Werkzaamheden busbaan Oosterengweg in Hilversum tijdelijk stilgelegd

(10 april 2018)

Bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van HOV in ’t Gooi zijn op de kop van de Oosterengweg (bij aansluiting Liebergerweg) in Hilversum kleine brokjes asbest aangetroffen.

Het asbest vormt geen gevaar voor de volksgezondheid: het ligt circa 20 tot 30 centimeter onder straatniveau, op een afgesloten werkterrein.

Oosterengweg

Het werk is tijdelijk stilgelegd. De grond wordt nu eerst gesaneerd. Daarna kan de aannemer veilig verder met de werkzaamheden. Omwonenden worden via een brief geïnformeerd.

De sanering bestaat uit het verder afgraven van de locatie waarbij de vervuilde grond wordt afgedekt en afgevoerd. Het saneringsplan wordt opgesteld in nauw overleg met de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek.

Pas als de grond ter plaatse schoon is, kan de aannemer verder met de graafwerkzaamheden. De sanering heeft naar verwachting geen invloed op de planning van de werkzaamheden aan de Oosterengweg.

Fietsomleiding

De voor dit werk ingestelde fietsomleiding op de Oosterengweg blijft van kracht tot de werkzaamheden ter plaatse zijn afgerond. Ook de verkeersregelaars die in de ochtendspits fietsers begeleiden richting de omleidingsroute blijven hun werk doen.

Meer informatie

Voor vragen over dit onderwerp kan contact worden opgenemen met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland, tel. 0800 – 0200 600 of via servicepunt@noord-holland.nl.