Nieuwe regels voor houders van lig- en aanlegplaatsen in Noord-Holland

(14 december 2018)

Eigenaren van lig- en aanlegplaatsen in Noord-Holland krijgen te maken met nieuwe regels. De provincie Noord-Holland past begin 2019 haar ligplaatsenbeleid aan. Dit betekent dat iedereen die te maken heeft met ligplaatsen en aanlegsteigers langs Noord-Hollandse vaarwegen hier alert op moet zijn.

Zo worden er, bijvoorbeeld bij het toetsen van een aanvraag, nieuwe afwegingscriteria gehanteerd. De provincie Noord-Holland is als vaarwegbeheerder verantwoordelijk voor de veiligheid en de toegankelijkheid op en langs de vaarwegen.

Nieuwe regels voor houders van lig- en aanlegplaatsen in Noord-Holland

Uit onderzoek naar de huidige situatie van aanwezige (woon)boten en ligplaatsen in de provinciale wateren, is gebleken dat het ligplaatsenbeleid uit 1993 aan actualisatie toe is. Er is bijvoorbeeld tot nu toe geen eenduidig kader voor het toetsen van aanvragen en dat betekent in de praktijk dat er meerdere regels kunnen gelden. Dat is moeilijk te handhaven en onduidelijk voor de aanvrager. Ook is met het nieuwe beleid een handige digitale kaart ontwikkeld waarop te zien is waar langs de oever lig- en aanlegplaatsen toegestaan zijn. Met het nieuwe beleid wordt het toezicht houden op het innemen van ligplaatsen of steigers eenvoudiger.

Start uitvoering geactualiseerde beleid

Op www.noord-holland.nl/vaarwegen staat meer informatie over het aangepaste beleid en over de planning. Voor ruim 95% van de huidige bestaande lig- en aanlegplaatsen zal niets veranderen. De provincie wil, daar waar mogelijk, de bestaande situatie met een ontheffing behouden. Met de eigenaren van de overige 5% van de ligplaatsen, waarvoor een ontheffing niet mogelijk is, probeert de provincie gezamenlijk een passende oplossing te vinden. Naar verwachting start de provincie in het eerste kwartaal van 2019 met de uitvoering van het geactualiseerde beleid.