Nuttig hergebruik van grond N23 Westfrisiaweg

(17 april 2018)

Wie regelmatig over de N302 Westfrisiaweg rijdt, ziet enorme bergen met grond langs de weg. Bij de aanleg van de nieuwe weg (toekomstige N307) gebruikt aannemer Heijmans grote hoeveelheden grond.

Waar al die grond vervolgens naartoe gaat, vragen we aan Marco Schut van Bovisie Projectbureau in Zwaagdijk.

Marco Schut bij toekomstig recreatieoord Enkhuizerzand in Enkhuizen
Marco Schut bij toekomstig recreatieoord Enkhuizerzand in Enkhuizen.

- Wat doet jullie bedrijf?
“We zorgen onder meer voor de aan- en afvoer van grond, zand en klei. We zijn als het ware een grondmakelaar en bemiddelen tussen iemand die grond kwijt wil en iemand die grond nodig heeft. We werken samen met Heijmans om goede bestemmingen voor de grond te vinden.”

- Waar is de grond voor nodig?
“Heijmans gebruikt de grond voor meerdere doelen bij de aanleg van het project N23 Westfrisiaweg. Als het werk klaar is, wordt een deel  van de grond afgegraven en blijft er dus iets over.”

- Waar komt de grond vandaan?
“De grond komt vrij bij de aanleg van nieuwe watergangen en afgravingen van het nieuw wegtracé.”

- Waar gaat de grond heen als Heijmans er mee klaar is?
“Op dit moment zet onder andere Bovisie vrijgekomen partijen grond, zand, klei en dergelijke af op diverse locaties. Zo gaat een deel van de grond naar twee landverbeteringsprojecten van boeren in de buurt van het project. Door de natte grond mislukt de oogst regelmatig en is grondverbetering nodig om het land nog te kunnen gebruiken. Ook gaat een deel van de grond naar het nieuwe recreatiegebied Enkhuizerzand. Dit is nu moerasgebied. De grond is nodig om er te kunnen bouwen. Binnenkort worden de meeste van bovenstaande transporten afgerond.”

Toekomstig recreatieoord Enkhuizerzand in Enkhuizen
Toekomstig recreatieoord Enkhuizerzand in Enkhuizen.

- Hoe kiezen jullie de locaties?
“We proberen de locaties zo dicht mogelijk bij, in dit geval, het project te vinden. Dat is goed voor de duurzaamheid van het project (zo min mogelijk uitstoot van CO2) en is financieel natuurlijk gunstiger. Daarnaast moet het binnen de planning van Heijmans passen. Als er grond wordt afgegraven, moet het meteen op transport ergens heen kunnen, zodat het niet eerst ergens anders opgeslagen hoeft te worden.”

- Kun je alle grond overal gebruiken?
“De grond moet van tevoren worden gekeurd door een erkend milieubureau en voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Dit coördineren wij, als projectbureau, of de eigenaar van de grond, in dit geval Heijmans, zelf. Daarnaast moet je ook nog een vergunningentraject doorlopen voordat je de grond op andere grond mag plaatsen. Dan wordt er onder andere gekeken naar de flora en fauna, maar ook naar archeologie. Naast logistiek spelen technische zaken als zogenoemde nulmetingen, zettingsberekeningen en modelleringen een rol.”