Subsidie voor behoud tuinwallen op Texel

(20 december 2018)

De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar voor beheer en onderhoud van tuinwallen op Texel. De provincie wil dat deze erfafscheidingen blijven bestaan omdat ze belangrijk zijn voor de biodiversiteit en cultuurhistorische waarde hebben. Voor de periode 2019-2024 is in totaal € 1.920.000,- beschikbaar.

Tuinwallen zijn erfafscheidingen die bestaan uit gestapelde plaggen van het naastliggende land. Ze zijn onder meer bedoeld om de schapen op het eigen perceel te houden. 

Tuinwallen Texel

Op de tuinwallen groeien soms zeldzame planten. Hierdoor hebben ze waarde voor het landschap en de biodiversiteit in het gebied. De tuinwallen zijn net als de karakteristieke Texelse schuurtjes, de zogenaamde schapenboeten, ook bepalend voor de cultuurhistorische identiteit van Texel. De schapenboeten zijn zelfs beschermd als rijksmonument en komen in aanmerking voor restauratiesubsidie.

Subsidie aanvragen

Eigenaren en erfpachters kunnen van 21 januari 2019 tot en met 31 maart 2019 subsidie aanvragen voor instandhouding en onderhoud aan de tuinwallen. Voor 2019-2024 is dat in totaal € 1.920.000,- . Per jaar is dat € 320.000,- . 

Meer informatie staat op de pagina Subsidies.

Uitgelicht