Februari 2018

 • Positief toetsingsadvies over MER Duinpolderweg

  (28 februari 2018)

  Positief toetsingsadvies over MER Duinpolderweg De Commissie m.e.r., een onafhankelijke commissie die adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten, heeft dinsdag 27 februari 2018 het toetsingsadvies van de MER Duinpolderweg uitgebracht en gepubliceerd op haar website.

 • Leierbrug in Gemeente Hollands Kroon gereed op 20 maart

  (28 februari 2018)

  Leierbrug in Gemeente Holland Kroon gereed op 20 maart De werkzaamheden aan de Leierbrug in de Leyen, Oude Niedorp, lopen door de aanhoudende vorst vertraging op. Het is momenteel te koud om de bovenste laag asfalt aan te brengen. Verwacht wordt dat dit op 15 maart kan gaan plaatsvinden.

 • Plaatsing fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal vraagt om tijdelijke afsluiting wegen

  (27 februari 2018)

  Plaatsing fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal vraagt om tijdelijke afsluiting wegen De nieuwe fietsbrug in Nigtevecht wordt van De Punt naar zijn definitieve plek over het Amsterdam-Rijnkanaal gevaren.

 • Afsluiting N201 door onderhoud aan Amstelaquaduct en Waterwolftunnel

  (27 februari 2018)

  Afsluiting N201 door onderhoud aan Amstelaquaduct en Waterwolftunnel De provincie Noord-Holland voert van 8 tot en met 11 maart 2018 onderhoud uit aan het Amstelaquaduct tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen en aan de Waterwolftunnel tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer.

 • Ontwikkeling regionaal knooppunt in Hoorn

  (26 februari 2018)

  Ontwikkeling regionaal knooppunt in Hoorn De provincie Noord-Holland, ProRail, NS en de gemeente Hoorn gaan samen het stationsgebied van Hoorn als mobiliteitsknooppunt voor de regio West-Friesland ontwikkelen. Dat maakten de partijen op donderdag 22 februari bekend.

 • Nieuw hart voor Beverwijk

  (26 februari 2018)

  Nieuw hart voor Beverwijk De provincie wil de ruimte rondom stations beter benutten en werkt aan levendige stationsomgevingen waar mensen graag willen werken, wonen en recreëren.

 • Kom kijken naar invaren fietsbrug Nigtevecht

  (23 februari 2018)

  Kom kijken naar invaren fietsbrug Nigtevecht In de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 maart wordt de nieuwe fietsbrug in Nigtevecht van De Punt naar zijn definitieve plek over het Amsterdam-Rijnkanaal gevaren. Wie wil kan komen kijken. Voor de gelegenheid is een kijkvak ingericht aan de Oostkanaaldijk in Nigtevecht.

 • Gratis cursus 'Politiek Actief' voor inwoners Noord-Holland

  (23 februari 2018)

  Gratis cursus 'Politiek Actief' voor inwoners Noord-Holland Op dinsdag 3 april en woensdag 11 april starten in Haarlem twee cursussen Politiek Actief van de provincie Noord-Holland. De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de provincie en die wellicht interesse heeft om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn.

 • Skeletmateriaal Oostwoud hoofdrol in groot wetenschappelijk onderzoek

  (23 februari 2018)

  Skeletmateriaal Oostwoud hoofdrol in groot wetenschappelijk onderzoek Noord-Hollands skeletmateriaal uit het West-Friese Oostwoud heeft een hoofdrol gekregen in een grote studie naar DNA van prehistorische Europeanen in de Klokbeker-periode, ongeveer 3000 jaar geleden (overgang Steentijd-Bronstijd).

 • Informatiecentrum HOV in ’t Gooi open voor publiek

  (23 februari 2018)

  Informatiecentrum HOV in ’t Gooi open voor publiek Informatiecentrum HOV in ’t Gooi in Hilversum is op 22 februari 2018 geopend. In het informatiepunt krijgen omwonenden en belangstellenden informatie over het tracé en de werkzaamheden aan de HOV-verbinding tussen Huizen en Hilversum.

 • Partijen Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust ondertekenen convenant

  (17 juli 2018)

  Partijen Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust ondertekenen convenant De 26 in het Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust verenigde partijen hebben vandaag een convenant ondertekend als vervolgstap in de uitwerking van het Toekomstperspectief Kust. Daarnaast is in een samenwerkingsagenda afgesproken hoe zij het Toekomstperspectief samen verder uitwerken.

 • Inloopbijeenkomst maatregelen omgeving Beatrixtunnel in Hilversum

  (22 februari 2018)

  Inloopbijeenkomst maatregelen omgeving Beatrixtunnel in Hilversum In de zomer van 2018 wordt met verkeersmaatregelen de doorstroming op de kruising Schapenkamp-Prins Bernhardstraat-Beatrixtunnel en op de kruising Schapenkamp-Achterom in Hilversum verbeterd. Hierover houdt de provincie op donderdag 8 maart 2018 een inloopbijeenkomst.

 • Provincie verleent vergunning voor windpark Spuisluis

  (21 februari 2018)

  Provincie verleent vergunning voor windpark Spuisluis De provincie Noord-Holland heeft de vergunning verleend voor windpark Spuisluis in IJmuiden. Initiatiefnemers Eneco en Windpark IJmond bv kunnen nu verdere voorbereidingen treffen voor de bouw van het park. De provincie Noord-Holland is een van de eerste provincies die de taakstelling voor wind op land realiseert.

 • Toenemende bedrijvigheid, minder leegstand

  (21 februari 2018)

  Toenemende bedrijvigheid, minder leegstand De provincie Noord-Holland heeft gegevens over aanbod en kwaliteit van bedrijventerreinen en kantoorlocaties tot en met 2016 verzameld en gepubliceerd in de Monitor Werklocaties Noord-Holland. De Monitor wordt door de Noord-Hollandse gemeenten gebruikt bij regionale afstemming over aanbod, ontwikkeling en transformatie van werklocaties.

 • Weekendafsluiting ovonde Langereis (N241) afgelast

  (20 februari 2018)

  Weekendafsluiting ovonde Langereis (N241) afgelast De werkzaamheden die de provincie komend weekend, van 23 tot en met 26 februari 2018, aan de ovonde Langereis (N241) zou uitvoeren, zijn afgelast. Afsluiting van de N241 bij Langereis vindt deze week en komend weekend dus niet plaats.

 • Herstelwerkzaamheden asfalt afgelast

  (20 februari 2018)

  Herstelwerkzaamheden asfalt afgelast De eerder aangekondigde herstelwerkzaamheden aan het asfalt op diverse locaties rond Alkmaar op woensdag 21 februari en donderdag 22 februari gaan niet door. De werkzaamheden worden uitgesteld omdat het te koud wordt om het asfalt aan te brengen.

 • Werkzaamheden Oosterengweg in Hilversum hervat

  (20 februari 2018)

  Werkzaamheden Oosterengweg in Hilversum hervat Begin december 2017 is gestart met voorbereidende werkzaamheden op de Oosterengweg. Dat ging in eerste instantie om het opschonen van voortuinen en het graven van proefsleuven.

 • Werkzaamheden Burgervlotbrug Schagen maandag 5 maart van start

  (20 februari 2018)

  Werkzaamheden Burgervlotbrug Schagen maandag 5 maart van start Opsomming In opdracht van de provincie Noord-Holland start aannemer WaakSaam op maandag 5 maart met de reparatie van de Burgervlotbrug in Schagen.

 • Noord-Holland investeert in Tocardo Tidal Power

  (19 februari 2018)

  Noord-Holland investeert in Tocardo Tidal Power Tocardo, specialist in getijdestroomtechnologie, maakt een doorstart. Deze doorstart komt mede tot stand dankzij een investering van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH), dat als lead-investeerder betrokken is bij de doorstart.

 • Grootste kavelruil Wieringermeerpolder

  (19 februari 2018)

  Grootste kavelruil Wieringermeerpolder Afbeelding De provincie Noord-Holland, het Rijk, NUON en tien agrariërs ruilen onderling een grondoppervlak van meer dan 600 voetbalvelden (309 hectare) in de Wieringermeerpolder en op Wieringen.

 • Hilde schept op

  (19 februari 2018)

  Hilde schept op De tentoonstelling ‘Hilde schept op… Over eten van vroeger’ in Huis van Hilde in Castricum laat zien hoe mensen vroeger aan hun eten kwamen, wat ze aten en hoe ze het bereidden.

 • Start voorbereidende werkzaamheden trajectonderhoud N246 – N244

  (15 februari 2018)

  Start voorbereidende werkzaamheden trajectonderhoud N246 – N244 In opdracht van provincie Noord-Holland start aannemer Dura Vermeer met voorbereidende werkzaamheden langs de N244 en N246.

 • Excursie inrichting natuurgebied Hanenplas op Texel

  (09 februari 2018)

  Excursie inrichting natuurgebied Hanenplas op Texel Wilt u meer weten over de inrichting van natuurgebied Hanenplas en zien hoe daaraan gewerkt wordt? Ga dan mee op excursie, dinsdag 13 februari.

 • Slim op weg naar evenementen

  (09 februari 2018)

  Slim op weg naar evenementen Slim op weg naar evenementen is vanaf dit voorjaar mogelijk. Er komt een database Evenementen, waarin data over tijdstip en locatie van een evenement staan, maar óók informatie over parkeervoorzieningen, shuttlediensten en omleidingen.

 • Omgevingsvisie NH2050: de regio aan zet

  (09 februari 2018)

  Omgevingsvisie NH2050: de regio aan zet Provinciale Staten van Noord-Holland roepen raadsleden en waterschapbestuurders in Noord-Holland op om komende maanden mee te denken over de Omgevingsvisie NH2050.

 • (Nacht)afsluiting Buitenroede/Vredemakersweg (Berkhout/De Goorn)

  (08 februari 2018)

  Rotonde Als onderdeel van het project N23 Westfrisiaweg werkt Heijmans in opdracht van de provincie Noord-Holland aan de aanleg van de rotonde Vredemakersweg in Berkhout/De Goorn.

 • Lezing Huis van Hilde over bodemvondsten aanleg Noord-Zuidlijn

  (07 februari 2018)

  Lezing Huis van Hilde over bodemvondsten aanleg Noord-Zuidlijn  HvH Tijdens de aanleg van de Noord-Zuidlijn voor de Amsterdamse metro is bij archeologisch onderzoek in de diepe bouwputten veel nieuwe informatie vrijgekomen over de vroegste geschiedenis van de hoofdstad.