Verwijderen tijdelijke brug Streekweg Hoogkarspel

(24 april 2018)

Door diverse werkzaamheden bij de Streekweg in Hoogkarspel zijn er van woensdag 16 mei tot en met woensdag 6 juni 2018 omleidingen voor het verkeer. Daarnaast kunnen de werkzaamheden voor geluids- en trillingshinder zorgen.

Onderdoorgang Streekweg Hoogkarspel

Voor de aanleg van de onderdoorgang onder de Streekweg op de toekomstige N307 in Hoogkarspel voert Heijmans van woensdag 16 mei tot en met woensdag 6 juni diverse werkzaamheden uit. De tijdelijke brug en de damwanden onder de brug worden verwijderd. Het bovendek op de onderdoorgang wordt gemaakt en er wordt een start gemaakt met het plaatsen van de geluidsschermen. Hiervoor worden palen geheid. De werkzaamheden gaan gepaard met geluids- en trillingshinder. Het verkeer wordt omgeleid. Fietsers kunnen langs de werkzaamheden rijden.

Kaartje met tijdelijke omleidingsroute Streekweg van 16 mei tot en met 6 juni 2018

Geluids- en verkeershinder

  • De afsluiting en de werkzaamheden zijn vanaf woensdag 16 mei 06.00 uur t/m woensdag 6 juni 2018 21.00 uur
  • In de week van 16 mei worden een aantal damwanden verwijderd ter hoogte van de tijdelijk brug. Medio juni worden de palen voor de geluidschermen geheid dit duurt ongeveer twee weken. De werkzaamheden gaan gepaard met geluids- en trillingshinder.
  • Het verkeer wordt omgeleid. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Binnenwijzend. Bewoners op de Streekweg huisnummer 1 t/m 55 en 64 t/m 115 blijven bereikbaar via hun zijde van de brug. Direct omwonenden worden per brief geïnformeerd. Voor het fietsverkeer is geen omleiding. Fietsers kunnen langs de werkzaamheden.

Toekomstige situatie

De toekomstige N307 gaat onder de Streekweg door, via een onderdoorgang ter hoogte van de woningen aan de Streekweg. Na de werkzaamheden is de definitieve situatie gereed, maar moet deze nog wel worden afgewerkt.

Project N23 Westfrisiaweg

Vanaf eind 2018 rijdt het verkeer tussen Alkmaar en Enkhuizen over de nieuwe N194 (Braken) en N307 (Westfrisiaweg). De provincie Noord-Holland zorgt in het project N23 Westfrisiaweg met haar partners voor deze nieuwe verbinding. Dit verbetert de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de regio. Ook bevordert het de economie en werkgelegenheid. Bouwbedrijf Heijmans bouwt de weg.