Oosterengweg: verkeersregelaars in ochtendspits

(06 april 2018)

De projectorganisatie HOV in ’t Gooi zet de komende weken in de ochtendspits verkeersregelaars in op de Oosterengweg om fietsers aan te sporen de ingestelde fietsomleiding te gebruiken.

Oproep fietsers: gebruik de omleiding en dus niet de rijbaan!


Het negeren van de omleiding - die met borden en schrikhekken wordt aangegeven - leidt in de praktijk tot verkeersonveilige situaties. Veiligheid is in de aanpak van het project HOV in ’t Gooi een belangrijk speerpunt.

In de Oosterengweg - bij de kruising met de Liebergerweg - wordt een rioolput geplaatst. Technisch gezien een ingewikkelde klus waarbij ook het drukke auto- en fietsverkeer langs het werk rijdt. Projectorganisatie HOV in ’t Gooi wil geen verkeersonveilige situaties.Daarom is ervoor gekozen het fietsverkeer om te leiden via de Mussenstraat (noordwaarts) en het Venetapark (zuidwaarts). Omfietsen kost maximaal twee minuten extra tijd.

Wenperiode voorbij


De omleiding is eind maart in gebruik genomen en wordt met borden en schrikhekken aangegeven. Om fietsers te laten wennen aan de nieuwe situatie zijn er in de eerste week van de werkzaamheden verkeersregelaars ingezet. Directievoerder Niels Böhmer: ‘Die wenperiode is voorbij, het is nu aan de fietsers zelf. We hebben maatregelen genomen om het rijden op de rijbaan te ontmoedigen, maar als fietsers bewust om de hekken heen fietsen en met gevaar voor eigen leven de rijbaan gebruiken, dan staan wij in feite met lege handen.”

Accent op scholieren


De projectorganisatie heeft nu besloten ook de komende weken verkeersregelaars in te zetten, maar alleen tijdens de ochtendspits. Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde worden fietsers tegengehouden en richting omleiding verwezen. Böhmer: “Een behoorlijke kostenpost inderdaad en niet nodig als fietsers zich gewoon aan de regels zouden houden. Veiligheid is echter een speerpunt in onze aanpak: we kiezen er nu voor een gebaar te maken door vooral de schoolgaande jeugd ’s ochtends op het juiste spoor te zetten.”

Uitgelicht