Boomonderzoek in regio Gooi & Vechtstreek leidt tot preventief ingrijpen provincie

(13 december 2018)

De provincie Noord-Holland start 13 december met het kappen van bomen in de regio Gooi & Vechtstreek. Ook in 2019 worden er nog bomen gekapt. Uit het 3-jaarlijks boomonderzoek bleek dat het noodzakelijk is om deze bomen te kappen, vanwege de (verkeers)veiligheid.

Ecologie en (verkeers)veiligheid

Om goed inzicht te hebben in de kwaliteit van het groen en dan met name de bomen langs de provinciale wegen, wordt elke 3 jaar een boomonderzoek (Virtual Tree Assessment) uitgevoerd. Aannemer Volker Infra heeft recent ook zo’n vitaliteitsonderzoek gedaan naar de kwaliteit van de bomen langs de provinciale wegen in de regio Gooi- en Vechtstreek. Bij dit onderzoek kijkt men zorgvuldig naar diverse ecologische aspecten, zoals de staat van de wortels, de levensduur en de aanwezigheid van eventuele schimmels of zwammen. Ook wordt er gekeken naar de stabiliteit en kwaliteit van de wortels, stam, takken en kruin van de bomen vanuit het oogpunt van (verkeers)veiligheid.
Uit dit onderzoek blijkt dat het zowel vanuit ecologische als (verkeers)veiligheidsaspecten nodig is om in de winter van 2018/2019 - vóórdat het broedseizoen weer begint- een aantal noodzakelijke onderhouds - en groenmaatregelen te nemen.

Bomenkap Gooi en Vechtstreek

Redenen om preventief en proactief in te grijpen

Dit preventieve groenonderhoud is noodzakelijk vanwege een aantal redenen. Men heeft geconstateerd dat een aantal bomen aan het einde van zijn levensduur is. Deze bomen zijn ‘min of meer op’ en hebben geen toekomst meer. Daardoor vormen ze een risico voor de (verkeers)veiligheid. Een aantal bomen zijn scheef gaan hangen en/of vertonen scheuren, omdat ze aangetast zijn door zwammen. Het gaat dan onder andere om de essentaksterfte en de aanwezigheid van de honingzwam. Daarnaast hebben diverse populieren in de loop van de tijd een zeer grote, topzware kruin gekregen met veel takken die kunnen breken. Dit risico is door snoei niet te reduceren tot een veilig niveau. Daarom is het noodzakelijk dat deze bomen gekapt worden. Dit was 3 jaar geleden nog niet aan de orde. Een aantal bomen, waaronder de genoemde populieren, staat te dicht op of bij elkaar. Door de bomen om en om te kappen krijgen de bomen die blijven staan bovengronds en ondergronds meer groeiruimte. Ze kunnen zich daardoor beter ontwikkelen en hebben uiteindelijk een langere levensduur. Dit is veiliger. Als de boomkruinen elkaar niet raken, ontstaan er veel minder dode takken die moeten worden weggehaald. De bomen krijgen meer ruimte en kunnen langer groeien. Dit betekent dat we minder vaak terug hoeven te komen. Hierdoor zijn op termijn de onderhoudskosten lager en is er minder verkeershinder.

Plan voor herplant bomen

In totaal gaat het om 236 bomen in de 10 gemeenten van de regio Gooi- en Vechtstreek. Voor bomen buiten de bebouwde kom is geen kapvergunning nodig. Op plaatsen waar dat wel vereist is, doorloopt de aannemer de reguliere vergunningsprocedure bij de betreffende gemeente.
De gemeenten waar het om gaat zijn: Amsterdam, Amstelveen, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Ouder-Amstel, Weesp en Wijdemeren.

De provincie Noord-Holland hecht veel waarde aan een groene omgeving en een rijke ecologische infrastructuur. Daarom heeft de provincie opdracht gegeven een plan uit te werken om bomen te herplanten op diverse plaatsen in de genoemde gemeenten. Dit gebeurt in overleg met de desbetreffende gemeenten.

Start werkzaamheden

VolkerInfra start in week 50 met de werkzaamheden langs N415. Tijdens de werkzaamheden worden verkeersmaatregelen getroffen om het verkeer langs de werkzaamheden te leiden. De werkzaamheden duren enkele weken. Er wordt niet gewerkt in de weken van Kerstmis en Oud en Nieuw. De herplant zal in de loop van 2019 plaatsvinden.

Meer informatie

Tijdens kantoortijden is ook het Servicepunt Provincie Noord-Holland bereikbaar via telefoonnummer 0800 - 0200 600 (gratis).

Uitgelicht