Brochure archeologische vondsten N241 Schagen- Verlaat

(13 december 2018)

De provincie Noord-Holland heeft samen met Hollandia Archeologen een brochure gemaakt over het archeologisch onderzoek bij de N241.

In het boekje staat informatie over de vondsten en de historie van het gebied. Archeologen troffen tijdens hun werk sporen aan uit de late ijzertijd, de Romeinse tijd, de vroege- en late middeleeuwen en de nieuwe tijd.

Archeologische vondst

De provincie Noord-Holland heeft de herinrichting van de Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat uitgevoerd van 2015 tot eind 2018. Voor die tijd zijn voorbereidende werkzaamheden getroffen. Het archeologisch onderzoek is daar onderdeel van. Archeologisch onderzoek is een wettelijke verplichting.

De provincie is met dit onderzoek al in een vroeg stadium begonnen door eerst de bekende archeologische waarden te inventariseren. Toen eenmaal bekend was waar mogelijke archeologische waardevolle vindplaatsen door de aanleg van de weg beschadigd of zelfs vernietigd zouden worden, is door een reeks van opgravingen de informatie over het verleden vastgelegd.

In 2017 is het  kunstproject ‘Monster van Nes’ van kunstenaar Michiel Kluiters onthuld. Het project siert de tunnelwand en bestaat uit een reproductie van bodemvondsten die langs of in de buurt van de N241 zijn gevonden door bewoners en zo de archeologische waarde van de omgeving benadrukken.

Herinrichting N241 Schagen-Verlaat afgerond

De Provincialeweg (N241) heeft een nieuwe weginrichting gekregen tussen Schagen en Verlaat.

De N241 is verbreed en vernieuwd. Aan de oostkant is een parallelweg aangelegd voor landbouw- en bestemmingsverkeer. Aan de westkant is ruimte gemaakt voor een fietsstraat waar gemotoriseerd bestemmingsverkeer te gast is. Op het drukkere gedeelte ter hoogte van Schagen is een apart fietspad aangelegd. De Lasschoterbrug is vernieuwd en daarnaast is een nieuwe brug gebouwd die aansluit op de nieuwe parallelweg. Op het hele traject zijn 6 rotondes gebouwd. De nieuwe fietstunnel bij de Nes in Schagen zorgt ervoor dat fietsers de N241 veilig kunnen kruisen.

Meer informatie

Met vragen over de herinrichting of de archeologische vondsten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.

De archeologische brochure is als download beschikbaar en eind december gratis verkrijgbaar in Huis van Hilde, archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland in Castricum.

Uitgelicht

Downloads