Langebalkbrug weer open voor verkeer

(07 december 2018)

De provincie Noord-Holland heeft de herstelwerkzaamheden aan de Langebalkbrug (N242) afgerond.

Er is een stalen frame ter versteviging geplaatst. Per heden is de aslastbeperking opgeheven en is de brug weer toegankelijk voor al het verkeer.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via www.gebiedscontractmiddennoord.nl of Twitter (@ProvincieNH)