SCHATRIJK: Duingebied Noord-Holland herbergt schat aan archeologie

(07 december 2018)

Het duingebied tussen Camperduin en het Noordzeekanaal staat centraal in de derde editie van 'SCHATRIJK’, het archeologiemagazine van het Steunpunt Monumenten en Archeologie van de provincie Noord-Holland.

De duinen bevatten een ongekend rijk bodemarchief. In het magazine staan prachtige archeologische vondsten, interviews, verhalen en zelfs recepten. Belangrijke thema’s voor het duingebied zoals de oorlog van 1799, de linie van Beverwijk, buitenplaatsen, de Atlantikwall en het archeologisch onderzoek op het Hoogoventerrein komen uitgebreid aan bod.

SCHATRIJK: Duingebied Noord-Holland
 
De reeks SCHATRIJK zet in elke editie een provinciaal archeologiegebied in Noord-Holland in de schijnwerpers. Het blad is gemaakt voor gemeenten die de archeologische rijkdom van het gebied willen gebruiken als inspiratiebron voor educatieve projecten, kunstwerken, bouwprojecten of de inrichting van een gebied. De provincie Noord-Holland stimuleert gemeenten om beter gebruik te maken van de kansen die archeologie en erfgoed bieden voor het versterken van hun identiteit en bekendheid.

Noordelijk duingebied                                                                                                                                               

Jack van der Hoek, gedeputeerde Cultuur: “De duinen zijn al bewoond vanaf het moment dat ze als eerste, voorzichtige zandbanken boven het zeewater uitstaken. We vinden geregeld vondsten die te maken hebben met de Napoleontische oorlog van 1799 maar er zijn ook sporen van veel vroegere bewoners. De duinen bevatten een ongekend rijk bodemarchief waarbij de archeologische lagen in het duinzand op elkaar gestapeld liggen als een dik en rijk fotoboek. Het is een archeologisch topgebied. Dat besef is belangrijk voor iedereen die iets heeft met de duinen: de wandelaar, de fietser én de duinbeheerder. Ik hoop dat deze nieuwe glossy interesse wekt voor het verleden dat verborgen ligt in de duinbodem en een ieder inspireert tot een goede omgang met de archeologie.”

Het duingebied in de derde ‘archeoglossy’ (pdf, 6,92 MB) omvat de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Bergen, Castricum en Velsen.                                                                                                                                                   

Huis van Hilde

Het magazine is voor iedereen in te zien op www.steunpunterfgoednh.nl, www.huisvanhilde.nl en www.noord-holland.nl en is voor € 2 te verkrijgen in Huis van Hilde, het archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland in Castricum. Eerder dit jaar verschenen SCHATRIJK Wieringen en SCHATRIJK Waterland.

Uitgelicht