Herinrichting plantvakken N201 Haarlemmermeer en Uithoorn

(23 april 2018)

De provincie richt van eind april tot en met december een deel van de bermen van de N201 opnieuw in. Het gaat om het stuk tussen het dak van de Waterwolftunnel in de Ringvaart en de Middenweg Bovenkerkerpolder in Uithoorn.

De huidige plantvakken vergen veel onderhoud en hebben een beperkte ecologische waarde. Daarom worden de bermen opnieuw ingericht.

Door de plantvakken om te vormen met gebiedseigen soorten beplanting, dat beter te beheren is, wordt zowel een fraai bloemrijk beeld als een verhoging van biodiversiteit beoogd.

Bloem

Bereikbaarheid

De werkzaamheden vinden op werkdagen plaats en worden in beperkte mate vanaf de weg uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer enige hinder ondervinden.

Meer informatie

Voor vragen of meldingen over de werkzaamheden kan tijdens kantoortijden contact worden opgenomen met het Servicepunt Provincie Noord-Holland via 0800 0200 600 (gratis).