De groene vrijwilliger van de toekomst

(07 december 2018)

Het is Nationale Vrijwilligersdag en dus worden vrijwilligers in het zonnetje gezet. In de provincie zijn zo’n 12.000 groenvrijwilligers actief. De provincie ondersteunt vrijwilligersnetwerken, zoals IVN Noord-Holland en Landschap Noord-Holland. Maar willen mensen, en dan met name jongeren, nog wel vrijwilligerswerk doen in het groen?

De groene vrijwilliger van de toekomst

Motivaction deed op verzoek van ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderzoek naar de ‘nieuwe groene vrijwilligers’. Dat zijn mensen die nog geen vrijwilligerswerk doen, maar aangeven dat wel willen doen in de toekomst. Uit het onderzoek onder 22.000 Nederlanders blijkt dat 15% een nieuwe groene vrijwilliger is. Zij willen graag actief benaderd worden voor kortlopende acties. Verder geeft 4 op 10 aan af en toe iets te willen doen en dan het liefst samen met bekenden, zoals familie en vrienden.

Geen tijd

Van de groep nieuwe groene vrijwilligers zijn 36% jongeren tussen de 18 en de 34 jaar. Ze doen nu nog geen vrijwilligerswerk. Ze geven aan dat ze geen tijd hebben, maar zijn ook nooit gevraagd om deel te nemen aan vrijwilligersacties. Hun voorkeur gaat uit naar groene buurtinitiatieven. Het liefst in de straat of in eigen woonplaats, waar ze met vrienden en familie naartoe kunnen. In vergelijking met andere nieuwe groene vrijwilligers zijn ze meer geïnteresseerd in vertelactiviteiten, zoals het organiseren van natuurexcursies.

Nuttig voor jongeren

Jongeren zijn van nature minder gemotiveerd om te starten met vrijwilligerswerk in het groen. Het wordt pas interessant wanneer ze inzien dat het nuttig is voor henzelf. Bijvoorbeeld door te laten zien dat vrijwilligerswerk iets toevoegt aan hun opleiding of werkervaring. Daar ligt een belangrijke kans om jongeren te betrekken. Ook zijn social media belangrijke kanalen waarop jongeren geïnformeerd kunnen worden over de activiteiten. Hoe kunnen ze bijvoorbeeld meedoen en bij welke organisatie kunnen ze terecht? En wie kunnen er nu beter vloggen dan jongeren zelf?

Nieuwe wensen

Wat gebeurt er nu met deze kennis? De samenwerkende natuurorganisaties in Noord-Holland (de terreinbeherende organisaties, ofwel TBO's) bereiden zich voor op de nieuwe wensen van de vrijwilligers van de toekomst. Dit voorjaar ontwikkelde IVN een stand voor én door jongeren op festivals. Na 2 dagen try-out gaven 40 jongeren zich op voor groen vrijwilligerswerk. Voor deze jongeren organiseren de TBO’s tweemaal per jaar een jongerenactiviteit, te beginnen met een speciale jongerenlocatie op de Natuurwerkdag. Ook onderzoeken de TBO’s wat zij kunnen bieden aan de volwassenen tot 55 jaar.

Ook inzetten voor de groene omgeving? Op het platform Groen Kapitaal van de provincie Noord-Holland staan alle groeninitiatieven in Noord-Holland. Of kijk op de pagina Vrijwilligers natuur- en landschap bij welke natuurorganisaties je terecht kunt voor vrijwilligerswerk.