Jaarrapportage Geurinzicht 2017 beschikbaar

(06 april 2018)

In de jaarrapportage Geurinzicht 2017 staan alle ervaringen en conclusies over eNoses: digitale stankmeetinstrumenten.

De provincie Noord-Holland heeft in 2015 samen met het Havenbedrijf Amsterdam en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied digitale stankmeetinstrumenten geplaatst (eNoses). Doel van de eNoses is om de geuroverlast te verminderen en zo de leefbaarheid in het Havengebied en omstreken te vergroten. De digitale neuzen blijken ook in 2017 een succes:

  • In 2017 zijn in het Westelijk havengebied 121 geurklachten geregistreerd. In 74 gevallen kon de Omgevingsdienst NZKG  vaststellen welke bedrijven de overlast veroorzaakten.
  • In 2017 signaleerden de eNoses 419 keer een verhoogde concentratie. Van deze meldingen is bijna 80 % afkomstig van vijf eNoses.
  • Er waren nauwelijks verhoogde concentraties nabij de bewoning.
  • Van de top 5 eNoses bleek dat vooral in de ochtenduren (tussen 05.00 – 09.00 uur) en de avonduren (tussen 20.00 – 23.00 uur op zon-, maan- en dinsdag) veel verhoogde concentraties werden waargenomen.

Meer onderzoek


Uit het jaarverslag 2017 blijkt dat een aantal zaken nog beter kunnen worden onderzocht. De Omgevingsdienst NZKG doet dit jaar verder onderzoek naar de verhoogde eNose signalen, die buiten kantoortijden zijn gemeten. Daarnaast gaat de Omgevingsdienst ook kijken hoe (geur)klachten van omwonenden beter gekoppeld kunnen worden aan de eNose alarmering.

46 nieuwe eNoses


Geuroverlast is een van de grootste bronnen van overlast in Noord-Holland. Daarom komen er nogeens 46 eNoses bij langs het Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal. In 2015 werden de eerste 41 eNoses geplaatst.De nieuwe eNoses zijn vooral bedoeld om de stank van ontgassing van varende binnenschepen te meten. Hiermee ontstaat een dekkend eNose netwerk van 87 digitale neuzen.   

eNose


Een eNose is een meetinstrument met 4 sensoren. Het meet veranderingen in de luchtsamenstelling. Als er een te grote hoeveelheid van een bepaalde stof aanwezig is, dan signaleert ‘de neus’ dat.  Door het netwerk van eNoses en aanvullende informatie te combineren, kan de bron van de geur ontdekt worden. Het afgelopen jaar is gebruikt om ervaring op te doen met het netwerk en het gebruik ervan.

Samenwerking


Het eNose netwerk is een onderdeel van het project GeurinZicht. Dit iseen initiatief van Havenbedrijf Amsterdam in samenwerking met de provincie Noord-Holland, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de ORAM, de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en bedrijven in Westpoort. Het doel van dit project is de leefbaarheid in de omgeving van Westpoort te vergroten omtrent geur.

Meer informatie over eNoses

www.noord-holland.nl/geur