Testfase centrale brugbediening met Stolperophaalbrug

(10 december 2018)

In december test de provincie Noord-Holland de nieuwe bediencentrale in Heerhugowaard. Tijdens deze testfase gaat de brug vaker open dan nodig, ook wanneer dat er geen schip aan komt.

De Stolperophaalbrug (De Twee Zwanen) in Schagerbrug is de eerste brug die op de bediencentrale wordt aangesloten. Goed en uitgebreid testen is hierbij belangrijk. Door het testen is het mogelijk eventuele storingen die optreden, in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en op te lossen.

De Twee Zwanen wordt gedurende 1 maand minimaal 2 keer per uur bediend. Waarbij het uitgangspunt is dat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt van deze openingen.

De tijden van de extra bedieningen liggen tussen 9.00 - 15.00 uur en tussen 18.00 - 21.00 uur. De exacte tijden zijn niet te geven. De nood- en hulpdiensten ondervinden geen hinder van de extra brugopeningen.

Na 1 maand vindt evaluatie plaats. Dan bepaalt de provincie of de testfase verlengd moet worden.

Meer informatie

Voor vragen kan men contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

 

 

Uitgelicht