Start inschrijving Innovatie top 100

(19 april 2018)

Ondernemers met innovatieve producten kunnen zich aanmelden voor de nominatie voor de dertiende MKB innovatie top 100. De top 100 laat zien waartoe het midden- en kleinbedrijf in staat is.

Het MKB in Noord-Holland is een van de pijlers van een sterke economie en tevens kraamkamer voor talrijke innovaties.

De provincie hecht groot belang aan een gezond en innovatief midden- en kleinbedrijf. Noord-Hollandse ondernemers die een innovatief product op de markt hebben gebracht, kunnen zich tot 27 april aanmelden voor deze top 100.

 Containers

In mei beoordelen expertpanels de nominaties voor de verschillende sectoren. Na een voorselectie stelt een landelijke jury de ranglijst vast. Deze baseert zich op de voordrachten van experts.

De MKB innovatie top 100 is een initiatief van de Kamer van Koophandel.

Bekendmaking van de 100 bedrijven met hun innovaties vindt plaats op 20 september tijdens een KvK-bijeenkomst in Amsterdam.

Inschrijven kan tot 27 april via www.mkbinnovatietop100.nl.