4,8 miljoen voor 59 rijksmonumenten in Noord-Holland

(19 december 2018)

De provincie Noord-Holland heeft 4,8 miljoen euro subsidie verdeeld voor de restauratie van 59 rijksmonumenten.

Er is onder andere subsidie verleend aan de Grote Kerk in Alkmaar, Museum Betje Wolff in Middenbeemster, Kasteel Marquette in Heemskerk, Teylers Museum in Haarlem en de Stadsschouwburg in Amsterdam.

Kasteel Marquette, Heemskerk
Kasteel Marquette in Heemskerk

Gedeputeerde Cultuur, Jack van der Hoek, heeft de 59 subsidiebeschikkingen persoonlijk overhandigd aan de eigenaren.

Grote behoefte aan geld voor restauraties 

Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft gehonoreerd. De subsidie is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. Deze categorie beslaat ongeveer 30% van de 14.000 rijksmonumenten in Noord-Holland.

Ook organisaties die zich bezighouden met monumentenzorg konden subsidie aanvragen. De provincie heeft hiervoor gekozen omdat deze organisaties projecten oppakken waarbij reguliere restauratie en herbestemming en beheer gecombineerd worden.

Rijksmonumenten van betekenis

De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie- en herbestemmingen dragen bij aan een gunstig vestigingsklimaat in de provincie en ze zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt.

De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden die voor het grootste deel van het Rijk afkomstig zijn.

Overzicht subsidies rijksmonumenten 2018 (download pdf 58 Kb)

 

 

Uitgelicht