Eerste grondaankoop A.C. de Graafweg (N241) rond

(13 december 2018)

De provincie Noord-Holland heeft eind november 2018 overeenstemming bereikt met een eigenaar over de aankoop van grond aan de A.C. de Graafweg (N241). Deze grondaankoop is de eerste stap naar een herinrichting van deze weg.

N241 A.C. de Graafweg

Met de herinrichting wil de provincie de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming op de A.C. de Graafweg garanderen, tussen Wognum en het Verlaat. Om dit mogelijk te maken is ruimte – en dus ook grond – nodig. Momenteel voert de provincie daarom met meer grondeigenaren gesprekken voor het verwerven van diverse gronden.

Meer informatie

Op de pagina Planning staat meer informatie over het verdere verloop en de mijlpalen van het project. Bij vragen kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 - 020 06 00 (gratis) of een e-mail sturen naar n241acdegraafweg@noord-holland.nl. Meer informatie over het project is te vinden op de projectpagina Herinrichting A.C. de Graafweg.