijsbeth Tijsweg aan te brengen. Tijdens deze nachtwerkzaamheden zijn de Vredemakersweg en de Lijsbeth Tijsweg afgesloten voor al het verkeer, inclusief bestemmingsverkeer. Tijdens het aanbrengen van de drempel wordt op maandag 14 en woensdag 16 mei 2018 ook de Hulkerweg afgesloten tussen 19.00 en 05.00 uur.

Let op

De rotonde Westeinde aan de zijde van De Goorn is tot en met maandag 7 mei 2018 afgesloten voor al het verkeer.

Het verkeer wordt omgeleid. Lees ook het bericht Afsluiting deel Westeinde in De Goorn.

Verkeers- en geluidshinder

Doorgaand gemotoriseerd verkeer is tijdens de bovenstaande werkzaamheden niet mogelijk. Het fietsverkeer ondervindt alleen tijdens de nachtwerkzaamheden van maandag 14 tot en met zaterdag 19 mei 2018 hinder, wanneer de Lijsbeth Tijsweg en Vredemakersweg voor al het verkeer zijn afgesloten. De camping Westerkogge is tijdens de afsluiting bereikbaar via de noordelijke entree aan de Kerkebuurt.
Met bedrijven en omwonenden zijn aparte afspraken gemaakt over de bereikbaarheid. Omwonenden van de werkzaamheden kunnen geluidshinder ervaren.

Omleidingsroutes

Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid. Van maandag 23 april tot en met zondag 13 mei 2018 gelden de omleidingen voor het gemotoriseerd verkeer en hebben de fietsers en voetgangers gewoon doorgang. De omleidingsroutes voor fietsers gelden alleen tijdens de nachtafsluitingen van maandag 14 tot en met zaterdag 19 mei 2018.

Omleidingsroutes gemotoriseerd verkeer

Omleidingsroute wegafsluitng Vredemakersweg en Lijsbeth Tijsweg N23

  • Het verkeer op de Hulkerweg en het Oosteinde in de richting van de camping Westerkogge wordt omgeleid via de Kerkebuurt naar de noordelijke entree van de camping. Het verkeer dat de bestemming heeft op het industrieterrein wordt verder over de Kerkebuurt en Westeinde naar de N507 geleid.
  • Het verkeer op de N507 vanuit zuidelijke richting wordt vanaf de rotonde bij de Vredemakersweg omgeleid over de N507 naar het Westeinde.

Omleidingsroutes op maandag 14 en woensdag 16 mei tussen 19.00 en 05.00 uur tijdens de afsluiting op de Hulkerweg (niet op de kaart):

  • Verkeer wordt omgeleid vanaf de Venneweg over de N243 en N507 naar het Westeinde.
  • Verkeer wordt omgeleid het verkeer via de Venneweg en het Oosteinde naar de camping en richting de N507 geleid.

Omleidingsroutes fietsers

Van maandag 14 tot en met zaterdag 19 mei 2018 tussen 19.00 uur en 05.00 uur zijn de Vredemakersweg en Lijsbeth Tijsweg ook voor fietsers afgesloten. De omleidingsroutes voor het gemotoriseerd verkeer gelden dan ook voor fietsers.