Afsluiting deel Westeinde in De Goorn

(09 april 2018)

Voor werkzaamheden aan de rotonde wordt het Westeinde aan de zijde van De Goorn van maandag 23 april tot en met maandag 7 mei 2018 afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid.

Westeinde De Goorn

Heijmans voert deze werkzaamheden uit in opdracht van de provincie Noord-Holland, als onderdeel van het project N23 Westfrisiaweg.

Wat gaat er gebeuren?

Voor de afbouw en de aansluiting van de N507 op de rotonde Westeinde wordt het Westeinde aan de zijde van De Goorn afgesloten. Er wordt geasfalteerd en de markering wordt aangebracht. De verkeerslichten bij de fietsoversteek worden verwijderd. Na de werkzaamheden gaat het verkeer op de N507 en het Westeinde over de rotonde rijden. De fietsers steken dan zonder verkeerslichten over, met in het midden van de weg een ‘stoppunt’. Dit blijft zo tot de fietstunnel in september 2018 gereed is.

Verkeers- en geluidshinder

Het Westeinde is aan de zijde van De Goorn afgesloten voor al het verkeer. Zowel het gemotoriseerd verkeer als het fietsverkeer wordt omgeleid. Het is mogelijk dat de omgeving de werkzaamheden hoort.

Wanneer zijn de werkzaamheden?

Van maandag 23 april, 07.00 uur tot en met maandag 7 mei 2018, 20.00 uur.

Let op

Een deel van de Vredemakersweg en de Lijsbeth Tijsweg tussen de Braken (N507) en de Hulkerweg in Berkhout is tot en met zaterdag 19 mei 2018 afgesloten voor doorgaand verkeer.

Lees ook het bericht Afsluiting Vredemakersweg en Lijsbeth Tijsweg in Berkhout.

Omleidingroutes

  • Het verkeer op de N507 in noordelijke richting wordt ter hoogte van het Westeinde omgeleid via de N507 en (Zuid)-Spierdijkerweg naar De Goorn.
  • Het verkeer op de N507 in zuidelijke richting en het verkeer vanuit Westeinde-Oost wordt ter hoogte van het Westeinde omgeleid via de N507 en Vredemakersweg naar De Goorn.
  • Het verkeer op De Goorn in de richting van het Westeinde wordt omgeleid via de (Zuid)-Spierdijkerweg en N507.
  • Fietsverkeer naar De Goorn wordt omgeleid via de oversteek bij de rotonde Vredemakersweg via de Vlakdissel, Breeuwhamer en Rietsikkel.
  • Fietsverkeer richting Berkhout wordt vanaf de Zuid-Spierdijkerweg en De Goorn via De Dwingel, Rietsikkel, Breeuwhamer en Vlakdissel naar de oversteek met de N507 geleid.

Omleidingsroute
Klik op de kaart voor een vergroting

Toekomstige situatie

Op de kruising van Westeinde met de toekomstige N194 (de huidige N507) komt een rotonde met twee rijstroken. Hierdoor stroomt het verkeer straks beter door. Om fietsers veiliger over te laten steken, komt er een fietstunnel.