Provincie wil 12 miljoen euro steken in stationsgebieden Zaanstad

(21 december 2018)

De provincie Noord-Holland wil 12 miljoen euro uittrekken voor het ontwikkelen van de stationsgebieden in Zaanstad. Het gaat daarbij om verbeteringen van de openbare ruimte en een impuls voor de woningbouw bij de stations Zaandam, Zaandam Kogerveld en Zaandijk-Zaanse Schans.

Provincie wil 12 miljoen euro steken in stationsgebieden Zaanstad

Dit bedrag maakt deel uit van een samenhangend pakket met verstedelijkings- en bereikbaarheidsafspraken die de overheden met het Rijk maken over ontwikkelingen langs de spoorlijn Amsterdam-Hoorn. De aanpak van de Guisweg, al jaren een knelpunt voor autoverkeer en fietsers maakt ook deel uit van deze afspraken. Dit biedt kansen om de potentie van het knooppunt Zaandijk-Zaanse Schans beter te benutten. In maart 2019 wordt een definitief besluit genomen over het gehele pakket.

Joke Geldhof: “Gebieden rondom stations trekken steeds meer mensen aan. Deze 3 stations in het mooie Zaanstad bieden bij uitstek de kans om mogelijkheden te ontwikkelen om aantrekkelijk te wonen, werken en recreëren. Stedelingen willen hier graag wonen en toeristen willen deze gebieden bezoeken. Samen met de gemeente, het Rijk, Prorail, NS en de Vervoersregio willen we de 3 stationsgebieden omtoveren tot levendige buurten waar het fijn wonen en verblijven is.” 

De provincie Noord-Holland wil stationsomgevingen beter benutten en in samenhang met elkaar ontwikkelen. Stations zijn belangrijke schakels in de reis van mensen op weg naar werk, naar voorzieningen of recreatieve bestemmingen. Daarom stimuleert de provincie nieuwbouw van woningen en bedrijvigheid rondom stations.

De provincie Noord-Holland heeft voor het verbeteren van OV-knooppunten in totaal € 16,75 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 8 miljoen wordt toegezegd voor bovengenoemde stationsgebieden. Voor het versnellen van woningbouw in Noord-Holland is € 15 miljoen beschikbaar. Hiervan wordt € 4 miljoen ingezet voor het versnellen van woningbouw rond de eerdergenoemde knooppunten.

Het besluit wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten.

Uitgelicht