Werkzaamheden Schagerweg (N245) bij Langedijk op 20 december

(18 december 2018)

De provincie Noord-Holland verricht op 20 december 2018 herstelwerkzaamheden aan de lichtmast op de Schagerweg (N245), ter hoogte van de afslag naar Langedijk (Nauertogt). Hierbij wordt het verkeer richting Alkmaar om het werk geleid.

Verkeer op provinciale weg

Aangepaste snelheid

De werkzaamheden op de N245 vinden plaats op donderdag 20 december van 9.00 tot 15.00 uur. Op de rijbaan van Schagen naar Alkmaar wordt de afslag naar links richting Langedijk ingekort. Voor het verkeer dat langs het werk rijdt geldt een maximale snelheid van 50 kilometer per uur, zodat het werk veilig kan worden uitgevoerd. Weggebruikers moeten rekening houden met een vertraging van maximaal 5 minuten. Verkeer richting Schagen heeft geen last van de werkzaamheden.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden en omleidingsroutes worden ook geplaatst op onze website www.gebiedscontractmiddennoord.nl en zijn te volgen via Twitter (@ProvincieNH).

Uitgelicht