December 2018

 • Dwarsligger faunapassage genomineerd voor NGB-Natuurprijs

  (31 december 2018)

  Dwarsligger faunapassage genomineerd voor NGB-Natuurprijs De dwarsligger faunapassage is genomineerd voor de Natuurprijs van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). De NGB-Natuurprijs wordt 30 januari 2019 uitgereikt door gedeputeerde Adnan Tekin van de provincie Noord-Holland.

 • Eerste klimaatneutrale paprikateelt van Nederland in provincie Noord-Holland

  (21 december 2018)

  Eerste klimaatneutrale paprikateelt van Nederland in provincie Noord-Holland Glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard wordt op donderdag 10 januari 2019 aangesloten op het warmtenet van afval- en energiebedrijf HVC uit Alkmaar. Groenteteler NH Paprika krijgt de primeur en is daarmee de eerste klimaatneutrale paprikateler van Nederland.

 • Provincie wil 12 miljoen euro steken in stationsgebieden Zaanstad

  (21 december 2018)

  Provincie wil 12 miljoen euro steken in stationsgebieden Zaanstad De provincie Noord-Holland wil 12 miljoen euro uittrekken voor het ontwikkelen van de stationsgebieden in Zaanstad. Het gaat daarbij om verbeteringen van de openbare ruimte en een impuls voor de woningbouw bij de stations Zaandam, Zaandam Kogerveld en Zaandijk-Zaanse Schans.

 • Provincie op koers met aanpak vervuilde gronden

  (20 december 2018)

  Provincie op koers met aanpak vervuilde gronden De provincie Noord-Holland pakt al jaren vervuilde gronden aan door deze te saneren. Dit jaar zijn er 92 spoedlocaties vastgesteld.

 • Blog: Vrouwen met lef, die partijgrenzen overstijgen

  (20 december 2018)

  Blog: Vrouwen met lef, die partijgrenzen overstijgen Mijn naam is Elske Doets, directeur van Jan Doets Reizen en Zakenvrouw van het Jaar 2017. Vol enthousiasme ben ik jurylid geworden van de Ribbius-Peletier-penning.

 • Subsidie voor behoud tuinwallen op Texel

  (20 december 2018)

  Subsidie voor behoud tuinwallen op Texel De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar voor beheer en onderhoud van tuinwallen op Texel. De provincie wil dat deze erfafscheidingen blijven bestaan omdat ze belangrijk zijn voor de biodiversiteit en cultuurhistorische waarde hebben. Voor de periode 2019-2024 is in totaal € 1.920.000,- beschikbaar.

 • 4,8 miljoen voor 59 rijksmonumenten in Noord-Holland

  (19 december 2018)

  4,8 miljoen voor 59 rijksmonumenten in Noord-Holland De provincie Noord-Holland heeft 4,8 miljoen euro subsidie verdeeld voor de restauratie van 59 rijksmonumenten.

 • Ontwikkelstrategie brengt stappen naar klimaatneutraal NZKG in beeld

  (19 december 2018)

  Ontwikkelstrategie brengt stappen naar klimaatneutraal NZKG in beeld Bedrijven en overheden die actief zijn in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) hebben de ambitie om in 2050 een bijna volledig CO₂-neutrale en circulaire economie te hebben.

 • Start voorbereidingen aanbesteding openbaar vervoer concessie Gooi en Vechtstreek

  (19 december 2018)

  Start voorbereidingen aanbesteding openbaar vervoer concessie Gooi en Vechtstreek De provincie Noord-Holland is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe openbaar busvervoer concessie voor de Gooi- en Vechtstreek.

 • Belangrijke stap gezet in bouwproces Leeghwaterbrug (N242) Alkmaar

  (19 december 2018)

  Belangrijke stap gezet in bouwproces Leeghwaterbrug (N242) Alkmaar De aannemer heeft de afgelopen week een belangrijke stap gezet in het bouwproces van de Leeghwaterbrug. Na het aanbrengen van 71 schroefpalen voor de fundering is direct gestart met het storten van de vloer van de basculekelder.

 • Geld Innovatiefonds NH voor nieuwe e-learning oplossing voor middelbare scholieren

  (19 december 2018)

  Geld Innovatiefonds NH voor nieuwe e-learning oplossing voor middelbare scholieren Interclass, een startup gevestigd in Amsterdam, heeft een converteerbare lening van € 160.000 ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland voor het project: e-learning omgeving.

 • Het publiek beslist: Russische soldaat uit 1799 heet Casimir

  (18 december 2018)

  Het publiek beslist: Russische soldaat uit 1799 heet Casimir (afbeelding) Het publiek heeft de Russische soldaat in Huis van Hilde de naam ‘Casimir’ gegeven. De gesneuvelde Russische soldaat heeft daarmee een naam gekregen met de Slavische betekenis ‘verkondiger van de vrede’.

 • Pieter Heiliegers nieuwe burgemeester Uithoorn

  (18 december 2018)

  Pieter Heiliegers nieuwe burgemeester Uithoorn De heer P.J. (Pieter) Heiliegers is benoemd tot burgemeester van Uithoorn. De benoeming gaat in op 24 januari 2019.

 • Werkzaamheden Schagerweg (N245) bij Langedijk op 20 december

  (18 december 2018)

  Werkzaamheden Schagerweg (N245) bij Langedijk op 20 december Afbeelding De provincie Noord-Holland verricht op 20 december 2018 herstelwerkzaamheden aan de lichtmast op de Schagerweg (N245), ter hoogte van de afslag naar Langedijk (Nauertogt). Hierbij wordt het verkeer richting Alkmaar om het werk geleid.

 • ‘Neem je eigen verantwoordelijkheid’

  (17 december 2018)

  'Neem je eigen verantwoordelijkheid' “Luisteren, praten, de dialoog aangaan en begrip opbrengen zijn essentieel. Maar dat wil niet zeggen dat je iedereen die roept, automatisch moet volgen. Als volksvertegenwoordiger en bestuurder heb je een eigen verantwoordelijkheid. En die moet je nemen.” Met die woorden besloot Johan Remkes het symposium ‘Integriteit en de kwaliteit van het openbaar bestuur’. Dit werd gehouden ter ere van zijn afscheid als commissaris van de Koning (cvdK) in Noord-Holland.

 • Kerstprogramma voor groot en klein in Huis van Hilde

  (18 december 2018)

  Persfoto knutselen voor kinderen 2 570 In Huis van Hilde wordt de kerstvakantie uitbundig gevierd met een kinderprogramma voor groot en klein. Bezoekers kunnen leren hoe je verhalen schrijft van schrijfster Linda Dielemans, een kokarde (insigne) knutselen of kerstkransjes bakken.

 • De Duinweg (N502) in Groote Keeten op 16 december open voor het verkeer

  (14 december 2018)

  De Duinweg (N502) in Groote Keeten op 16 december open voor het verkeer De werkzaamheden aan de Duinweg / N502 in Groote Keeten zijn zondag 16 december 2018 afgerond. De weg gaat uiterlijk om 18.00 uur open voor het verkeer.

 • Nieuwe regels voor houders van lig- en aanlegplaatsen in Noord-Holland

  (14 december 2018)

  Nieuwe regels voor houders van lig- en aanlegplaatsen in Noord-Holland Eigenaren van lig- en aanlegplaatsen in Noord-Holland krijgen te maken met nieuwe regels. De provincie Noord-Holland past begin 2019 haar ligplaatsenbeleid aan. Dit betekent dat iedereen die te maken heeft met ligplaatsen en aanlegsteigers langs Noord-Hollandse vaarwegen hier alert op moet zijn.

 • Weg & Waterhuis de Langebalk in Heerhugowaard officieel geopend

  (14 december 2018)

  Weg & Waterhuis de Langebalk in Heerhugowaard officieel geopend De bediencentrale in Heerhugowaard is klaar om bruggen op afstand te bedienen. Gedeputeerde Elisabeth Post (Mobiliteit) opende samen met een brugbedienaar op vrijdag 14 december 2018 het Weg & Waterhuis de Langebalk door de brug De Twee Zwanen in Schagen te openen voor het eerste vrachtschip.

 • Publieksboek 'Landschap vol Leven, de archeologie van de Westfrisiaweg'

  (13 december 2018)

  Publieksboek 'Landschap vol Leven, de archeologie van de Westfrisiaweg' De provincie Noord-Holland heeft een publieksboek laten maken over de archeologische opgravingen die zijn gedaan langs het tracé van project N23 Westfrisiaweg.

 • Baggerwerk Oostelijke Vechtplassen prioriteit

  (13 december 2018)

  Baggerwerk Oostelijke Vechtplassen prioriteit De omvangrijke baggerwerkzaamheden in de Loosdrechtse plassen en de Drecht (Loosdrecht) worden zo vlot mogelijk uitgevoerd.

 • App ’Voordat het nieuws was’ brengt provincie dichterbij

  (13 december 2018)

  App ’Voordat het nieuws was’ brengt provincie dichterbij Websitebouwer Oberon heeft met de app ‘Voordat het nieuws was’ € 30.000,- gewonnen. De app brengt het provinciaal bestuur dichter bij Noord-Hollanders.

 • Boomonderzoek in regio Gooi & Vechtstreek leidt tot preventief ingrijpen provincie

  (13 december 2018)

  Boomonderzoek in regio Gooi & Vechtstreek leidt tot preventief ingrijpen provincie De provincie Noord-Holland start 13 december met het kappen van bomen in de regio Gooi & Vechtstreek. Ook in 2019 worden er nog bomen gekapt. Uit het 3-jaarlijks boomonderzoek bleek dat het noodzakelijk is om deze bomen te kappen, vanwege de (verkeers)veiligheid.

 • Eerste grondaankoop A.C. de Graafweg (N241) rond

  (13 december 2018)

  Eerste grondaankoop A.C. de Graafweg (N241) rond De provincie Noord-Holland heeft eind november 2018 overeenstemming bereikt met een eigenaar over de aankoop van grond aan de A.C. de Graafweg (N241). Deze grondaankoop is de eerste stap naar een herinrichting van deze weg.

 • Verrassende oplossingen voor uitdagingen provincie Noord-Holland

  (13 december 2018)

  Verrassende oplossingen voor uitdagingen provincie Noord-Holland 5 startups met innovatieve oplossingen zijn aan de slag gegaan met uitdagingen waarop de provincie nog geen antwoord had. Op 11 december presenteerden zij in 3D Makers Zone de resultaten uit het Startup in residence Noord-Holland-programma van 2018.

 • Brochure archeologische vondsten N241 Schagen- Verlaat

  (13 december 2018)

  Brochure archeologische vondsten N241 Schagen- Verlaat De provincie Noord-Holland heeft samen met Hollandia Archeologen een brochure gemaakt over het archeologisch onderzoek bij de N241.

 • Avond- en nachtafsluiting Westdijk (N244) richting Alkmaar: 17-18 december

  (13 december 2018)

  Avond- en nachtafsluiting Westdijk (N244) richting Alkmaar: 17-18 december De provincie Noord-Holland verricht van 17 op 18 december 2018 herstelwerkzaamheden aan de vangrail op de Westdijk (N244) richting Omval bij Alkmaar. Hierbij wordt de rijbaan naar Alkmaar volledig afgesloten.

 • Eerste resultaten bamboegeluidsscherm Schagerweg (N245) voorzichtig positief

  (13 december 2018)

  Eerste resultaten bamboegeluidsscherm Schagerweg (N245) voorzichtig positief Langs de Schagerweg (N245) tussen Langedijk en Harenkarspel voert de provincie Noord-Holland sinds september 2015 een proef uit met een geluidsscherm van levend bamboe. Met de proef wordt onderzocht of een scherm van bamboe een goed, groen én duurzaam en voordeliger alternatief kan zijn voor de traditionele geluidsschermen van beton en staal. De eerste resultaten laten een geluidsreductie van 1 decibel zien.

 • Provincie steekt bijna 6 miljoen in ontwikkelen stationsgebied Heerhugowaard

  (12 december 2018)

  Provincie steekt bijna 6 miljoen in ontwikkelen stationsgebied Heerhugowaard De provincie Noord-Holland draagt 5,7 miljoen euro bij aan het verbeteren van de verblijfskwaliteit en bereikbaarheid van het stationsgebied in Heerhugowaard.

 • Geitenstop van kracht in provincie Noord-Holland

  (11 december 2018)

  Geitenstop van kracht in provincie Noord-Holland In de provincie Noord-Holland geldt per 12 december 2018 een stop op de groei van het aantal geiten. Voorlopig mogen er geen nieuwe geitenboerderijen meer bijkomen, mogen geitenhouderijen niet meer uitbreiden en is omschakeling naar een geitenhouderij niet mogelijk.

 • Statenleden bestuderen warmtetransitie

  (11 december 2018)

  Statenleden bestuderen warmtetransitie Opsomming Hoe kunnen we de warmtevoorziening van woonwijken duurzaam maken? Wat zijn de gevolgen voor de energie-infrastructuur? Op deze vragen gingen Statenleden van de provincie Noord-Holland in bij hun werkbezoek aan de biomassacentrale van Stadsverwarming Purmerend en het Servicepunt Duurzame Energie.

 • Amstelland Natuurzuivel, van gras naar glas in 5 kilometer

  (10 december 2018)

  Amstelland Natuurzuivel, van gras naar glas in 5 kilometer Een melkfabriek die streekzuivelproducten produceert voor Amsterdam en omstreken. Dat is het doel van Amstelland Natuurzuivel: een coöperatie van 20 agrarische bedrijven in de regio Amstelland.

 • Zelf fruit en noten plukken tussen kippen en varkens

  (10 december 2018)

  Zelf fruit en noten plukken tussen kippen en varkens Een biologisch-dynamische beheerde boomgaard met een divers aanbod van kleinfruit, fruit- en notenbomen. Onder de bomen scharrelen dubbeldoelkippen en een bijzonder varkensras wordt ingezet voor grondbewerking. Welkom in pluktuin Geestmerambacht, een nieuw initiatief op Groen Kapitaal.

 • Testfase centrale brugbediening met Stolperophaalbrug

  (10 december 2018)

  Testfase centrale brugbediening met Stolperophaalbrug In december test de provincie Noord-Holland de nieuwe bediencentrale in Heerhugowaard. Tijdens deze testfase gaat de brug vaker open dan nodig, ook wanneer dat er geen schip aan komt.

 • Blog: Vrouwen, laat zien wat je kan!

  (10 december 2018)

  Vrouwen, laat zien wat je kan! Ik ben Ankie Broekers-Knol, voorzitter van de Eerste Kamer. Mijn fractieleden moedigden mij in 2013 aan op deze functie te solliciteren. “Ank, dit is jou op het lijf geschreven. Stel jij je nou kandidaat!” Over 10 jaar hoop ik dat zo’n zetje van anderen niet meer nodig is voor vrouwen in de politiek.

 • SCHATRIJK: Duingebied Noord-Holland herbergt schat aan archeologie

  (07 december 2018)

  SCHATRIJK: Duingebied Noord-Holland herbergt schat aan archeologie Het duingebied tussen Camperduin en het Noordzeekanaal staat centraal in de derde editie van 'SCHATRIJK’, het archeologiemagazine van het Steunpunt Monumenten en Archeologie van de provincie Noord-Holland.

 • Langebalkbrug weer open voor verkeer

  (07 december 2018)

  Langebalkbrug weer open voor verkeer De provincie Noord-Holland heeft de herstelwerkzaamheden aan de Langebalkbrug (N242) afgerond.

 • De groene vrijwilliger van de toekomst

  (07 december 2018)

  De groene vrijwilliger van de toekomst Het is Nationale Vrijwilligersdag en dus worden vrijwilligers in het zonnetje gezet. In de provincie zijn zo’n 12.000 groenvrijwilligers actief. De provincie ondersteunt vrijwilligersnetwerken, zoals IVN Noord-Holland en Landschap Noord-Holland. Maar willen mensen, en dan met name jongeren, nog wel vrijwilligerswerk doen in het groen?

 • Werkzaamheden Hoeverweg (N512) bij Egmond aan den Hoef: 10 december

  (07 december 2018)

  Werkzaamheden Hoeverweg (N512) bij Egmond aan den Hoef: 10 december De provincie Noord-Holland voert maandag 10 december 2018 werkzaamheden uit aan de gasaansluiting bij het tankstation AVIA XPress aan de Hoeverweg (N512) bij Egmond aan den Hoef. Hierdoor is de uitvoegstrook van het tankstation verkort.

 • Werkzaamheden ovonde N241 bij Langereis: 10-21 december

  (07 december 2018)

  Werkzaamheden ovonde N241 bij Langereis: 10-21 december De provincie Noord-Holland voert van 10 tot en met 21 december 2018 werkzaamheden uit op de ovonde bij Langereis op de A.C de Graafweg (N241).

 • Steven Slabbers nieuwe Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit

  (07 december 2018)

  Steven Slabbers nieuwe Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Landschapsarchitect Steven Slabbers gaat de provincie Noord-Holland de komende 3 jaar adviseren over opgaven die impact hebben op het gebruik van de leefomgeving in de provincie.

 • Provinciaal inpassingsplan voor N247 gewijzigd vastgesteld

  (06 december 2018)

  Provinciaal inpassingsplan voor N247 gewijzigd vastgesteld In de 6 weken dat regio Waterland het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de herinrichting van de N247 tussen Amsterdam en Edam/Volendam in hebben kunnen zien, zijn er 8 zienswijzen ingediend. Dit heeft geleid tot een beperkte wijziging van het PIP. De provinciale weg wordt opnieuw ingericht om het steeds toenemende verkeer veilig te kunnen laten doorstromen. Provinciale Staten besluiten begin 2019 over het vaststellen van het definitieve PIP.

 • Subsidie voor verbetering Noord-Hollands water

  (06 december 2018)

  Subsidie voor verbetering Noord-Hollands water Grondeigenaren, zoals landbouwers, die maatregelen willen nemen om de waterkwaliteit of –kwantiteit in Noord-Holland te verbeteren kunnen daarvoor subsidie aanvragen. Projecten moeten het watersysteem beter bestand maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, de waterkwaliteit verbeteren of de biodiversiteit in het water versterken. In totaal is € 800.000 beschikbaar.

 • Impuls voor waterrecreatie in Noord-Holland

  (06 december 2018)

  Impuls voor waterrecreatie in Noord-Holland Het repareren van een sluis in Oudesluis, het opknappen van watersportvoorzieningen voor mindervaliden in de Loosdrechtse Plassen, het uitbreiden van het strand bij Schellinkhout voor kitesurfers en het aantrekkelijker maken van de historische trekvaart tussen Haarlem en Leiden voor vaarrecreanten. Deze en andere waterrecreatieprojecten krijgen een financiële bijdrage van de provincie Noord-Holland.

 • Provincie en Den Helder bundelen krachten in samenwerkingsagenda

  (05 december 2018)

  Provincie Noord-Holland en Den Helder bundelen krachten in samenwerkingsagenda Provincie Noord-Holland en gemeente Den Helder verstevigen hun samenwerking op het gebied van onder andere stads- en havenontwikkeling en energietransitie.

 • Koning beëdigt commissaris van de Koning Noord-Holland

  (05 december 2018)

  Koning beëdigt commissaris van de Koning Noord-Holland Zijne Majesteit de Koning heeft vanmorgen op Paleis Noordeinde Arthur van Dijk, de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, beëdigd.

 • Groen licht voor aanleg glasvezel gemeente Beemster

  (05 december 2018)

  Groen licht voor aanleg glasvezel gemeente Beemster De provincie Noord-Holland staat garant voor de aanleg van breedbandinternet in de buitengebieden van de gemeente Beemster.

 • Financiering Innovatiefonds Noord-Holland voor opwekking van energie uit golven

  (05 december 2018)

  Financiering Innovatiefonds Nood-Holland voor opwekking van energie uit golven SMS Power BV, een start-up uit Haarlem, heeft een lening ontvangen van 300.000 euro van het Innovatiefonds Noord-Holland. SMS Power BV gaat het geld gebruiken voor de 'Slow Mill Pilot Texel' om in zee duurzame elektriciteit uit golven op te wekken.

 • Station Sloterdijk wordt gezellig

  (05 december 2018)

  Station Sloterdijk wordt gezellig Eindpresentatie Huiskamers met gezellig meubilair, kunst om te kijken en spelen, lijn 50 doortrekken, ruimte voor lokale ondernemers, een fietsenmaker, foodhallen en een minibieb. Dit is een greep uit de ideeën voor Station Sloterdijk van de scholieren van Spring High uit Amsterdam.

 • Werkzaamheden provinciale weg Alkmaar (N242) op 7 december 2018

  (04 december 2018)

  NH011656 - werkzaamheden langs weg De provincie Noord-Holland verricht op vrijdag 7 december 2018 herstelwerkzaamheden aan de geleiderail op de N242 bij Alkmaar ter hoogte van De Nollen (N508).

 • Rijbaanafsluiting Schagerweg (N245) bij Koedijk op 6 december

  (04 december 2018)

  Rijbaanafsluiting Schagerweg (N245) bij Koedijk op 6 december De provincie Noord-Holland verricht op 6 december 2018 herstelwerkzaamheden aan de geleiderail op de Schagerweg (N245) bij Koedijk, ter hoogte van de kruising met de Nauertogt. Hierbij wordt aan beide kanten één rijbaan afgesloten. Het verkeer wordt om het werk geleid.

 • Noord-Holland helpt jonge boeren duurzaam investeren

  (04 december 2018)

  Noord-Holland helpt jonge boeren duurzaam investeren De provincie Noord-Holland stelt voor de vierde keer subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers die hun bedrijf duurzaam moderniseren.

 • Grote natuurstappen in de Harger- en Pettemerpolder

  (04 december 2018)

  Grote natuurstappen in de Harger- en Pettemerpolder Met het tekenen van de kavelruilovereenkomst door 7 agrarische grondeigenaren en Natuurmonumenten komt er 50 hectare (zo’n 100 voetbalvelden) natuur bij in de Harger- en Pettemerpolder.

 • Onno Hoes benoemd tot waarnemend burgemeester Haarlemmermeer

  (03 december 2018)

  Onno Hoes benoemd tot waarnemend burgemeester Haarlemmermeer Commissaris van de Koning Johan Remkes heeft in goed overleg met de lijsttrekkers/beoogd fractievoorzitters van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer Onno Hoes per 1 januari 2019 benoemd tot waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer.

 • Kandidaten burgemeester Amstelveen

  (03 december 2018)

  Kandidaten burgemeester Amstelveen Afbeelding Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Amstelveen hebben 14 personen gesolliciteerd, 10 mannelijke en 4 vrouwelijke kandidaten.

 • Financiering Innovatiefonds Noord-Holland voor stadslogistiek

  (03 december 2018)

  Financiering Innovatiefonds Noord-Holland voor stadslogistiek Afbeelding Sparrow, een start-up gevestigd in Amstelveen, heeft een converteerbare lening ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland voor het project BuurtMus.

 • Bermafzetting Provincialeweg (N242) tussen Noord-Scharwoude en Verlaat: 3-21 december

  (03 december 2018)

  Bermafzetting Provincialeweg (N242) tussen Noord-Scharwoude en Verlaat: 3-21 december Afbeelding Langs de provinciale weg (N242) bij Waarland tussen Noord-Scharwoude en Verlaat worden in opdracht van de gemeente Langedijk van 3 tot en met 21 december kabelwerkzaamheden uitgevoerd.

 • Dinsdag 11 december: inloopbijeenkomst

  (03 december 2018)

  Dinsdag 11 december: inloopbijeenkomst Op 11 december organiseert de provincie Noord-Holland, in samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn, een inloopbijeenkomst over het project HOV Aalsmeer - Schiphol-Zuid.