‘Neem je eigen verantwoordelijkheid’

(17 december 2018)

“Luisteren, praten, de dialoog aangaan en begrip opbrengen zijn essentieel. Maar dat wil niet zeggen dat je iedereen die roept, automatisch moet volgen. Als volksvertegenwoordiger en bestuurder heb je een eigen verantwoordelijkheid. En die moet je nemen.” Met die woorden besloot Johan Remkes het symposium ‘Integriteit en de kwaliteit van het openbaar bestuur’. Dit werd gehouden ter ere van zijn afscheid als commissaris van de Koning (cvdK) in Noord-Holland.

Johan Remkes

Meubilair

Het symposium werd geopend door minister-president Mark Rutte. Hij begon met Remkes te typeren als authentiek. “Ik weet, het is een modewoord, maar jij was altijd wie je bent.” Ook noemt Rutte het passend dat Remkes afscheid neemt met een symposium over integriteit en de kwaliteit van het openbaar bestuur. “Je bent daar de verpersoonlijking van. En toch ben je nooit onderdeel van het meubilair geworden.”

Mark Rutte

Onderwijs nieuw oplaadpunt

Aansluitend beschouwde emeritus hoogleraar Herman Pleij het thema in historisch perspectief. Hij ziet in het onderwijs het nieuwe “oplaadpunt” voor normen en waarden in Nederland. Verder pleit Pleij voor een nieuw motto onder het wapen van Nederland: Moet kunnen. “Niets is onmogelijk, we kunnen alles aan. Ik ben het er zelf wellicht niet helemaal mee eens, maar het moet kunnen.”

Herman Pleij

Verbinding vraagt om dialoog

Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, ging in op de relatie tussen bestuur en burger. Hij constateerde dat leven in vrijheid vraagt om verbinding. “En verbinding vraagt om dialoog. Alleen dan is er sprake van een goed en integer bestuur.”

Kim Putters

Gouden provinciepenning

Ten slotte namen Provinciale Staten (PS) in een buitengewone Statenvergadering afscheid van hun voorzitter. In deze vergadering ontving Remkes uit handen van gedeputeerde Elisabeth Post de gouden provinciepenning. Ook werd hij toegesproken door Clemens Cornielje, langstzittende cvdK van Nederland, PS-leden Bram van Liere (Partij voor de Dieren) en Xander den Uyl (PvdA), Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Zafer Yurdakul, vice-voorzitter van PS.

Remkes ontvangt penning van Post