Samenwerking regio West-Friesland: ambities omzetten in concrete acties

(18 april 2018)

In 2013 sloten de raden en colleges van de 7 West-Friese gemeenten een Pact met als doel: regionaal meer en beter samenwerken en de ambities van de regio realiseren. Na 5 jaar Pact is de balans opgemaakt.

Moment van ondertekening Pact van Westfriesland
(Foto: Marcel Rob)

Ambities op het gebied van wonen, werken, onderwijs, bereikbaarheid en vrije tijd. Stip aan de horizon van de ambitie was: binnen 5 jaar tot de Top 10 van meest aantrekkelijke regio’s in het land  behoren. De rapportage ‘Westfriesland Pact door’ van Wim Dijkstra geeft inzicht in wat de gemeenten hebben bereikt en hoe ze nu verder kunnen en moeten.

De provincie heeft waardering voor de samenwerking die tot stand is gekomen en de ambities voor de toekomst. Tegelijk laat het rapport zien dat nog de nodige stappen te zetten zijn om tot concrete uitvoering van de ambities te komen. De provincie ziet dat als grote uitdaging voor het Pact 2.0. Gedeputeerde Jack van der Hoek: “West-Friesland is een belangrijke regio in onze provincie, waar de inwoners hard werken aan de toekomst. Het is nu aan de bestuurders in de regio om de ambities om te zetten in concrete acties. Als één van de partners van de regio zien wij hiernaar uit en zijn wij graag bereid daarin samen op te trekken en waar mogelijk onze medewerking te verlenen.”

Concrete en reële doelen

Het uitgangspunt van bij de Top 10 van meest aantrekkelijke regio’s te behoren is losgelaten. Het streven naar een rankingcijfer is niet meer reëel, zegt burgemeester Jan Nieuwenburg (van centrumgemeente Hoorn). “In West-Friesland gaan we het nu praktisch aanpakken, dat past ons beter en daar zijn we na vijf jaar vergaderen en bespreken ook wel aan toe. We gaan concrete doelen benoemen en we gaan onze partners in de regio bij onze ambities betrekken. Dat kunnen we ook doen omdat we als regio nu een meer herkenbare eenheid zijn als vijf jaar geleden. Door de opzet van het Pact zijn ontwikkelingen in gang gezet en staan deuren open.”