Ontheffing aardkundig monument

In diverse Nederlandse provincies zijn gronden met bijzondere waarden aangewezen als aardkundig monument. Deze gronden vertellen iets over de manier waarop het landschap is ontstaan.

Het idee is kennis over deze waarden onder een breder publiek te verspreiden. Om de gebieden te beschermen is het in principe verboden om zonder ontheffing in dit gebied de grond ‘om te woelen’.

Het aardkundig monument Stuwwallengebieden van het Gooi ligt buiten de bebouwde kom en overlapt grotendeels het Gooisch Natuur Reservaat. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat de bestaande waterpartijen in Anna’s Hoeve niet verder mogen worden uitgegraven, tenzij daarvoor ontheffing wordt verleend. Om in de omgeving van Anna’s Hoeve een fly-over, natuurbrug en busbaan te bouwen én de weg over Anna’s Hoeve te verleggen, heeft de provincie Noord-Holland een ontheffing aangevraagd. Daarin is onder meer het nut en de noodzaak voor het bewerken van de grond onderbouwd. Begin februari 2018 is de ontheffing verleend. Met de graafwerkzaamheden wordt naar verwachting gestart in de loop van 2019.