Station Sloterdijk wordt gezellig

(05 december 2018)

Huiskamers met gezellig meubilair, kunst om te kijken en spelen, lijn 50 doortrekken, ruimte voor lokale ondernemers, een fietsenmaker, foodhallen en een minibieb. Dit is een greep uit de ideeën voor Station Sloterdijk van de scholieren van Spring High uit Amsterdam.

Winnende scholieren van Provinciestrijd 2018 in Noord-Holland
De winnaars.

Zij wonnen op 20 november de Provinciestrijd Noord-Holland met hun ideeën voor het knus maken van dit station met huiskamerachtige ruimtes. Op 3 december kwamen ze terug om hun verder uitgewerkte ideeën te presenteren aan Statenleden en gedeputeerde Geldhof. Die reageerden heel positief. Het vervolg is dat de Nationale Jeugdraad een heuse discussienota opstelt met de ideeën die Provinciale Staten en beleidsambtenaren van de provincie kunnen bespreken.

Mooie ideeën

Naar aanleiding van vragen van de Statenleden kwamen nog meer mooie ideeën naar voren. Zo kan Sloterdijk ook een rol krijgen in het ontlasten van het centrum van Amsterdam van toeristen, is er ruimte voor meer groen, kunnen de betonnen palen gebruikt worden als klimmuur, is er ruimte voor een pannaveldje en kunnen de wegen voor fietsers en voetgangers naar het station toe prettiger worden ingericht.

Eindpresentatie scholieren Provinciestrijd 2018 op het Provinciehuis in Haarlem
De eindpresentatie op het Provinciehuis.

De leerlingen wilden weten of hun ideeën realistisch waren. Daarover waren de ambtenaren heel positief. Het inrichten van het station met huiskamerachtig ruimtes is een actie die zeker realistisch is. De scholieren hadden ook nagedacht over wie het moet gaan betalen: de provincie, de gemeente, de NS en ProRail.